Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

2  Kristiansund videregående skole:  Videregående skole med et bredt utdanningstilbud innenfor mange fagområder som bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, restaurant og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, tekniske og allmenne fag, påbygging, yrkessjåfør…… Vårt skoletilbud

3  Kristiansund videregående skole:  Maritim utdanning krever sertifisering fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL.  Vg2 transport og logistikk som er under tilsyn av Norsk Akkreditering v/Norsk sertifisering Vårt skoletilbud

4  Fagskolen i Kristiansund:  Utdanning innen for kjemi/prosess, petroleumsteknologi, maskinoffiser, dekksoffiser, helsefag.  Maritim utdanning som krever sertifisering fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL. Vårt skoletilbud

5  Fagskolen i Kristiansund:  Radiokommunikasjon GMDSS er sertifisert av Telenor maritim radio  Fagskolen ligger under tilsyn av NOKUT Vårt skoletilbud

6  RiK:  Tilbyr sertifisert opplæring til voksne og næringsliv.  Har ansvar for videregående opplæring for voksne i regi av Kompetansereformen  Maritim utdanning krever sertifisering fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL. Vårt skoletilbud

7  RiK:  Radiokommunikasjon GMDSS krever sertifisering av Telenor maritim radio  Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring krever sertifisering av Norsk Akkreditering v/Norsk sertifisering Vårt skoletilbud

8  Yrkessjåfør:  Skolen har landslinje for yrkessjåførutdanning.  Dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring krever sertifisering av Norsk Akkreditering v/Norsk sertifisering  ADR er under tilsyn fra dsb. Vårt skoletilbud

9  Skolen er Miljøfyrtårn og godkjent av kommunelege for miljørettet helsevern.

10  Sjøfartsdirektoratet  NOKUT  Telenor maritim radio  DNV GL  Norsk sertifisering- på oppdrag fra NA  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB Tilsynsmyndigheter

11  Fylkesmannen i Møre og Romsdal  Arbeidstilsynet  Branntilsyn  Det lokale eltilsyn ( DLE)  Kommunelege- Miljørettet helsevern  Miljøfyrtårn Tilsynsmyndigheter

12  Avvik og systematisk forbedring er sentrale tema ved eksterne tilsyn.  Skolen har derfor lang erfaring i å melde avvik.

13 Skolen benytter Risk Manager for å registrere avvik

14  Avvik: mangel på oppfyllelse av spesifikke krav.  Dette kan eksempelvis være:  brudd på lover, forskrifter, standarder, konvensjoner og interne prosedyrer  avvik i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet  avvik i forhold til planlegging eller gjennomføring av undervisning eller det vi vil betegne som «normal standard». Hva er et avvik?

15 Avviksområder

16 HMS er vårt største avviksområde

17 Type avvik varierer fra avdelinger

18  Risk Manger gir mye bedre innsikt og tilbakemelding for de avvikene man melder.  Man ser hele tiden hva som skjer med avviket, og oppbygningen gir god oversikt over avvik meldt av den enkelte. Positiv erfaring fra Risk Manager

19  Risk Manger gir tilbakemelding til melder pr mail når tiltak er gjennomført og når avvik er lukket. Positiv erfaring fra Risk Manager

20  Systemets muligheter til å lagre detaljert avviksrapport til eksempelvis en pdf fil gir gode muligheter for å legge rapportene som vedlegg til en mail eller vedlegg til et møte. Detaljert avviksrapport

21  Avvik fra tilsynsmyndigheter skrives inn i Risk Manager.  Avvik fra tilsynsmyndighet har derfor blitt en underkategori for både HMS og Tjenestekvalitet utdanning Avvik fra tilsynsmyndigheter

22 HMS Tjenestekvalitet utdanning Avvik fra tilsynsmyndigheter

23  Avviket ( dokumentasjonen) fra tilsynsmyndighet legges med som vedlegg til avviket. Avvik fra tilsynsmyndigheter

24  Årsak fastsettes, tiltak, frister m.m. følges opp. Avvik fra tilsynsmyndigheter

25  Detaljert avviksrapport sendes tilsynsmyndighet når alle tiltak er gjennomført. Avvik fra tilsynsmyndigheter

26  Kun tilsynsmyndighet kan bekrefte at avviket er akseptabelt behandlet.  Denne tilbakemelding beskrives under «endelig behandling». Brev fra tilsynsmyndighet vedlegges Avvik fra tilsynsmyndigheter

27 Avvik «tjenestekvalitet utdanning»  Sertifisert opplæring har mest erfaring og er mest aktive til å melde inn avvik under kategori: «tjenestekvalitet utdanning»

28 Avvik «tjenestekvalitet utdanning»

29 Rapportmulighetene  Rapport-type «Oversikt avvik med kategorier» gir gode muligheter for å få oversikt over avvik for den enkelte avdeling/enhet, og er til hjelp når vi har avdelingsmøter/møter.


Laste ned ppt "Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google