Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedlegg pressemelding Arena Norwegian Offshore Wind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedlegg pressemelding Arena Norwegian Offshore Wind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedlegg pressemelding Arena Norwegian Offshore Wind

2 Aktører Arenaprosjektet er forankret i offshore vindnæringen i Norge generelt, samt Rogaland og Hordaland spesielt. Kjernegruppen Relaterte bedrifter Utviklingsaktører Norwind AS* Vestavind Kraft AS Innovasjon Norge Bergen Group Rosenberg AS Highcomp AS, Bokn Forskningsstiftelsen Polytec Lyse Produksjon AS Storm Weather Centre Unifob AS BKK Produksjon AS Mongstad Elektro Universitetet i Bergen Sway AS Vestkran AS FME Norcowe Cowi AS Maritime Projects AS FME Nowitech ScanWind AS InWind AS Sintef Energiforskning AS Bergen Group Engineering AS Bennex AS IRIS, Stavanger Owec Tower AS Skude Verft AS Hordaland Olje & Gass Troll WindPower AS ABB Norge AS Universitetet i Stavanger Oceanwind AS Siemens Norge AS Høyskolen Stord Haugesund Rolls Royce Marine AS Rambøll Norge AS ”GreaterStavanger” Met-senteret s.u. (Karmøy) Smart Motor AS Business Region Bergen Eide Marine Gruppen AS Norconsult AS – Bergen Hordaland Fylkeskommune Odfjell Drilling ASA Servogear AS Rogaland Fylkeskommune Grieg Logistics AS FOB Shipping AS Technocean AS Unitech Offshore AS Chr. Michelsen Research AS * Koordinator for forprosjektet

3 Egenskaper og samhandling i næringsklyngen Markedet er nytt i Europa. Aktørene presenterer følgelig relativt korte referanselister. Markedsveksten er derimot stor, med sannsynlig utbygging til 2020 av størrelsesorden 5- 10.000 offshore vindmøller i Nordsjøen (20-40 GW installert effekt) – allerede vedtatt. Vestlandsklyngen representerer hele verdikjeden fra operatørskap og planlegging til komponent- og tjenestelevanser inn mot komplette offshore vindparksystemer. Klyngekjernen består av selskaper basert på (se også figur under): –Felles prosjektutvikling i forhold til prosjekter i utlandet – leverandørallianser –Felles prosjektutvikling i forhold til prosjekter i Norge – operatør-/leverandørallianser –Tidlig samarbeid i andre sektorer; shipping, offshore operasjoner, –Innslag av felles eierskap Store investeringer i klyngen i 2008-2012 for å bygge kompetanse og kapasitet –Rekruttering og utdanning –Forskning og utvikling – konsepter, produkter og tjenester –Teknologisamarbeid inklusive forskningsinstitutter –Skipskapasitet med relevant bestykning –Demonstrasjons- og testfasiliteter Stort potensial for verdiskapning innen turbinproduksjon, maritime operasjoner, kraftnett og installasjonstjenester –Transformasjon av engineering-, installasjons- og shippingkompetanse til utbygging, drift og vedlikehold av offshore vindparker –Transformasjon av kompetanse på krafttransmisjon fra olje og gass og vannkraftanlegg til offshore vindparker

4 Samhandling mellom aktørene (utvalg)

5 Norges relative posisjon innen offshore vind (i) Norsk satsning på vindkraft er liten i forhold til resten av Europa Norske bedrifter evner og ønsker å satse på utbygginger utenfor Norge 20-40 GW skal installeres i søndre Nordsjø frem til 2020 (5-10.000 møller totalt). Marked på mange hundre milliarder kroner – del av EU2020, 20% el fornybar. Kilde: EWEA

6 Norges relative posisjon innen offshore vind (ii) Høyt konsentrert marked. Verdens ”Topp 10” marked dekker 85% av totalt offshore vindmarked (Tyskland, USA, Spania er størst) Potensial på rundt 70 GW fremtidig installert base i Europa. Bare 1,5 prosent av dette er utbygd. Norge har blant Europas beste vindforhold. Stort potensial for norsk industri –ut i fra ressurser og evne til å produsere energi –til dels krevende økonomisk og teknologisk å bygge ut Norge har 15 vindkraftverk på land, men ingenting i havet! Ernst & Youngs Attraktivitetsindeks for investeringer i offshore vindkraft, 2008: Norge ansees i dag som relativt lite attraktivt for utbygging av offshore vindkraft - Men vindressursene drar opp Tyskland og Storbritannia ansees som mest attraktive - Store og ubenyttete områder av vindressurser - Sjenerøst tariffsystem og regulert offshore regime - Samkjøring avklart - Sannsynlige pionerer innen havvind kommende år

