Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Powered by Kva no Hemsedal? Spørreundersøkelse oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Powered by Kva no Hemsedal? Spørreundersøkelse oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Powered by Kva no Hemsedal? Spørreundersøkelse oktober 2015

2 Powered by Strategisk næringsplan for Hemsedal 2016-2022 ble vedtatt 18.6.2015 (kommunestyret) 27 tiltak for reiseliv, landbruk, næringsliv og kultur og samfunn Handlingsdelen skal rullerest hvert år Formannskapet nedsatte den 29.9.2015 en arbeidsgruppe som skulle jobbe med dialogkonferansen samt å se nærmere på hvordan man skulle gripe an arbeidet med prioriteringen av de 27 tiltakene. Hemsedal turisttrafikklag ønsket å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få innspill til prioriteringen av de 27 tiltakene. Hvilke meninger har lokalbefolkningen kontra fritidshemsedølen? Bakgrunnen for å gjennomføre spørreundersøkelsen?

3 Powered by Arbeidsgruppa: Richard Taraldsen (HTTL); Andreas Smith-Erichsen (Skistar); Maria Jartmann (Liten bedrift); Gunn Eliassen (Hemsedal kommune - Næring); Viel Ribberud (Hemsedal kommune - Landbruk); Olav Huso(Bondelaget); Knut Fausko(Kultur); Gunn Eidhamar (Idrettslaget); Terje Kirkebøen (Næringsliv utenfor sentrum); Ole Halvar Jorde (Grunneier) En ble enige på møte i arbeidsgruppa den 21.10.2015 å utsette dialogkonferansen og prioritere arbeidet med først å sette i gang en prosess omkring kommunikasjonsstrategi.(Et tiltak under kultur og samfunn i næringsplanen) Det ble vidre bestemt og nedsette en mindre arbeidsgruppe som skulle jobbe med kommunikasjonsstrategiprosessen – mer effektivt.

4 Powered by Den nye og mindre arbeidsgruppa som ble valgt: Richard Taraldsen (HTTL); Andreas Smith-Erichsen (Skistar); Maria Jartmann (Liten bedrift) Gunn Eliassen (Hemsedal kommune - Næring); Olav Huso (Bondelaget) Denne gruppa rapporterer til den større arbeidsgruppa og formannskapet blir informert underveis og tar del i prosessen der det er naturlig.

5 Powered by Hvorfor en kommunikasjonsstrategi? Hemsedal som destinasjon mangler en klar og overordnet kommunikasjonsstrategi for alt næringsliv i Hemsedal som tar hensyn til alle næringar; landbruk, lokale innbyggarar, framtidig tilflytting og fritidshemsedølen. Den tenkte kommunikasjonsstrategien skal ikke ta for seg samfunnsdelen i kommunen.(Skule, barnehage, eldreomsorg mm.)

6 Powered by Kommunikasjonsstrategien skal ta for seg: Hva skal næringslivet i Hemsedal være for hvem? Hvilken historie skal en fortelle? Hvordan skal budskapen deretter kommuniserest? En må fortelle en historie, fortalt gjennom mange små, i alt en sier og gjør. Det betyr at strategien må kommunisere, og at alle (interne og eksterne) som har et forhold til Hemsedal eiger og deler den samme historien. En ser for seg at prosessen tar mellom 2 - 4 måneder En inviterer til dialogkonferanse når kommunikasjonsstrategiprosessen er gjennomført.

7 Powered by Kva no Hemsedal? Alle 20. oktober 2015

8 Powered by Dato opprettet: 2. oktober 2015 Spørreundersøkelsen- Alle Fullstendige svar: 442

9 Powered by Q1: Er du: Besvart: 632 Hoppet over: 5

10 Powered by Q3: Alder Besvart: 635 Hoppet over: 2

11 Powered by Q4: Kjønn Besvart: 633 Hoppet over: 4

12 Powered by Q5: Kompetanse og lederutvikling i reiselivet Besvart: 607 Hoppet over: 30

13 Powered by Q6: Reiselivsbasert infrastruktur - Fyrtårn - Folketroens Rike Besvart: 587 Hoppet over: 50

14 Powered by Q7: Reiselivsbasert infrastruktur - Fyrtårn - Badeanlegg Besvart: 581 Hoppet over: 56

15 Powered by Q8: Reiselivsbasert infrastruktur - Fyrtårn - Gondol Besvart: 579 Hoppet over: 58

16 Powered by Q9: Idrettshall/Flerbrukshall Besvart: 578 Hoppet over: 59

17 Powered by Q10: Satsing på arrangement Besvart: 518 Hoppet over: 119

18 Powered by Q11: Miljø og visuell opplevelseskvalitet - F.eks. skilting, videreutvikle friområder i sentrum o.l. Besvart: 546 Hoppet over: 91

