Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tall og fakta 2015 Universitetet i Bergen Oppdatert 29.06.2016 Her kan du skrive enhet/tilhørighet! Sett blank hvis dette ikke er aktuelt. [PLASS FOR ENHET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tall og fakta 2015 Universitetet i Bergen Oppdatert 29.06.2016 Her kan du skrive enhet/tilhørighet! Sett blank hvis dette ikke er aktuelt. [PLASS FOR ENHET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tall og fakta 2015 Universitetet i Bergen Oppdatert 29.06.2016 Her kan du skrive enhet/tilhørighet! Sett blank hvis dette ikke er aktuelt. [PLASS FOR ENHET (FAKULTET, INSTITUTT, AVDELING ETC.) ]

2 Organisasjon UNIVERSITETET I BERGEN

3 Universitetsledelsen Rektor: Dag Rune Olsen Prorektor: Anne Lise Fimreite Viserektor for utdanning: Oddrun Samdal Viserektor for internasjonalisering: Anne Christine Johannessen Viserektor for tverrfaglig virksomhet: Robert Bjerknes Universitetsdirektør: Kjell Bernstrøm Assisterende universitetsdirektør: Tore Tungodden UNIVERSITETET I BERGEN

4 Studenter per fakultet (2015) UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Det samfunns- vitenskapelige fakultet Det medisinsk- odontologiske fakultet Det psykologiske fakultet Totalt ca 16 000

5 Studenter og nyutdannede (2015) UNIVERSITETET I BERGEN STUDENTERNYUTDANNEDE FAKULTETBACHELOR/MASTERPH.D.*BACHELOR/MASTERPH.D.* Det humanistiske3 29820045821 Det matematisk-naturvitenskapelige2 91844656875 Det medisinsk-odontologiske1 82154029098 Det samfunnsvitenskapelige3 22417362628 Det juridiske2 268492995 Det psykologiske1 91413135619 TOTALT15 4421 5392 597246 * = høsten 2014

6 Utdanningstilbudet ved UiB (2015) UNIVERSITETET I BERGEN 73 bachelorprogram 99 masterprogram og profesjonsstudium Mer enn 2 200 emner Utdanner ca. 250 ph.d.-kandidater i året 30 forskerskoler på ph.d.-nivå

7 Andel kvinner blant ansatte og studenter (2015) UNIVERSITETET I BERGEN

8 Sammensetning av ansatte (2015) UNIVERSITETET I BERGEN

9 Fordeling av ansatte (2015) UNIVERSITETET I BERGEN ANSATTGRUPPERFTEs% Vitenskapelig ansatte1 31336% Ph.d. + postdoktor stillinger83823% Støttepersonell51414% Administrativt ansatte96027% TOTALT3 625100% FTEs: Full Time Equivalents / Vist som fulle stillinger

10 Finansiering UNIVERSITETET I BERGEN

11 Finansieringskilder UNIVERSITETET I BERGEN FINANSIERINGSKILDERNOKEURO% Offentlige tilskudd3 284 157437 88876% Forskningsrådet424 21056 56110% Ekstern finansering*439 55158 60710% Andre inntekter**183 53224 4714% TOTALT4 331 450577 527100% * Offentlige etater, organisasjoner, EU og næringslivet ** Salgsinntekter og refusjoner

12 Sentre for fremragende forskning (SFF) UNIVERSITETET I BERGEN Birkeland Centre for Space Science Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health Centre for Cancer Biomarkers Centre for Geobiology

13 Markedsandeler (2015) UNIVERSITETET I BERGEN INDIKATOR % Offentlig finansiering11% Vitenskapelige publikasjoner14% Finansiering fra Forskningsrådet15% Doktorgrader17% EU finansiering17%

14 Internasjonal andel - Stab og studenter (2015) UNIVERSITETET I BERGEN 32% av vitenskapelig ansatte 37% av ph.d. kandidatene 12% av studentene 1 063 internasjonale studenter til UiB 649 studenter reiser ut fra UiB

15 Utenlandske studenter per fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det psykologiske fakultet 14% 8% 15% 7% 13% 10%

16 Utenlandske studenter per fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det psykologiske fakultet 409 191 493 126 421 185

17 EU finansiering (Aktivitet 2015) UNIVERSITETET I BERGEN 32 prosjekter finansiert gjennom Horizon 2020 Årlig inntekt 70 millioner NOK i 2015 9 prosjekter der UiB er koordinerende institusjon 4 ERC Advanced Grants 1 ERC Synergy Grants 2 ERC Starting Grants 2 ERC Consolidator Grants

18 Ranking resultater (2015/2016) UNIVERSITETET I BERGEN Times Higher Education World University Rankings 2015/2016: 182 Academic Ranking of World Universities (Shanghai) 2015: 201–300 QS 2015: 181

19 Publikasjoner UNIVERSITETET I BERGEN 2015 2980 2005

20 Bachelor- og mastergrader (2015) UNIVERSITETET I BERGEN

21 Kandidatproduksjon (2011–2015) UNIVERSITETET I BERGEN

22


Laste ned ppt "Tall og fakta 2015 Universitetet i Bergen Oppdatert 29.06.2016 Her kan du skrive enhet/tilhørighet! Sett blank hvis dette ikke er aktuelt. [PLASS FOR ENHET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google