Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Marte Meo Ger-It 18.10.11 May-Britt Storjord Spes.spl./Marte Meo veileder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Marte Meo Ger-It 18.10.11 May-Britt Storjord Spes.spl./Marte Meo veileder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Marte Meo Ger-It 18.10.11 May-Britt Storjord Spes.spl./Marte Meo veileder

2 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Vår oppgave Møte pasienter med store utfordringer i samspill knyttet til -Endret kognitiv fungering -Endret språkfunksjon -Ofte svekkede sanser -Ofte kompliserende somatiske sykdommer -Endringer vi ikke har kartlagt/oppdaget

3 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Hva vi ønsker Forebygge APSD så langt som mulig Pasienten skal oppleve Trygghet, Kvalitet og Respekt gjennom den omsorgen og behandlingen vi gir Høye mål krever vilje til å alltid være i bevegelse for å bli bedre

4 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Marte Meo Marte Meo betyr av egen kraft (dansk oversettelse: ved egen kraft) Utviklet på 70 tallet i Nederland av Maria Aarts Metoden benyttes i 30 land i veiledning innen mange ulike fagdisipliner I demensomsorgen i Norge fra 2001 Før det mest kjent i forhold til barn

5 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Kort fortalt En kommunikasjons og samspillorientert metode for å analysere budskapet bak atferden Ved bruk av filmopptak av samspillsituasjoner kan vi i studere de enkelte øyeblikkene av dialogen Fokus på hva som virker støttende og hva som skjer når partene ”mister” hverandre

6 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Før oppstart av filming: Informasjon om metoden til personale og pårørende. Forankring i ledelsen Innhenting av tillatelse (samtykkekompetent?) Klargjøring av problemstilling/utfordring

7 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Filming: Samhandling mellom personale og pasienten filmes Filmen analyseres og brukes som utgangspunkt for veiledning til personalet Ut fra veiledningen skal det dokumenteres ”arbeidspunkter” som det skal fokuseres på til neste filming og veiledning.

8 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Tolkning TeoriSituasjon Pasient

9 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Konkret jobber vi med: Å bygge kontakt, ingen kan sam-handle om de ikke er på samme sted sam-tidig Vi ser etter om det er blikkontakt, felles oppmerksomhetsfokus Gir pasientens ansikt oss opplysninger om han/hun har forstått ordene som er brukt. Bekymringsrynker, blikk

10 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Følges initiativene? Blir de små bevegelsene, andre ting som understøtter at pasienten tar initiativ til samhandling oppfattet? Blir initiativene til pasienten fulgt og satt navn på? Benevnes ønskede initiativ?

11 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Kontakt-Aksjon-Reaksjon Inntoning (atmosfære, stemmeleie) Ledelse (positiv ledelse) Dobbel instruksjon (følges ord av kroppsbevegelse/-språk) Tid til å reagere (Latens/språkoppfatning) Markeres overganger?

12 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Videre: Anerkjennes pasienten i handlingsforløpet? Får han hjelp til å starte og avslutte en handling? Støtte til å tåle ubehag? Hjelp til å reagere på andre og til å presentere seg? Naturlig fysisk berøring?

13 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Valg Gis det valg som pasienten ikke har forutsetning for å ta? Kan spørsmålene gjøres om til benevning? Etiske problemstillinger i forhold til dette Paternalisme/Autonomi/Omsorgssvikt

14 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Teoretisk fundament: Det er lett å knytte an til kjent teori Etter hvert doktorgrader og flere masteroppgaver om metoden Personlig opplevde jeg under veilederutdanningen at Kitwood, Levinas, Bråten m.fl. hadde en sentral rolle i min forståelse av metoden Det spesielle er at Maria Aarts har utviklet en struktur som gjør at metoden kan brukes som et praktisk verktøy.

15 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Hvordan bli Marte Meo veileder Bygger på en bachelor-grad eller univeristetsutdanning Veiledning i gruppe, 100 t Filme og gi veiledning mellom samlingene

16 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus For flere opplysninger Marianne Munch [marianne.munch@olaviken.no] Astrid Andersen [astrid.andersen@aldringoghelse.no] May-Britt Storjord (May-Britt.Storjord@helse-mr.no)

17 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Noen aktuelle linker og litteratur AARTS, M. (2005) Marte Meo grundbog, Eindhoven, Aarts Productions. BRÅTEN, S. (2007) Kommunikasjon og samspill fra fødsel til alderdom, Oslo, Universitetsforl. Masteroppgave Marianne Munch og Astrid Andersen http://www.martemeo.no/ http://www.martemeo.com/

18 Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Pågående prosjekt i Molde Eva Gjengedal UiB, Else Lykkeslett HiMo, Torill Skrondal HiMo og undertegnede ”Relasjonsarbeid og samhandling mellom pleiepersonell og personer med demens som har utfordrende atferd og psykiske tilleggssymptomer”


Laste ned ppt "Alderspsykiatrisk Enhet, Molde Sjukehus Marte Meo Ger-It 18.10.11 May-Britt Storjord Spes.spl./Marte Meo veileder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google