Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppbygging av oppdrettsnæringen Konkurransekraftig industri Mangel på helsepersonell Kobling næringsliv – FoU Ilandføringsanlegg for olje Stopp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppbygging av oppdrettsnæringen Konkurransekraftig industri Mangel på helsepersonell Kobling næringsliv – FoU Ilandføringsanlegg for olje Stopp."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5

6 Oppbygging av oppdrettsnæringen Konkurransekraftig industri Mangel på helsepersonell Kobling næringsliv – FoU Ilandføringsanlegg for olje Stopp i torskefiske Øst-vest korridor gjennom Narvik

7 Universitet i Nordland fra 2008, med fokus på realfag og næringsrettede studier God kontakt mellom næringsliv og FoU institusjoner Økt andel studenter fra utlandet Språk og kulturforståelse er også populært, som følge av et eksportrettet næringsliv Høgskolen i Narvik er en av landets ledende teknologiske høgskoler

8 Som følge av at flertallet av de unge søker seg inn på teknologiske studier, opplever Nordland en akutt mangel på helsepersonell. Mangelen har til dels blitt dekt opp med polsk arbeidskraft, men språkproblemer har ført til at brukerne av disse tjenestene føler seg fremmedgjort

9 Dårlig kulturtilbud Befolkningen jobber mer enn før Manglende fritidstilbud for unge Reiser til utlandet for å oppleve kultur Problemer med å integrere innvandrere, som man samtidig har blitt mer avhengig av

10 Kulturtilbudet i Nordland er dårlig, men en økende velstand i befolkningen har ført til at folk like gjerne drar til utlandet for å oppleve kultur. De tre internasjonale lufthavnene i fylket (Bodø, Lofoten og Helgeland), gjør at man enkelt når de største hovedstedene i Europa

11

12 Nordland preges av: –Gode økonomiske tider og fremtidsutsikter –Kamp for å beholde de unge i fylket som følge av manglende kultur og fritidstilbud –Sentralisering –Klasseskille –Optimisme

13

14

15 Verdensledende innenfor Marin sektor Konkurransedyktig landbruk Turisme en viktig næringsvei, fokus på nyrike asiatere Olje/gass lagt på is Entreprenøriell befolkning Nordlands største merkevare er ren natur og mat Fokuset på vern og miljø har gjort det vanskelig for tradisjonell industri

16 Stortinget besluttet i 2012 å skrinlegge planene om en tenkt olje/gass - utvinning utenfor kysten av Nordland da risikoen for ukontrollerte utslipp i den svært sårbare naturen var for stor. Dette førte til en vellykket satsning på kunnskapsbedrifter, med fokus innenfor: Fornybar energi Solenergi Brenselceller i aluminium Byggisolering Høyteknologisk verkstedsindustri Resirkulering Nanoteknologi Miljøovervåking

17 Aktiv kunnskapsutvikling Universitetet i Nordland fra 2010 Arktisk teknologi Tett kobling mellom FoU og næringsliv

18 Aktive bygdesamfunn som følge av turisme Infrastrukturen er på topp Rikt kulturliv Økt etterspørsel etter økologisk mat

19

20 Nordland preges av: –Medlemskap i EU fra 2015 –Fokus på vern og miljø –Rikt kulturtilbud –Det har blitt mer populært blant unge å bosette seg i Nordland etter endt utdanning –Stor arbeidsinnvandring

21

22

23 Rørbasert gassutvinning –Gassen transporteres via rør på havbunnen til Vestlandet –Driften styres fra Stavanger –Kun noen få ekstra arbeidsplasser koblet til logistikk og støttetjenester Begrensninger for fiskerisektoren –Misnøye –Kystsamfunnet sliter Industrien sliter Lønnsom bergverksdrift som følge av svært høye priser på industrimineraler

24 De fleste trodde at gassen skulle føre med seg mange nye arbeidsplasser til Nordland, men realiteten viser at så å si hele driften styres fra Stavanger. Nordlendingene fortviler likevel ikke, da Norge er rikere enn noensinne, noe som også innbyggerne i Nordland nyter godt av

25 Færre unge velger å ta høyere utdanning Yrkesrettede studier på videregående er populært blant unge Høgskolen i Bodø som filial under Universitetet i Tromsø Høgskolen satser mye på lærerutdanning og sykepleierutdanning Lav etterspørsel etter personer med høyere utdanning Kompetansefattige jobber Flåteleddet har vært igjennom en omstrukturering, videreforedling skjer om bord på fabrikkskip

26 Lite spennende kulturliv Ingen satser på kultur og fritid De eldre er fornøyd med campingturen… De unge savner flere tilbud Bygde Norge lever kun i helgene

27

28 Nordland preges av: –Optimistiske nordlendinger som flyter med strømmen, da Norge er rikere enn noensinne. –Høyt utdannede personer flytter fra fylket –Økning i rasisme og fremmedfrykt –Økt terrorfrykt –Styrket forsvar

29

30

31 Få kunnskapsintensive arbeidsplasser Sterk Marin sektor Vern av kysten Turistmagnet - masseturisme God infrastruktur Landbruket er borte Industrien sliter

32 Sterk reduksjon i antall studenter på høyere utdanning Mindre behov for personer med høyere utdanning De som tar høyere utdanning velger å bosette seg i andre fylker

33 Kulturtilbudet er hovedsakelig rettet mot turistene Nye tilbud til turistene: Saltstraumen undervannstunnel Narvik innendørs alpinanlegg Ekstremsportsenter i både Bodø og Mosjøen med tilhørende konferansesenter

34

35 Nordland er preget av: –Distriktene lever –Eu medlemskap fra 2012 –Euro som betalingsenhet –Landbruk legges ned, og industrien sliter –Turister skader miljøet –Industrien sliter –De unge velger å gå rett ut i arbeidslivet i stedet for å ta høyere utdannelse

36

37


Laste ned ppt "Oppbygging av oppdrettsnæringen Konkurransekraftig industri Mangel på helsepersonell Kobling næringsliv – FoU Ilandføringsanlegg for olje Stopp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google