Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TRYGG TIDLIG Foreldreveiledning. agenda Sandefjord, 20.04.163 Innhold Implementering Erfaringer både hos foreldre og fagfolkene som er involvert. Justeringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TRYGG TIDLIG Foreldreveiledning. agenda Sandefjord, 20.04.163 Innhold Implementering Erfaringer både hos foreldre og fagfolkene som er involvert. Justeringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 TRYGG TIDLIG Foreldreveiledning

2 agenda Sandefjord, 20.04.163 Innhold Implementering Erfaringer både hos foreldre og fagfolkene som er involvert. Justeringer Spredning og evaluering På 20minutter… …

3 Bakteppe Et universal-forebyggende program med individuell tilpasning og oppfølging. I utgangspunktet laget som et helhetlig program driftet av helsestasjonen, men i et tverrfaglig samarbeid. Sandefjord, 20.04.164

4 Bakteppe Tverrfaglighet: Jordmor, helsestasjon, psykisk helse,PPT, barnevern, NAV, barnehage, skole. Sandefjord, 20.04.16 Kommune Barnehage/skole Familie 5

5 ... Sandefjord, 20.04.16 Familieperspektiv 6

6 Bakteppe Sandefjord, 20.04.16 KARTLEGGINGSSTASJON HELSEFREMMENDE STASJON 7

7 Foreldreheftene Sandefjord, 20.04.168

8 RESTEN AV MATERIALET Sandefjord, 20.04.16 VEILEDERHEFTE TEMAKORT FLIP-OVER. POWER-POINT 9

9 Foreldreheftene Sandefjord, 20.04.16 KLOSSEMANNEN Barnas trygghet til oss foreldre bygges ”kloss på kloss” To stødige bein bygges når barnet vet at: mamma og pappa er glad i meg som jeg er mamma og pappa er forutsigbare, uansett hva som skjer 10

10 Sandefjord, 20.04.16 Å BYGGE ET GODT PSYKOLOGISK IMMUNFORSVAR 11

11 Foreldreheftene er bygd rundt bilder til egen refleksjon. Bevisstgjøring for nybakte foreldre: «Barndommen varer i generasjoner» (Kari Killèn) Sandefjord, 20.04.1612

12 Sandefjord, 20.04.16 Dogg på foreldrebrillene Hva kan hindre deg i å se barnet og dets behov klart? Forskning viser at egne ubearbeidede dårlige erfaringer fra barndommen, sykdom( både psykisk og fysisk), rus, økonomiske problemer, samlivskonflikter, tidsklemma, karrierejag …. kan hindre et godt samspill mellom foreldre og barn. Å være barn når mamma og pappa blir annerledes… Det er ikke mengden alkohol, men konsekvensene av inntaket som belaster barna. Er det plass inni mamma og pappa til meg som er liten? 13

13 Sandefjord, 20.04.16 Sortering Hvorfor sier vi at «barndommen varer i generasjoner»? Vi får med oss både gode og dårlige reaksjonsmåter fra foreldrene våre. Hva er viktig og verdifullt å ta vare på? Hva vil du jobbe aktivt med å endre? Trygg Tidlig vil være med på å bevisstgjøre deg 14

14 Sandefjord, 20.04.16 SERVICESAMTALEN Hva slags nistepakke har du? Ingen klarer å gi barna sine bare gode ting. Ingen barn kan velge sin egen bakgrunn. Som voksne kan vi velge å ikke gi bort det som ikke har vært bra for oss. 15

15 Sandefjord, 20.04.16 TEMAKORT TILKNYTNING Helsesøsters temakort er skrevet med barnets stemme og beskriver fem viktige tema. Alle små og store hendelser i dagliglivet sammen med barnet hemmer eller fremmer trygg tilknytning, og danner våre indre arbeidsmodeller – et «kart» for resten av livet - 16

16 Samspill Husk på at dere er veldig store – det blir veldig vanskelig for meg om jeg opplever at dere er skremmende eller truende – det jeg trenger er godhet mest av alt. Du skjønner jeg kan også få blåmerker på innsida – det vil ødelegge når vi skal bygge trygg tilknytning til hverandre. For jeg kan jo ikke være redd de som skal trøste meg!!! Sandefjord, 20.04.16 TEMAKORT -EKSEMPEL 17

17 Hele permen presenteres i løpet av første leveår. Tema relateres til trygghetssirkelen: – gjennom COS-video. – når foreldrene selv beskriver barnet i forhold til trygghetssirkelen på 15 mnd. kontroll,2-, 4- og 6- årskontroll. Sandefjord, 20.04.16 Slik gjør vi det på helsestasjonen i Iveland: 18

18 Hefte 4, 5, 6, 7 og 8 er best egnet som temakvelder på foreldre-møter i barnehagen. De gir en skriftliggjøring og konkretisering av prinsipper i trygghetssirkelen. Opplæring i COS til hele barnehagepersonalet, årlig. Pedagogiske ledere får opplæring som videreføres til alle på avdelingen. Sandefjord, 20.04.16 Slik bruker vi opplegget i barnehagen: 19

19 Sandefjord, 20.04.16 Verktøykassa 20 Ros og oppmuntring Gode beskjeder Gjennomtenkt grensesetting Barneorienterte samtaler Konfliktløsning Foreldresamarbeid Blikk Hender Stemme

20 Dette gir mening, det handler om hverdagen vår! Nå skjønner jeg at min egen oppvekst har noe å si for hvordan jeg er mamma. Vi er glad for at barnehagen støtter opp om den forståelsen vi har fått gjennom Trygg Tidlig og COS. Vi er blitt tryggere på at barnehagen tar vare på vårt barn følelsesmessig. Sandefjord, 20.04.16 Hva sier foreldrene? 21

21 Sandefjord, 20.04.1622 Sammenheng i oppvekst BarnehageHelsestasjonForeldre Kvellomodellen Trygg Tidlig Trygghetssirkelen (RVTS) Felles forståelse Familieteam Psykisk helse Barnevern Ppt NAV De gode hjelperne

22 Sandefjord, 20.04.1623 Forankring Kommuneplan Gi et helhetlig, tverrfaglig og sømløst tilbud til barn og unge Gjennomføre en tverrfaglig og tidlig innsats ved bruk av foreldreveiledningsverktøyet «Trygg tidlig» Folkehelse Videreføre tidlig systematisk tverrfaglig kartlegging innenfor psykisk helse og samarbeid gjennom SLT-modellen. Rett tilbud til rett tid – så tidlig i forløpet som mulig. Kvalifisert for framtida Kompetanseheving Trygg Tidlig - COS Kriminalitets forebyggende plan Trygg Tidlig – barnehage -foreldreveiledning

23 ForskningTrygg Tidlig?KompetansehevingImplementereToppforankre Prøve ut – justere Spredning Sandefjord, 20.04.1624 På vei…. B I R

24 Sandefjord, 20.04.1625 TAKK FOR OSS! Gunnhild Åsland Gunnhild.Asland@iveland.kommune.noGunnhild.Asland@iveland.kommune.no Bente Voreland bente.voreland@iveland.kommune.nobente.voreland@iveland.kommune.no


Laste ned ppt "TRYGG TIDLIG Foreldreveiledning. agenda Sandefjord, 20.04.163 Innhold Implementering Erfaringer både hos foreldre og fagfolkene som er involvert. Justeringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google