19 Powered by Q12: Ski- og fjellopplevelser (10 viktigst) Besvart: 562 Hoppet over: 75

20 Powered by Q12: Ski- og fjellopplevelser Besvart: 562 Hoppet over: 75

21 Powered by Q13: Kulturformidling - Vise frem Hemsedals historie og kultur Besvart: 557 Hoppet over: 80

22 Powered by Q14: Arealplan og økonomi - Hånd i hånd. Sikre nødvendig areal for næring- og aktivitetsutvikling. Besvart: 550 Hoppet over: 87

23 Powered by Q15: Ranger tiltakene punkt 5 til 14 (10 viktigst) Besvart: 498 Hoppet over: 139

24 Powered by Q15: Ranger tiltakene punkt 5 til 14 der 1 er viktigst og 10 er minst viktig Besvart: 498 Hoppet over: 139

25 Powered by Summering av 1, 2 og 3 plass med tanke på rangering 123SUM Ski og fjellopplevelser 1647847289 Gondol 1066940215 Badeanlegg 395147137 Arrangement 95451114 Arealplan 253148104 Kompetanseheving 283141100 Flerbrukshall 21304394 Miljø og visuell utf. 11344691 Folketroens rike 27263184 Kulturformidling 20 2767

26 Powered by Summering av 1, 2 og 3 plass med tanke på rangering hytteeiere v lokale HytteeierePlassLokalePlass Ski & fjelloppl.14111131 Gondol992962 Badeanlegg523753Nest størst forskjell Arrangement514455 Arealplan446 6 Kompetanseheving465446 Flerbrukshall279594Størst forskjell Miljø og visuell utf.427398 Folketroens rike368398 Kulturformidling2310427

27 Powered by Q16: Arbeide for tilgang på investeringsmidler i landbruket Besvart: 489 Hoppet over: 148

28 Powered by Q17: Tilskudd fra kommunalt næringsfond til aktive gårdsbrukere Besvart: 487 Hoppet over: 150

29 Powered by Q18: Opprettholde matproduksjonen Besvart: 487 Hoppet over: 150

30 Powered by Q19: Stimulere til økt beiting og vedlikehold av eksisterende kulturlandskap Besvart: 489 Hoppet over: 148

31 Powered by Q20: Legge til rette for aktivt landbruk og bosetting i grendene Besvart: 488 Hoppet over: 149

32 Powered by Q21: Stimulere til økt avvirkning og alternativ bruk av tre Besvart: 485 Hoppet over: 152

33 Powered by Q22: Samarbeid og gjensidig nytte i landbruk og reiseliv Besvart: 484 Hoppet over: 153

34 Powered by Q23: Åpen gård, fagtilbud skole og barnehage Besvart: 486 Hoppet over: 151

35 Powered by Q24: Småskalaproduksjon / Lokal matproduksjon Besvart: 482 Hoppet over: 155

36 Powered by Q25: Ranger tiltakene punkt 14 til 22 (10 viktigst) Besvart: 406 Hoppet over: 231

37 Powered by Q25: Ranger tiltakene punkt 14 til 22 der 1 er viktigst og 9 er minst viktig Besvart: 406 Hoppet over: 231

38 Powered by Landbruk: Summering av 1, 2 og 3 plass med tanke på rangering hytteeiere v lokale HytteeierePlassLokalePlass Småskala prod791782 Samarbeid landbruk/Reiseliv672821 Stimulere økt beiting og vedl. av kulturlandskapet 573744Nest størst forskjell Aktiv landbruk og bosetning i grendene 534 5 Opprettholde matprod.435773Størst forskjell Åpen gård376417 Økt avvirking og alt bruk av tre 367298 Tilgang på invest. midl.298417 Kommunale næringsfond289446

39 Powered by Q26: Videreutvikle Hemsedal veksthus eller andre vekstklynger Besvart: 450 Hoppet over: 187

40 Powered by Q27: Videreutvikle Svøo industriområde - gjøre området mer attraktivt for å tiltrekke flere aktører. Besvart: 451 Hoppet over: 186

41 Powered by Q28: Fritidsboligeier som ressurs for næringsutvikling i Hemsedal Besvart: 452 Hoppet over: 185

42 Powered by Q29: Hemsedal som hyttekommune - øke antall fritidstomter Besvart: 447 Hoppet over: 190

43 Powered by Q30: Øke antall kommersielle/varme senger Besvart: 423 Hoppet over: 214

44 Powered by Q31: RV 52 - en kanal for verdiskaping Samferdsel og kommunikasjon Besvart: 450 Hoppet over: 187

45 Powered by Q32: Ranger tiltakene punkt 26 til 31 (10 viktigst) Besvart: 408 Hoppet over: 229

46 Powered by Q32: Ranger tiltakene punkt 26 til 31 der 1 er viktigst og 6 er minst viktigst Besvart: 408 Hoppet over: 229

