Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grendene Fokusgruppemøte 9. mai 016. Utfordringer Lite strukturerte grender Vansker med å nå frem til beslutninger. Vansker med innsikt og påvirkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grendene Fokusgruppemøte 9. mai 016. Utfordringer Lite strukturerte grender Vansker med å nå frem til beslutninger. Vansker med innsikt og påvirkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grendene Fokusgruppemøte 9. mai 016

2 Utfordringer Lite strukturerte grender Vansker med å nå frem til beslutninger. Vansker med innsikt og påvirkning i saker Infrastruktur (bredbånd) og kollektiv tilbud Grendebygg. Hvordan sikre drift og vedlikehold av disse? Manglende årshjul i kommunen som grendene kan forhold seg til.

3 Muligheter og potensial Legge til rette for boligbygging og leiligheter for eldre Bidra til vekst og utvikling. Der unge vil bo! Fremtidens jobber. Mulighet for å bygge kunnskapssentre overalt. Kanskje benytte grendebyggene? Mer ressurser lokalt, benytte lokal kompetanse som ligger i kommunen. Bedret kommunikasjon og infrastruktur

4 Kommunens bidrag for økt utvikling Legge til rette for utvikling utenfor Skarnes ved mer klargjorte og regulerte tomter Mer ressurser til reguleringer internt i kommunen Mer fleksibelt regelverk Økt antall leiligheter i sentrum frigjør boliger i grendene

5 Hvordan skal kommunen innrette seg Struktur som sikrer dialog og nærhet til kommunen Formalisert avtale. Grendesekretær? Annen organisering av tjenestene, mer geografisk orientert (eksempelvis hjemmetjeneste lokalt forankret)

6 Viktigheten av at kommunegrenser består Vansker med å sikre lokal forankring og nærhet dersom kommunen blir for stor Tjenester kan ytes og områder kan utvikles utover dagens kommunerammer, men viktig med god representasjon og klare avtaler med grendene dersom store geografiske kommuner.

7 Tre innspill til en eventuell kommunesammenslåing Styringsstruktur som ivaretar det demokratiske perspektivet i grendeutviklingen. Utvikle et underkommunalt nivå (grendeutvalg). Økonomiske midler som sikrer utvikling i grendene. Kan ikke isolert sett være basert på frivillighet Sikre nærhet i tjenester til der folk bor

8 Hvilke kommuner og hvorfor Nord-Odal Dugnadsånd Kommune som vil ha vekst fra Romerike – nærhet til Gardermoen også når det gjelder kommunikasjonsløsninger (tog og buss) Kongsvinger Mulig vekstretning Kanskje det mest naturlige senteret? Krevende hvis både Eidskog og Grue blir med

9 Andre viktige momenter


Laste ned ppt "Grendene Fokusgruppemøte 9. mai 016. Utfordringer Lite strukturerte grender Vansker med å nå frem til beslutninger. Vansker med innsikt og påvirkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google