Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2011 Fagutstillerpresentasjon Splitt - Bilimportører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2011 Fagutstillerpresentasjon Splitt - Bilimportører."— Utskrift av presentasjonen:

1 2011 Fagutstillerpresentasjon Splitt - Bilimportører

2 Bakgrunnsinformasjon - totalt Bakgrunn for undersøkelsen har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant utstillerne på Transport 2011 I denne presentasjonen har vi delt på total Transport 2011 og Bilimportører 2011 (7 stk) 60,4% av utstillerne har svart på undersøkelsen i 2011 – 142 av 235 utstillere (I 2007 var det 52% av utstillerne som besvarte undersøkelsen) 44% har opphevet anonymiteten i 2011 Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til utstillerne og besvart i tidsrommet 13.09 – 09.10.2011.

3 Har ditt firma vært utstiller på Transport tidligere år? Bakgrunnsinformasjon

4 Hvordan fikk du kjennskap til at Transport 2011 skulle arrangeres? Flere svar er mulig: Bakgrunnsinformasjon

5 Innenfor hvilke produktgrupper er ditt firma representert på messen? Flere svar er mulig: Bakgrunnsinformasjon

6 Hvilke av følgende årsaker var viktigst for ditt firmas deltagelse på Transport 2011? Flere svar er mulig:

7 Før du kom til Transport 2011, hvor lave eller høye forventninger hadde du til at messen ville innfri dine ønsker og behov? Forventninger *Snitt/Benchmark for fagutstillere

8 Hvilke besøksgrupper er de viktigste for ditt firma? Flere svar er mulig: Bakgrunnsinformasjon

9 Møtte du representanter for dine viktigste besøksgrupper? Bakgrunnsinformasjon

10 Hvor mange nye kundekontakter fikk ditt firma under messen?

11 Bakgrunnsinformasjon I hvilken grad har ditt firma utarbeidet en plan for oppfølging av nye og potensielle kunder?

12 Bakgrunnsinformasjon I forkant av messen - hvilke tiltak gjorde dere for å trekke besøkende til Transport 2011?

13 Bakgrunnsinformasjon Under messen - hvilke tiltak gjorde dere for å trekke besøkende til ditt firmas stand?

14 Bakgrunnsinformasjon Har ditt firma deltatt på andre messer/arrangementer av denne type i Norden det siste året?

15 Hvilke andre messer har ditt firma deltatt på av denne type i Norden det siste året?

16 Utbytte/Verdi Hvordan vil du vurdere utbytte av Transport 2011 i forhold til tiden du har brukt og kostnadene? *Snitt/Benchmark for fagutstillere

17 Kvalitetsområder - Tilfredshet

18 Tjenestekvalitet - Tilfredshet

19 Imøtekommenhet - Tilfredshet

20 Tilfredshet Totalt sett, hva er ditt inntrykk av Transport 2011? *Snitt/Benchmark for fagutstillere

21 Totalinntrykk delt på hall

22 Ideell messe Tenk deg en ideell messe for denne type produkter og tjenester, hvor tett opptil denne idealmessen opplever du at denne messen er? *Snitt/Benchmark for fagutstillere

23 Anbefale/Ambassadør Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Transport messen til andre? *Snitt/Benchmark for fagutstillere

24 Hyppighet Totalt 63 kommentarer (Noen svar favner over flere kategorier) KommentarerAntall% Ikke nok nyheter for hver 2. år1016 % Prisene er for høye for å øke hyppigheten2641 % Sjeldnere46 % Bilimp. Har bestemt hvert 3. år12 % En messe i Norden pr år610 % Annet610 % Mer profilering/kontinuitetmed hvert 2. år711 % Nok nyheter for hvert 2. år23 % Ønsker hvert år12 % Totalt antall svar63

25 Tidspunkt – på året

26 Lojalitet - svarfordeling

27 Lojalitet med vet ikke Er ditt firma interessert i å delta neste gang Transport arrangeres?

28 Forslag til forbedringer eller andre kommentarer? Totalt Transport utstillere Totalt 60 kommentarer KommentarerAntall% Hyppighet12 % Mat priser35 % Priser generelt47 % Åpningstider er for lange2135 % Parkeringsrot47 % Inndeling/tematisering/oversiktligh et uteområde1423 % Ingen/Nei/Meget bra/hyggelig team47 % Annet915 % Totalt antall svar60

