Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akershus Energi Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling – Akershus Energi AS Styreleder Nobio.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akershus Energi Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling – Akershus Energi AS Styreleder Nobio."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akershus Energi Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling – Akershus Energi AS Styreleder Nobio

2 Akershus Energi 100 % - Akershus Fylkeskommune, Vannkraft : 2,3 TWh, 10% vekst innen 2020 Fjernvarme: 2010: 100 GWh => 300 GWh 2016  Fra vannkraftprodusent til fornybar energi aktør Akershus Energi skal være et nyskapende senter for vannkraft, fjernvarme og annen miljøvennlig energi. Fjernvarme basert på fornybare energikilder, hvor bioenergi er hovedressursen Investerer 1 mrd i fjernvarme Fjernvarme : Lillestrøm, Asker, Lørenskog, Sørumsand, Årnes og Eidsvoll

3 Våre FoU-aktiviteter 3 Forprosjekter VRI-OREEC: Mulighetsstudie, Biofyringsolje Masteroppgaver: NTNU, (UMB og HIAK) KLIF: 3 års måleprogram for bruk av biofyringsolje mht dokumentasjon av utslipp. Cenbio-UMB: Industriell partner Div KMB/BIP prosjekter FoU-bygg : Bygger eget FoU-bygg (lab) i tilknytning til EnergiParken, inviterte partnere, test/pilot av fornybare energi/miljøløsninger

4 Hva kreves for å utvikle en robust FoU-satsing innen bioenergi? I En felles – helhetlig energipolitikk (el, varme, energieffektivisering, utveksling, miljø) Norges FoU-satsing på området må understøtte denne Hva er målet med FoU innen fornybar energi? (ref. Energi 21) Oppfylle myndighetenes ”målsettinger” innen fornybar energi? Fremtidig aktivitet/vekst for leverandørindustrien? (teknologi, produkter, tjenester..) Sysselsetting i forskermiljøene? Redusere barrierene for nye nasjonale investeringer i fornybar energi =>oppfyllelse klimamål? 4

5 Bioenergi må få et styrket fokus i energidebatten. Bioenergi må bli sett på som: En betydelig nasjonal ressurs Har et bredt anvendelsesområde (både innen stasjonær- og transport energisektor) Frigjør el til mer høyverdige formål, samt utfasing av fossilt energiforbruk og -import Den raskeste, billigste og mest miljøvennlige løsningen for å oppfylle nasjonale klimamål I et 20-års perspektiv vil småkraft, onshore vind og bio kunne bidra til nasjonal vekst innen fornybar energi. Viktig å ta tak i de raske løsningene, ikke kun fremtidstro 5 Hva kreves for å utvikle en robust FoU-satsing innen bioenergi? II

6 Forskningsmiljøene må tydeligere på banen i den offentlige energidebatten. Saklig/solid informasjon Tettere integrasjon mellom de nasjonale FoU-miljøene innen bioenergi. Stimulere til økt samarbeid med nordiske FoU-miljøer (Sverige, Danmark, Finland) FoU-aktivitetene må også fokusere på optimalisering av eksisterende anlegg/produksjon, ikke kun på nye løsninger Flere prosjekter ut i ”felten” (innovasjon er også optimalisering av ex. løsninger - økt lønnsomhet, redusert råstofforbruk, lavere utslipp) Fokus på hele verdikjeden, i dag mest ”oppstrøms” En robust FoU-satsing på bioenergi, krever en holdningsendring i norsk energidebatt! 6 Hva kreves for å utvikle en robust FoU-satsing innen bioenergi? III


Laste ned ppt "Akershus Energi Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling – Akershus Energi AS Styreleder Nobio."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google