Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundsukene 2008 3.-14. november. 2 Hvorfor Fagforbundsukene?  Profilering av forbundet  Verving av flere medlemmer  Økt aktivitet på arbeidsplassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundsukene 2008 3.-14. november. 2 Hvorfor Fagforbundsukene?  Profilering av forbundet  Verving av flere medlemmer  Økt aktivitet på arbeidsplassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundsukene 2008 3.-14. november

2 2 Hvorfor Fagforbundsukene?  Profilering av forbundet  Verving av flere medlemmer  Økt aktivitet på arbeidsplassen = SYNLIG, NÆR & STOLT

3 3 Hva er synlighet?  At potensielle medlemmer har hørt om Fagforbundet  At Fagforbundet er representert i alle organisasjonsområder  At medlemmene alltid vet hvor de finner den nærmeste tillitsvalgte  At potensielle medlemmer blir kontaktet ved ansettelse

4 4 Hva er nærhet?  At Fagforbundet reiser ut på arbeidsplasser uten tillitsvalgte  At vi har kontakt med medlemmene  At vi har tillitsvalgte på alle arbeidsplasser i alle organisasjonsområder

5 5 Hva er stolthet?  At vi viser hvorfor vi er stolte av arbeidet vi gjør i Fagforbundet  At vi vet hvorfor vi anbefaler folk å bli medlemmer  At alle tillitsvalgte har god nok opplæring og kunnskap til å hjelpe sine medlemmer  At vi tør å skryte av oss selv og Fagforbundet  At vi viser frem seire  At vi utvikler lokale verveargumenter (hva er vi gode på i vårt fylke og vår fagforening?)

6 6 Hvordan verve?  Det beste verveargumentet sitter hver og en på selv gjennom: –Kunnskapen om hvorfor man selv er medlem –Hva man selv mener det viktigste ved Fagforbundet er

7 7 Hvordan verve?  Fagforbundets verdier: –Omtanke –Solidaritet –Samhold Hva legger du i disse begrepene?  HVORFOR vi ønsker å verve bestemmer HVORDAN vi gjennomfører dette.

8 8 Hvorfor verve?  Ikke kun for å stadig øke antall medlemmer, men: –For å opprettholde styrken til en stor organisasjon og samfunnsaktør "Fagforbundet skal søke å oppnå størst mulig grad av politisk innflytelse og gjennomslag for de sakene som medlemmene har vedtatt at forbundet skal arbeide med" (Strategiplan 2009) –For å opprettholde styrken i våre organisasjonsområder

9 9 Hele organisasjonen i aktivitet  Ta hele forbundet i bruk: –Seksjonene –Plogspissyrkene –Ungdomstillitsvalgt –Pensjonisttillitsvalgt –Forbundet sentralt: både tillitsvalgte sentralt og administrativt ansatte er disponible begge uker. Send epost til : hans.kristian.stenesto@fagforbundet.no Forhandlingsenheten kan kontaktes på tlf. 23 06 40 00 mellom kl. 09.00 - 19.00 i forbundsukene

10 10 Hva kan Fagforbundsukene inneholde?  Nyrekruttering gjennom arbeidsplassbesøk –Alle virksomhetsområder –Plogspissyrker  Tilbud til eksisterende medlemmer  Planlegging viktig  KREATIVITET- det forventes at dere kommer med gode ideer. Erfaringene vi høster i år kan legge grunnlaget fremover!

11 11 Hva kan Fagforbundsukene inneholde? Derfor er følgende liste bare et forslag til meny:  Oppsøkende virksomhet på arbeidsplassen: –Lønnssjekk –Kontraktsjekk  Matpakkeaksjon  Begeistringsdag  Fagdager  Kaffekurs  Drømmedager  Stand med uniformering (arbeidsklær)  LOfavør-lunsj

12 12 Tips fra andre fylker  Hedmark: –Fylle opp en 75%-stilling med de resterende 25% med fagforeningens midler, for å vise at heltidsstilling trengs. –Tillitsvalgte reiser rundt med blodsukkermåler og sårstellsutstyr på sykehjem i forbindelse med verdens diabetesdag 14. november.  Oslo: –Fylle opp fylkeskretsens lokaler eller Folkets Hus med myldrende aktivitet i to uker: parallelle seminarer og mange aktiviteter.  Trondheim: –Åpne opp en stengt kantine (for psykisk helsevern) på St.Olavs Hospital med fagforeningens midler. Signalisere et behov for arbeidsgiver samt være synlige for medlemmer og potensielle medlemmer.