47 Powered by Q33: Felles kommunikasjonsstrategi for kommune og næring Besvart: 441 Hoppet over: 196

48 Powered by Q34: Kultursalen som møtested Besvart: 442 Hoppet over: 195

49 Powered by Q35: Videreutvikle "sosiale møteplasser" for næringslivet som frokostmøte, idekafe o.l. Besvart: 441 Hoppet over: 196

50 Powered by Q36: Kompetanseheving, ungt entreprenørskap Besvart: 441 Hoppet over: 196

51 Powered by Q37: Miljø/Bærekraft "Ta vare på Hemsedal" Besvart: 443 Hoppet over: 194

52 Powered by Q38: Sterkere finansieringsnettverk av fellesgoder Besvart: 437 Hoppet over: 200

53 Powered by Q39: Ranger tiltakene punkt 33 til 38 (10 viktigst) Besvart: 393 Hoppet over: 244

54 Powered by Q39: Ranger tiltakene punkt 33 til 38 der 1 er viktigst og 6 er minst viktig Besvart: 393 Hoppet over: 244

55 Powered by Q40: Er du villig til å betale eiendomsskatt på fritidsbolig for å bedre opplevelsestilbudet og infrastrukturen i Hemsedal Besvart: 441 Hoppet over: 196

56 Powered by Q40: Er du villig til å betale eiendomsskatt på fritidsbolig for å bedre opplevelsestilbudet og infrastrukturen i Hemsedal Besvart: 441 Hoppet over: 196

57 Powered by Q41: Er du villig til å betale eiendomsskatt på privatbolig Besvart: 440 Hoppet over: 197

58 Powered by Q41: Er du villig til å betale eiendomsskatt på privatbolig Besvart: 440 Hoppet over: 197

59 Powered by Noen av innspill fra respondentene. 172 svar Juvvandring opp gjennom Lauvdøla Kiting og toppturer på ski Langdistanse langrenn fra Lykkja til Grøndalen Velkommen til Hemsedal skilt i begge ender Mer kunst i bygda Utvikle sykkelstier mer også for barn, rappellering, padling i andre vann i tillegg til Vannen Øke lokal matproduksjon og synlighet. Åpne gårder og deltagelse i stølsdrift. Lokalprodusent utsalg Fjellmaraton og andre løp som motbakkeløp, randoneekonkurranse, multisportkonkurranser, skiorientering, rulleskiarrangement og arrangement også for barn Utvikle området nedenfor Rampa mer til et aktivitetsområde Lokale guider med historier fra gamle Hemsedal Julemarked ute med små salgsboder og uteservering Verdenscup i langrenn og alpint Soppkurs, Fjellrock, en heildundrande festival om sommeren Flere fellesturer fra turistkontoret Mer villsau, sau og geiter for å hindre gjenngroing. Via Ferrata opp Skogshorn, zip line ned. Salg av pakkeløsninger alla Rallarvegen kombinert med Ål - Fanitullvegen Treningssamlinger Skøyteglede og utvikle Vanneviken som sommerdestinasjon Lær av Beitostølen, Åre og Chamonix Flere toppturutfordringer

60 Powered by Oppsummering Ved gjennomgang av dataene fant man ingen store signifikante forskjeller mellom lokalbefolkningen og fritidshemsedølen. Det er grunn til å tro at noen av svarene indikerer at det som gir størst nytteeffekt for en selv prioriterer en høyest. Satsning på Hemsedals konkurransefortrinn med bygdas unike ski og fjellopplevelser blir rangert høyest av begge grupper. Gondol blir rangert på andre plass med tanke på hva en tror gir størst verdiskapning for både lokale og fritidshemsedøler. Lokalbefolkningen har svart på at de tror et badeanlegg og flerbruksanlegg gir størst verdiskapning, mens hyttefolket på sin side mener at en bør ha fokus på å videreutvikle ski og fjellopplevelsene. Når det gjelder landbruk er lokalbefolkningen mer opptatt av å opprettholde matproduksjonen, stimulere til økt beiting og vedlikehold av eksiterende kulturlandskap en fritidshemsedølen. De på sin side er mer opptatt av å stimulerer til økt avvikning av tre og alternativt bruk. Begge grupper er opptatt av småskalaproduksjon samt å øke samarbeidet mellom landbruk og reiseliv. Fritidshemsedølen mener det kan gi ringvirkninger til Hemsedal å ta fritidsboligeierer i bruk som ressurs for næringsutvikling i Hemsedal. (Svært viktig 42,5 % fritidshemsedøl/19,71 %, lokalbefolkning) Lokalbefolknigen derimot var mer opptatt av å øke antall fritidstomter enn fritidshemsedølen. Begge grupper var opptatt av at RV 52 er en viktig kanal for verdiskapning, men fritidshemsedølen rangerte dette noe høyere.


Laste ned ppt "Powered by Kva no Hemsedal? Spørreundersøkelse oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google