Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

3 Forebyggende MS-behandling Aubagio Tecfidera Copaxone Tysabri Gilenya Lemtrada

4 EDSS Terapeutisk vindù? ~40 ~30 ~20 ~10

5

6

7 Nedbrytning av aksoner ved MS

8

9 Kondisjonering «Høyintensitet» – Helkroppsbestråling (TBI) eller høydose busulfan «Intermediær intensitet» – BEAM (Kombinasjon BCNU, cyosin arabinosid, etoposid, melfalan) «Lavintensitet» – Cyklofosfamid og etoposid, melfalan, fludrabin- baserte protokoller

10 HSCT ved MS Første behandling i 1995 (Fassas et al.) Totalt over 800 pasienter behandlet Pasientgrupper: – RRMS med «aggressivt» forløp, med spesielt hyppige attakker (Mancardi et al. 2005, Fagius et al. 2009) – RRMS/Progressivt forløp (Fassas et al. 2011, Krasulova et al. 2010, Farge et al. 2010)

11 HSCT ved MS Best dokumentert effekt: – RRMS – Pasienter behandlet innen 5 år etter diagnose – EDSS < 6 – Kontrastladende lesjoner – Relativt unge Burt et al. Blood 2003 EBMT: Saccardi et al. Mult Scler 2006 Holloman et al. Am J Stem Cell 2013

12 Darlington et al. Ann Neurol 2013

13 Fagius et al. Mult Scler 2009

14 HSCT av MS i Sverige (Burman et al. 2014) 48 pasienter 2004-2013 – 40 RRMS – 4 attakker per år – alder 31 år – sykdomsvarighet 75 måneder – 2 tidligere immunmodulerende behandlinger (gjennomsnitt) Protokoll – BEAM 41, Cyklofosfamid 7

15

16 Burt et al. JAMA 2015

17 Shevchenko et al. Ann Hematol 2015

18

19

20 Prognostiske faktorer - EDSS Signifikant bedre: – RRMS (118) – Sykdomsvarighet ≤ 10 år (113) – Uten feber i minst 12 t under HSCT (106) Burt et al. JAMA 2015

21

22

23

24 Effekt HSCT vs. mitoxantron Mancardi et al. Neurology, 2015

25 Rotstein et al. Jama Neurol 2015

26

27 Behandling Natalizumab AFFIRM Alemtuzumab CARE MS II HSCT Burman et al. HSCT Burt et all. I beh. gruppe 62742660145 Oppf.tid (mnd) 24 6024 Attakkrate basel. 1.51.74.1 (4.8)>1.3 Attakkrate-beh. tid 0.230.260.03- Attakkfrihet 64%65%87%89% Ingen EDSS-prog. 83%77%92% Ingen sykdomsakt. (MR/klinisk) 37%66%80%

28 Sikkerhet, bivirkninger HSCT-MS i Sverige: – Alopeci, anemi, trombocytopeni, leukopeni – Mortalitet 0% – Herpes Zoster reaktivering 17% – Thyroideasykdom 8% Mortalitet – Mortalitet 1995-2000: 7.3 % – EBMT; -BEAM 2001-2006: 0.9% – Mortalitet lavintensitet?:

29 Sikkerhet, bivirkninger HSCT-MS Burt et al: – Mortalitet relatert til behandling 0 % – Herpes Zoster reaktivering 3 % – Thyreoideasykdom 5 % (4-9) – ITP 5 % (3-14) Thyreoidesykdom/ITP: Høyere forekomst hvis alemtuzumab er en del av HSCT-protokollen

30 Erfaringer fram til nå-HUS 9 pasienter behandlet RRMS Fyller de norske kriteriene Nå lav-intensitetsbehandling

31 Indikasjonskriterier- EBMT

32 HSCT ved MS Indikasjonskriterier Sikker RRMS med dokumentert alvorlige funksjonsutfall ved flere attakker, samt: – Attakker under behandling med immunmodulerende medikamenter etter gjeldende retningslinjer: ≥2 attakker siste år. – Tydelig bedring ved attakkbehandling av minst ett tidligere attakk de siste 6 måneder. – EDSS under eller lik 6.5 (hvis ikke pågående attakk ved henvisningen). – Sykdomsvarighet under 6 år fra diagnosetidspunkt, og alder under 45. Dette vil være relative kriterier, som må vektes opp mot dokumentert grad av inflammatorisk sykdomsaktivitet under immunmodulerende behandling siste år. – Inflammatorisk sykdomsaktivitet ved MR-undersøkelse: Kontrastladende lesjon og/eller nye T2-lesjoner ved 2 påfølgende MR- undersøkelser siste år.

33 Forløp Pasienten henvises Nasjonal kompetansetjeneste for MS Henvisningspapirer sendes 2 nevrologer i kompetansetjenestens referansegruppe Henvisningen vurderes i forhold til kriterier Avgjøres av leder i MS kompetansetjenesten hvis referansegruppemedlemmene har ulik konklusjon Hvis indikasjon, henvises pasienten videre til Hematologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

34 HSCT ved MS Indikasjon hos en undergruppe Hvilke kriterier? «On a compassionate basis?» Effekt vs. alemtuzumab/natalizumab? Kapasitet Metodevurdering


Laste ned ppt "Stamcelletransplantasjon ved Multippel Sklerose Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google