13 13 Medlemsutvikling

14 14 Plogspissyrket barne- og ungdomsarbeider  Spesiell gruppe pga. stort potensial: –Lav organisasjonsprosent –Storstilt bygging av private barnehager  Denne yrkesgruppa vil bli særlig prioritert framover

15 15 Økonomi  Fagforeningene er oppfordret til å ta høyde for økt aktivitet i sine handlingsplaner for 2008  Ekstraordinære tiltaksmidler i tillegg: 700.000 fordelt til fylkeskretsene  Fylkene fordeler sine tildelte midler til fagforeningene etter søknad

16 16 Bestilling av materiell Det er plukket ut noen profileringsartikler fra nettbutikken som foreningene kan bestill til halv pris. (se heftet) Disse bestilles på e-post innen 17. oktober til: torill.hamborg@fagforbundet.no Annet vervemateriell må bestilles innen 20. oktober til e-postardresse: Intern.post@fagforbundet.no

17 MEDIEARBEID

18 18 Hva er media opptatt av Nyhet, aktuelt Saker som angår mange, eller har store konsekvenser for noen få Lokale vinklinger Gode bilder Gi saken et ansikt - finn et case Overraskelse Offer/altruisme Undersøkelser, forskning Konflikt Gladsaker Kjendiser

19 19 Fagforbundet er godt stoff Medlemmene gjør en jobb som angår alle innbyggere Medlemmenes jobber betyr noe i hverdagen til folk Medlemmene jobber nært der folk bor, alle steder der folk bor

20 20 Fagforbundsdagene - hva gjør vi? Lønns- og arbeidskontraktsjekk Begeistringsdag Fagdager Drømmedag Stand med uniformering Pensjonssjekk Vis ansvar i egen kommune Skole og høgskolebesøk Medlemmer "hjelper" medlemmer

21 21 Lønns- og arbeidskontraktsjekk "Fagforbundet hjelper deg". Er viktig for mange, kan ha store konsekvenser for dem det gjelder. Finn en person på forhånd som ikke har kontrakt eller ikke får riktig lønn. (Snakk med sommerpatruljen eller andre). Hvis mange ikke får riktig lønn er det jo også en kjempenyhet. Sjekk stillingsprosent. I Halden har de fått 48 medlemmer i større stillingsbrøker og over i fast stilling.

22 22 Drømmedager "Dette er offentlig velferd". Viser at vi er opptatt av kvalitet. Bemann opp sykehjem, dra med beboere på kino, barnehagen i svømmehall. Gir journalistene en gladsak, den kan vinkles politisk (viktigheten av å holde svømmehall åpen), eller aktuell (åpne svømmehaller bidrar til å få fram nye Sara Nordenstam-er). Mange gode intervjumuligheter for journalisten. Og masse gode bilder.

23 23 Uniformert stand "Dette er Fagforbundet". B ø r v æ re i sentrum. Veldig visuelt - b å de uniformer, utstyr og biler. Men b ø r v æ re gj ø res sammen med noe annet, som f ø rstehjelpskurs, stigeklatring, rullestoll ø p. Saken kan v æ re mange forskjellige ting - men bildemulighetene er helt ekstremt gode.

24 24 Vise ansvar i egen kommune "Fagforbundet er p å driver for gode offentlige tilbud". Enklest å finne en lokal sak det har v æ rt kontrovers om Sikre en skolevei Lage en politisk markering for en sak Fikse blomsterbed rundt sykehjemmet De kommunalt ansatte har skjemahjelpdag for innbyggerene

25 25 Medlemmer hjelper medlemmer "Vi st å r sammen om et bedre tilbud". Brannbilen kommer til barnehagen. Livredningskurs for barnehagen. Barnehagen kommer til sykehjemmet - barna blir lest historier for - eller de eldre forteller om hvordan det var n å r de var sm å. Bibliotekaren lager lesedag for de eldre eller for barnehagen

26 26 Hva skjer i lokalforeningene  Tiltak som er planlagt i lokalforeningene?  Hva kan vi gjøre på på tvers av lokalforeningene?  Hvem og hva kan fronte Fagforbundet i media?

27 27 Gruppeoppgaver  Oppgave 1: Deltakerne på kurset skal fungere som ressurspersoner i det videre arbeidet med Fagforbundsukene i fylket. Drøft hvordan dette arbeidet best kan organiseres. Hvordan ønsker dere å fortsette arbeidet herfra?  Oppgave 2: Ideer og forslag til tiltak og aktiviteter under Fagforbundsukene. Idémyldre for eksempel med utgangspunkt i følgende: –Hvor ligger fylkets utfordringer på verveområdet? –Hvordan kan man best bruke Fagforbundsukene for å møte disse utfordringene?


Laste ned ppt "Fagforbundsukene 2008 3.-14. november. 2 Hvorfor Fagforbundsukene?  Profilering av forbundet  Verving av flere medlemmer  Økt aktivitet på arbeidsplassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google