Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppslutning, deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppslutning, deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppslutning, deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet

2 Innledning Historisk og aktuelt: før og nå Skille fra 1970-tallet Frikirkene i relasjon til Den norske kirke og til lavkirkeligheten Medlemskap/forsamlingsdeltakelse Omvendelse/etterfølgelse

3 Medlemstall trossamfunn (Kilde SSB og Breistein 2003) 18751890191019301950196020112015 Metodist 27758187109861220711186111961105510566 Baptist 8933826127778889689315992210296 DELF 1975024111311597216860185621961419499 DNM 16093093287134594421909110406 Pinsebev 785830036341223959939149 RK 4601004204628274753787583018 95655

4 Medlemskap i trossamfunn 2013 Antall Prosent Den norske kirke 3,825,78475 Andre kirkesamfunn 312,9256 Andre religioner 150,4143 Livssynssamfunn (sekulære) 86,0612 Uten medlemskap 733,87214 Befolkning i Norge 5,109,056100

5 Den norske kirke – medlemmer og oppslutning

6 Gudstjenestedeltakelse og kirkelige handlinger (Kilde: Fjeld 2012) Tall for Dnk: 2008 Tall for andre: 2009 Den norske kirke Baptist- kirken Metodist kirken Misjons- forbundet Frikirken Gudstjeneste-deltakere 6 330 752103 80086 558188 900 Årlig gudstjenestebesøk per medlem 1,6 11 8 21 (12) Antall dåpshandlinger 42 59911992132227 Dåpshandlinger per 1000 medlemmer 11,012,28,315,1 (8,3)11,6 Antall konfirmasjoner 41 655 87 305 Ant. konf. per 1000 medl. 10,7 7,8 15,6 Antall vigsler per 1000 medl. 10 536 40 54 Vigsler per 1000 medlemmer 2,7 3,6 2,8

7 Oppslutning og deltakelse På 1970-tallet ble «dissenter»-begrepet erstattet av begrepet «trossamfunn» Langsom, men jevn vekst for de fleste frikirker Grace Davie: Evangelikale karismatiske menigheter og Den katolske kirke vokser Felles: tilbyr mennesker opplevelser, ikke bare dogmer

8 Religionen og markedet Enda sterkere konkurransesituasjon, monopolet i ferd med å avvikles Økumenisk utfordring Takt og tone i Norges Kristne Råd: om retten til å drive evangelisering Er NKR blitt et kartell?

9 Penger: hva betyr dette for menighetsvekst?

10 Omvendelse Historisk Territorialtenkning kontra individualisme Dåp kontra bekjennelse Visse markører for omvendelse: alkohol, spill, dans, teater osv. Nåtidig Territorialtenkning kontra forsterket individualisme Dåp kontra bekjennelse Markører for omvendelse?

11 Etterfølgelse Mens Den norske kirke fastholder dåpen som det eneste medlemskriterium, holder frikirkene fast på at omvendelsen skal vise seg i levd liv Finnes det fortsatt markører for hva som er et kristent liv kontra det «alle andre» lever?

12 Idealer og virkelighet De fleste pastorer vil antakeligvis si at det fortsatt finnes markører Umulig å drive kirketukt i et postmoderne samfunn? Ikke all teologi blir forkynt: fortapelsen, skilsmisse/gjengifte, avhold fra rusmidler, rikdom/fattigdom De bibelkyndige medlemmene er i mindretall

13 Utfordringer på godt og vondt Menighetsmedlemmene er mer lik verden omkring (isolasjon kontra dialog) Strenge krav til livsførsel tiltrekker noen, avskrekker andre (riset bak speilet) Lokale forskjeller Forholdet mellom idealer og virkelighet: stille endring og troverdighet

14 Hvor går veien videre? Høyere utdannelse blant menighetsmedlemmene krever velutdannede pastorer og menighetsarbeidere Frikirker i dialog med omverdenen – eller velger vi en annen vei? Hvordan vil det religiøse markedet se ut fremover?


Laste ned ppt "Oppslutning, deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google