Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRAFTSENTERET ASKIM Askim sentrum før og nå – Et sentrum i endring før, under og etter ”Vikingtida” Vigdis Hilmo – Frøydis Kristiansen Askim kommune Historiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRAFTSENTERET ASKIM Askim sentrum før og nå – Et sentrum i endring før, under og etter ”Vikingtida” Vigdis Hilmo – Frøydis Kristiansen Askim kommune Historiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRAFTSENTERET ASKIM Askim sentrum før og nå – Et sentrum i endring før, under og etter ”Vikingtida” Vigdis Hilmo – Frøydis Kristiansen Askim kommune Historiske bilder fra Askim Historielags bildesamling Øvrige data fra Askim kommunes arkiv

2 KRAFTSENTERET ASKIM Østre linje (Oslo – Sarpsborg) påbegynt 1870 Askim stasjon åpnet 1882 Jernbanen påvirket utformingen av gatene 1900

3 KRAFTSENTERET ASKIM

4 Første reguleringsplan blir vedtatt 17. april 1901 Henstad All é innføres som gate av departementet i 1910 I 1899 blir de sentrale delene av Askim bygningskommune. Planarbeid startes opp.

5 KRAFTSENTERET ASKIM Reguleringsplanen fra 1910

6 KRAFTSENTERET ASKIM Reguleringsplanen fra 1910

7 KRAFTSENTERET ASKIM Tidlig på 1900-tallet utviklet Askim seg raskt til et industristed P.M.Røwde etablerte ”Gummi’en” i lokaler etter en nedlagt elektrisk fabrikk

8 KRAFTSENTERET ASKIM Oversiktsbilde fra 1920

9 KRAFTSENTERET ASKIM 1920 Produksjon av kalosjer og støvler

10 KRAFTSENTERET ASKIM Askim 1932 Produksjon av bildekk og sykkeldekk fra 1931

11 KRAFTSENTERET ASKIM Askim kommunale bad åpnet i 1931 med dusj og karbad. Svømmehall i 1936. Ny kino åpnet i 1938 med 715 sitteplasser 1920-1935 Nedgangstider og høy arbeidsledighet

12 KRAFTSENTERET ASKIM Askim 1940

13 KRAFTSENTERET ASKIM Askim torg

14 KRAFTSENTERET ASKIM I 1947 ble fabrikken utvidet (etter krigen), bildekkproduksjonen økte. Henstad Allé ble brutt Ny vekst etter krigen

15 KRAFTSENTERET ASKIM Askim 1950

16 KRAFTSENTERET ASKIM Fra 1950-tallet til tidlig 1970 – tall var utviklingen preget av oppgangstider med vekst. Stor byggesal ble utbygd Reguleringsplanen fra 1970 la til rette for utvidelse av fabrikkområdet

17 KRAFTSENTERET ASKIM Reg.plan 1970 vist på dagens situasjonskart Reguleringsplanen fra 1970, områdeavgrensing

18 KRAFTSENTERET ASKIM I 1970-årene snudde konjunkturene og Viking-konsernet ble gradvis bygd ned og solgt Fottøyproduksjonen ble flyttet til Malaysia tidlig på 70-tallet Fabrikklokalene ble gradvis stående tomme I 1986 ble fabrikkarealene langs Eidsbergveien regulert til kombinert utnyttelse forretning/kontor/industri 1. januar 1992 ble driften ved Viking Dekk nedlagt Orkla Eiendom og Askim produksjonspark overtok fabrikklokalene Orkla Eiendom etablerte AskimTorget Kjøpesenter

19 KRAFTSENTERET ASKIM Badet, kinoen og badeparken hadde stor sosial og kulturell betydning gjennom en periode på 50 år Besøket i badet sank vesentlig fra begynnelsen av 1970- tallet samtidig som vedlikeholdskostnadene økte Svømmebasseng på skolene reduserte også besøket Badet ble nedlagt 1. januar 1986

20 KRAFTSENTERET ASKIM Siste kinoforestilling i gamlekinoen ble avviklet i 1978 Kinoen flyttet til det nye rådhuset, kinomaskinene ble flyttet fra Gamlekinoen til den nye Kinoen ble flyttet fordi bygningen ble solgt til Askim Gummivarefabrikk Gamlekinoen ble en periode benyttet til øvningslokale av ”Blanda Drops” som leide lokalene av Viking Viking Askim tok seinere lokalene i bruk til sekundautsalg og bildekk ble lagret i kinosalen

21 KRAFTSENTERET ASKIM I forbindelse med eierskifte av Askim Torget i 1992 kjøpte kommunen tilbake gamlebadet og gamlekinoen I juni 1993 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere skjøtsel og disponering av de nyervervede eiendommene Utvalgets uttalelse forelå i november samme år: Gruppen beklaget at bygningene var fullstendig forfalt. Konklusjonen var at bygningene burde rives. Rivekostnadene ble anslått til kr. 300.000,- Men bevaringsmulighetene ble vurdert og for mange var det en gledens dag da Formannskapet vedtok bevaring av de gamle engang så stolte bygningene.

22 KRAFTSENTERET ASKIM

23 Østfoldbadet ble åpnet 16. desember 2000 En omfattende prosess hadde ført fram Asplan Viak AS Skien utførte forprosjektet I 2004 ble kulturhuset innviet SG –arkitekter hadde utformingen av tilbygget

24 KRAFTSENTERET ASKIM I løpet av 2000-årene har den ene reguleringen avløst den andre og utviklingen av de gamle fabrikkbygningene og arealene har tiltatt i økende grad Askimtorget er regionens største kjøpesenter med 45 butikker under samme tak Fabrikkbygningene mellom Eidsbergveien og Henstad Alle rommer i tillegg boliger og regionalt ligningskontor Fabrikkbygningene nord for Henstad Alle er delvis revet og delvis ombygget og rommer nå Askim Storhandel og et nybygg for Plantasjen

25 KRAFTSENTERET ASKIM Askimtorget kjøpesenter

26 KRAFTSENTERET ASKIM Askim storhandel

27 KRAFTSENTERET ASKIM

28 Continental dekk har fortsatt sitt hovedlager i nordre del av bygningene, men er på vei ut til nytt lager ved Sekkelsten i Askim Gjenværende del av industriområdet er nå under omregulering for å legge til rette for handel og småindustri

29 KRAFTSENTERET ASKIM 2003

30 KRAFTSENTERET ASKIM 2007

31 KRAFTSENTERET ASKIM

32


Laste ned ppt "KRAFTSENTERET ASKIM Askim sentrum før og nå – Et sentrum i endring før, under og etter ”Vikingtida” Vigdis Hilmo – Frøydis Kristiansen Askim kommune Historiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google