29 Hva fungerer godt 2011  Vi har til dels store fremganger når det gjelder ACSI spørsmålene og utvikler seg fra - 3 til +9 indekspoeng. Forventningene går tilbake, men resterende ACSI parametre går betydelig frem. Det er bra. Utstillerne hadde en meget god opplevelse i 2007 og det er nok kanskje markedsmessige ting som gjør at forventningene går litt ned – veldig mye har skjedd for de store aktørene innenfor dette markedet siden forrige messe.  Det er høy respons denne gang – tyder på engasjement!  Kjennskap til messen (54%) er viktigste årsak, deretter følger direkte kontakt og tilsendt invitasjon fra arrangøren.  98% har møtt sine viktigste besøksgrupper som er bileiere, sjåfører, busseiere og statlige innkjøpere  Salget på messen er økende fra 51% til 62% som sier de har solgt noe, de fleste har fått mellom 1-20 nye kundekontakter og de har en plan for å følge opp disse  Mange har vært aktive og sendt ut invitasjonskort i forkant av messen  Informasjon, markedsføring av messen og teamet er utstillere meget godt fornøyde med.  Imøtekommenheten vurderer de som litt lavere (70) enn snittet (74), men et ok nivå.  De er akkurat passe tilfredse med Min Side

30 Hva fungerer mindre godt 2011  Lavere gjenkjøp blant utstillerne – flere nye utstillere i vårt utvalg? Er det et riktig bilde av situasjonen?  Forventningene går tilbake, men dette kan være markedsmessige forhold som gjør dette.  Utbytte med messen går ned fra (58) til (56). De som var på uteområdet scorer veldig lavt på dette med (48) og trekker ned.  Arrangementskvalitet  Mat – priser og utvalg scorer dårlig  Antall og kvalitet besøkende ligger litt lavt, men vi ligger langt over snittet.  Noen kommentarer på åpningstider – det er for lenge oppe utover kvelden.  Vaktpersonell ved rigging får noen kommentarer. Vaktpersonell scorer derfor dårligere enn leide tjenester og renhold.  Lojalitet – mange svarer ”Vet ikke” på om de blir med neste gang – 31%. De anbefaler i mye større grad messen, men er usikre på om de blir med selv?  Under forslag til forbedringer er de opptatt av inndeling/tematisering og organisering av uteområdene, kortere åpningstider samt parkeringsrot og det generelle prisnivå hos NV.

31 Respondentene kom med disse forslagene til forbedringer: 1.Det er bygget høye forventinger – men nytteverdien ansees ikke like høy– går ut over tilfredsheten - De viktigste drivere for tilfredshet er: - Antall og samtidig kvalitet på de besøkende - Arrangørens vennlighet og hjelpsomhet 2.Bedre organisering inne på messen med hovedvekt på: - fremkommelighet - dårlig vakthold ved montering/demontering - matservering - redusere antallet berusede personer 3.Bedre organisering av utearealet på messen 4.Bruke utstillere i forkant av neste messe – egen undersøkelse på hva som nå er aktuelle områder for messen, seminarer, trender i markedet osv. Får testet e- post databasen, økt kundelojalitet, tar kundene på alvor, fremstår som proff osv. 2007 Konklusjoner Konkrete forslag Prosjektleder - utstiller

32 ARGUS analyse forslag til tiltak 2011 1.Lavere gjenkjøp blant utstillerne – flere nye utstillere i vårt utvalg? Er det et riktig bilde av situasjonen? Hvorfor vil de gjerne anbefale Transport, men er avventende selv. Vi tror at kostnadsnivået er med på å bygge opp under dette. Det koster mer og mer og de fleste av utstillerne har som hovedgrunn for å være på messen å drive med profilering – deretter kommer det å knytte kundekontakt. Da vil de vurdere alternativene dersom kostnadene blir for høye. 2.Forventningene går tilbake, men det kan være markedsmessige forhold som gjør dette. Her er det viktig å gi utstillerne tilbakemelding om at publikum på messen har aldri vært mer fornøyde. Utstillerne har en stor del av æren for dette. 3.Rydd opp på uteområdet. Dette sa vi også i 2007. Gjør noe med det er tilbakemeldingen både fra fagbesøkende og utstillere. Utbytte med messen går ned fra (58) til (56). De utstillere som var på uteområdet scorer veldig lavt på dette med (48) og trekker ned. 4.Arrangementskvalitet – her er det dessverre også noen gjengangere fra 2007. Blant annet at vakter ikke er hyggelige under montering/demontering. 1.Mat – priser og utvalg scorer dårlig 2.Antall og kvalitet besøkende ligger litt lavt, men vi ligger langt over snittet. 3.Noen kommentarer på åpningstider – det er for lenge oppe utover kvelden. 4.Vaktpersonell ved rigging får noen kommentarer. Vaktpersonell scorer derfor dårligere enn leide tjenester og renhold. 5.Inndeling og tematisering 5.Lojalitet – mange svarer ”Vet ikke” på om de blir med neste gang – 31%. De anbefaler i mye større grad messen, men er usikre på om de blir med selv? Her spiller også lang tidshorisont inn. Mye kan skje i denne bransjen på 2-3 år. 6.Hyppighet - Utstillerne ønsker i motsetning til publikum messen gjennomført hvert 3. år og de mener at kostnadsnivået er for høyt med tanke på hvert 2. år. Her har også bransjeforeningene noe å si. 7.September som tidspunkt er det enighet om blant publikum og utstillere.

33


Laste ned ppt "2011 Fagutstillerpresentasjon Splitt - Bilimportører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google