7 Markedsaktører og profil i Vestlandsklyngen Vestlandet har/er: –komplett maritim klynge med særlig kompetanse på maritime operasjoner –ledende næringsklynge innen undervannsoperasjoner (NCE Subsea) –Norges tyngste forskningskompetanse på marint miljø (NERSC, W. Bjerknes, Havforskningsinstituttet) –Norges tyngste drift- og vedlikeholdsmiljø inne olje- og gass sektoren. Sentrale aktører innen verftsindustri, offshore operasjoner, undervannsoperasjoner –Blant Norges største leverandører av el fra vannkraft. Lang erfaring og solid kompetanse på elektrisk energi Leveranser til offshore vindsektor: –Industrielle aktører fra Vestlandet leverer allerede tjenester og utstyr internasjonalt –FME offshore vind, NORCOWE, er etablert i Bergen/Stavanger/Agder. Vvindklyngen vil bli deres viktigste premissleverandør industrielt Figur: Statkraft, Sheringham Shoal

8 Markedsmuligheter (i) Kilde: Energi21 Stort potensial for ytterligere fornybar kraftproduksjon EU 2020 – 20% fornybar energi Økt samspill med det europeiske kraftmarkedet - balansekraft Nettutbygging offshore Elektrifisering av offshore feltsentre olje & gass

9 Markedsmuligheter (ii) Norge kan bli Europas fremste bærekraftige energi- og miljønasjon –Naturresurser, kompetansemiljø og samfunnsmessige forutsetninger –Leverandør av miljøvennlig kraft i Europa og et energisystem for fremtidens behov –Lavere klimagassutslipp Norge har sterk posisjon internasjonalt innen energi og maritim –Vindkraft er et nytt eksportmarked i rask vekst –Marked preget av mange nye aktører. Norske aktører sterke på nisjer – gir brohoder inn mot design, engineering, elektro, maritime operasjoner, installasjon, drift og vedlikehold. –Viktig å trekke med de nødvendige aktørene for å kunne lykkes med å nå målene for både energibedrifter og leverandører Langsiktig kompetanseoppbygging gjennom Arena-prosjekt –Arena for å koble industri-, forsknings- og utdanningsmiljø –Bygge IPR, produkter og tjenester innenfor verdikjeden –Møte morgendagens utfordringer med kompetente medarbeidere. Teknologi knyttet til fornybar energi og energieffektivisering vil utvikle seg mye de neste 20 årene.

10 Konkurransemessig fortrinn - teknologi Eksisterende teknisk kompetanse i Vestlandsklyngen –To av Norges tre ledende konsepter for flytende vindturbiner er utviklet i Vestlandsklyngen (Sway, Hywind). –Verdens første offshore vindmølle ble fundamentert på et understell utviklet av Vestlandsklyngen (Owec Tower) –Tysklands første offshore vindpark, basert på en EPCI kontrakt, vil bli installert av et firma i Vestlandsklyngen (NorWind) –Verdens første rendyrkete offshore substation, med finansiell støtte i en IFU, blir lansert i 2009 av et selskap i Vestlandsklyngen (Troll Windpower) –Vestlandsklyngens industri, forskningsmiljøer og høyskoler/universiteter (IRIS, UiS, UiB, CMR med flere) er deltakere i Norcowe – ett av to nasjonale FME-sentre for offshore vind) Ledende energi- og teknologibedrifter –Vestlandsklyngen inkluderer sterke regionale miljø innen alle basisdisipliner av engineering, fabrikasjon, installasjon, maritime operasjoner, test, idriftsetting samt vedlikehold. Teknologileverandøren og teknologibrukeren er begge tilstede i Vestlandsklyngen –Teknologileverandøren som kan bidra til å skape markeder gjennom sine tilbud –Teknologibrukeren som kan skape markeder gjennom sine krav til leverandører. Mulighet for å prøve ut nye løsninger (demo prosjekter) –Tiltrekker gode aktører og kompetente mennesker til klyngen –Gir norske aktører et fortrinn –Utstillingsvindu for eksport

11 Demoprosjekt: Komplett offshore vindpark Produkt Substasjon (Troll WindPower, Bergen Group) Fudament –Bunnfast (Owec Tower) –Flytende (Sway) Turbin –Gir (Iris) –Generator (Smartmotor) –Direkte drift (scanwind) –Nacelle (HighComp) Kabling (Troll WindPower, Technocean) Scada/ I/O (Odfjell) Tjenester Operasjoner –Planlegging/tillatelse (OceanWind, Storm Weather Centre) –Logistikk (Grieg Logistics, NorWind) –Assets (Eide Marine, Rolls Royce) –Installasjon/test/Kommisjonering (NorWind) –MMO Financial/Risk  Testsenter/Pilotprosjekt (METsenteret)


Laste ned ppt "Vedlegg pressemelding Arena Norwegian Offshore Wind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google