Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykling på skoleveien – trygt frem og hjem 1. Sykling er bra for alle Trygg Trafikk – Statens vegvesen – Helsedirektoratet – Syklistenes landsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykling på skoleveien – trygt frem og hjem 1. Sykling er bra for alle Trygg Trafikk – Statens vegvesen – Helsedirektoratet – Syklistenes landsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykling på skoleveien – trygt frem og hjem 1

2 Sykling er bra for alle Trygg Trafikk – Statens vegvesen – Helsedirektoratet – Syklistenes landsforening – Foreldreutvalget for grunnskolen

3 Presentasjon av Trygg Trafikks veileder om sykling til skolen 1 - Hva sier regelverket om sykling? 2 - Vurdering av skolevei 3 - Vurdering av barnas forutsetninger 4 - Skolens sykkelopplæring 3 Sykkeltrygghet gir sykkelglede

4 Skolene lager retningslinjer basert på lokale vurderinger rundt trafikksikkerhet Vurder sikkerheten rundt lokale trafikkforhold med tanke på barnas forutsetninger i trafikken Sykkelopplæring skjer over tid i forkant av anbefalt aldersgrense for sykling avsluttes med en sykkelprøve Sykling på skoleveien er et årlig tema med FAU på foreldremøter Trygg Trafikk anbefaler 4

5 Kommunen og skolen har ansvar for at elevene er trygge på skoleveien (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og i opplæringsloven). Kommunen skal sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal også dekke skoleveien (forskrift til opplæringsloven §8-4) Skolen skal sørge for at elevene kan følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. trinn og praktisere trygg bruk av sykkel etter 7. trinn (Kunnskapsløftet, kroppsøving). Skolens ansvar 5

6 Sjekkpunkter: - forhold rundt foreldrekjøring, lærerparkering, bussholdeplasser mm -sikkerheten for dem som går og sykler til skolen -sykkelparkeringen må være på et hensiktsmessig sted Hvilke muligheter har vi ved skolen for å skille fotgjengere, syklister og bilister? Hvilke muligheter har vi for å lage bilfrie soner rundt skolen? Rundt skoleporten 6

7 Sjekkpunkter: forhold rundt sykkelveier og fysisk miljø fartsgrenser og fart faremomenter Hvilke veier bruker elevene, og hvor er det tryggest å sykle? Skoleveien 7

8 Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste! En omvei der det er mindre trafikk er et godt alternativ, for eksempel sykkelvei, sti eller turvei. Husk 8

9 Når de kan holde seg på sykkelen uten å velte? Når de har automatisert syklingen slik at oppmerksomheten kan være på trafikken? Når de kan og forstår trafikkreglene? Når de har fått erfaring som syklist i trafikken?…. Når kan barn sykle?

10 Trafikkferdighetene er avhengig av relevant trening og opplæring. Det kan være store individuelle forskjeller mellom barn på samme aldersnivå, men det er likevel noen generelle kjennetegn. 10 En syklist må være oppmerksom hele tiden.

11  Sykle sammen med foreldre  Sykle alene Trygg Trafikk mener at barn bør være 10-12 år og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid før de kan sykle alene i blandet trafikk. Sykle til skolen

12 Teori - sykkelregler som gjelder på skoleveien - påbudt utstyr på sykkelen Praksis - mye trening, først på bilfrie områder - gradvis mer selvstendighet Sykkelprøve - avslutning på sykkelopplæringen - skal skje før barn sykler alene Foreldresamarbeid - sørge for at elevenes sykler har påbudt utstyr Sykkelopplæring 12

13 Mange skoler gjennomfører årlig en sykkeldag. Trygg Trafikk anbefaler at den arrangeres som en del av en lengre periode med sykkelopplæring. 13

14 På hvilket trinn gjennomføres sykkelopplæringen? Hvordan legger skolen opp sykkelopplæringen med tanke på at elevene skal kunne følge regler for fotgjengere og syklister etter 4.trinn? Hvordan tar skolen opp temaet sykling på skoleveien med FAU og på foreldremøter? Hvilke rutiner har skolen for foreldresamarbeid for å sikre at elevenes sykler er i orden? Sykkelopplæring 14

15 ”Skolen bør fortsatt gi anbefalinger om sykling på skoleveien ut fra trafikksikkerhetshensyn.” Etter en samlet vurdering er vår skoles anbefaling er at elevene kan sykle alene til skolen fra … trinn. 15


Laste ned ppt "Sykling på skoleveien – trygt frem og hjem 1. Sykling er bra for alle Trygg Trafikk – Statens vegvesen – Helsedirektoratet – Syklistenes landsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google