Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØYMESSE XXX menighetsenter, søndag 28.august 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØYMESSE XXX menighetsenter, søndag 28.august 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 HØYMESSE XXX menighetsenter, søndag 28.august 2011

2 Salme 1 Nå er det morgen, tåkene letter. Fuglesang vekker livet på jord. Takk, Gud, for sangen, dagen og lyset, sannhetens kilde, som er ditt ord.

3 2 Skapelsens morgen, solen og vinden stryker din nåde mykt mot mitt kinn. Takk, Gud, for marken, skogen og gresset. Nyfødt er jorden, dagen er min.

4 3 Jesus, du oppstod ren og forklaret, langs våre stier har du din vei. Vakker er jorden, mektig er håpet: Alt skal fornyes herlig i deg.

5 NÅDEHILSEN / INTRODUKSJON DEN GAMLE KLOKKERBØNNEN MED SYNDSBEKJENNELSE

6 Kyrie Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

7 Gloria Liturg: Ære være Gud i det høyeste Menighet: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg.Vi priser deg. Vi tilber deg. Vi opphøyer deg. Amen

8 Dagens bønn

9 Tekstlesning:Jer. 18,1-10 Liturg: La oss høre Herrens ord! (Alle reiser seg) Menighet: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

10

11 Salme 1 Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer.

12 2 Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut.

13 3 Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok.

14 2. tekstlesning: Rom. 9,1-15 og 10,1-4 (Alle reiser seg)

15 TROSBEKJENNELSEN Alle: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,

16 født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

17 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

18

19 Salme 1 Jesus, Frelser, vi er her, for din sannhets ord å høre, lukk nå opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi må i hu og sinne lukke deg og himlen inne!

20 2 Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode Ånd vil sitt lys i oss opptenne; godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din Ånd oss føre.

21 3 O du herlighetens glans, lys av lys, vår sjel omstråle! Treng deg gjennom sinn og sans, vekk oss opp av sløvhets dvale! La vår bønn i himlen høres og all gjerning vel utføres.

22 PREKEN: Luk 19,41-48

23

24

25 SALME 1 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg! Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

26 2 Hellig, hellig, hellig! synger helgenskarer, kaster sine kroner for dine føtter ned. Englehærers jubel oppad mot deg farer, du som var og er og evig bliver ved.

27 3 Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike, intet urent øye kan se din herlighet. Ene du er hellig, ingen er din like, full av makt og renhet og av kjærlighet.

28 4 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, jord og hav og himmel, se alt skal prise deg! Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

29 VI GIR VÅR GAVE TIL MENIGHETETENS MISJONSPROSJEKT

30

31

32 Salme 1 Dine løfter er mange, din trofasthet stor, vi vil takke, vi vil lovprise deg, du, vår Skaper, som elsker oss alle på jord, og vet nøye om vår vandring og vei.

33 Omkved: Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

34 2 Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk, vis oss synden så vi ser den er vår! Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden er sterk, at den rettferd som vi får, den består!

35 Omkved: Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

36 3 Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt, at han lever nå og er her i dag! At hans død og oppstandelse, slik han har sagt, vil gi kraft og mot til den som er svak!

37 Omkved: Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

38 4 Lær oss elske hverandre og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor! Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord!

39 Omkved: Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

40 Samling om Herrens bord L: Herren være med dere M: Og med deg være Herren L: Løft deres hjerter. M: Vi løfter våre hjerter til Herren. L: La oss takke Herren vår Gud. M: Det er verdig og rett.

41

42 Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk, vis oss synden så vi ser den er vår! Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden er sterk, at den rettferd som vi får, den består!

43 Sanctus M: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, All jorden er full av hans herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

44

45 Herrens bønn Alle: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

46 Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. HERRENS INNSTIFTELSESORD

47 Agnus Dei Alle: Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred. NATTVERDUTDELINGEN

48 Salme

49

50 1 Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

51 2 Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!

52 3 Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

53 4 Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv som varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

54 5 Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

55 Lovprisning og velsignelse Liturg: La oss prise Herren. Menighet Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. (Liturgen lyser velsignelsen) Menighet: Amen, amen, amen 3 X 3 KLOKKESLAG POSTLUDIUM

56 Velkommen til kirkekaffe!


Laste ned ppt "HØYMESSE XXX menighetsenter, søndag 28.august 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google