Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg dialogkonferanse Troms 26.06.2015 Driftsdirektør Petter Kure Torgersen side 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg dialogkonferanse Troms 26.06.2015 Driftsdirektør Petter Kure Torgersen side 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg dialogkonferanse Troms 26.06.2015 Driftsdirektør Petter Kure Torgersen side 1

2 3 200 busser 7 100 ansatte 135 mill. passasjerer Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia

3 Nøkketall pr. 31.12.2014 OmsetningÅrsverk BusserMarkedsandel Norge4 283 mnok4 048 2 55031 % Sverige1 286 mnok1 021 650 6 % Konsern5 569 mnok5 069 3 359 * Ikke inklusive Danmark

4 Prinsipielt for anbudskonkurranser side 4 Oppdragsgiver skal legge til rette for at konkurransergrunnlaget utformes slik at innholdet i størst mulig grad likestiller tilbyderne.

5 Konkurranseform side 5 -Åpent anbud -Kjøp etter forhandlinger -Dialogrettet konkurranse Nettbuss prefererer kjøp etter forhandlinger, spesielt hvis evalueringskriteriene er flere enn bare pris. - muligheter til å oppnå forståelse mellom partene -oppdragsgiver kan styre mot hva som er riktig og viktig ved konkurransen -tilbakemeldinger på eget tilbud Men det bør være reelle forhandlinger

6 Inndeling i pakker side 6 Fylket kjenner best sin egen geografi, ruter og dagens avgrensninger Vanskelig med rettferdige incitamentsordninger ved for mange fellesstekninger og operatører inne i samme område Nettbuss opplevde ikke avgrensningsproblemer ved deltakelse i Midt-Troms, Senja eller Tromsø Ved oppdeling i flere pakker ønsker ikke Nettbuss at det gis mulighet for å gi samlepris på flere pakker

7 Kontraktsvarighet side 7 8 - 10 år Hvis opsjonsår bør opsjonen være gjensidig

8 Tildelingskriterier side 8 Pris (50-100%). Oppgi om endringspriser er med i prisevalueringen Kvalitet Miljø Vognløpsplaner (by/Tromsø) Tydelighet i innholdet i kriteriene

9 Godtgjørelse side 9 Justering av kontraktssum ved endringer i rutekilometer, rutetimer (by) og vognantall Endringspriser vil måtte kunne settes fritt (spesielt på vogn ift asymmerisk prising) Indeksering 2 ganger pr år Indeksering første halvår etter innlevert anbud, dvs man legger inn i dagens priser Relevante indekser (Bussindeksen) Justering fra første rutekilometer som endres Terskel for endring i offentlige avgifter 0,5% Sikkerhet for betaling av bestillingsruter (løpende km)

10 Incitaments- og bonusordninger side 10 må ligge fast med samme forutsetninger underveis i hele perioden påvirkbare elementer for operatør i ordningen rammebetingelsene må i minst mulig grad endres underveis må være oppnåelig unngå kundeundersøkelser der grunnlaget er lite unngå at verken/eller ikke blir negative i modellen Eksempler i dag: * MIS, inntil 5-8% av kontraktssum som bonus - alt i alt hvor fornøyd er du med reisen, kjørestil, renhold, sjåførens serviceinnstilling * Godtgjørelse pr passasjer * Bonus ved passasjervekst ut over en % pr år * Andel avganger i rute fra endeholdeplass, i og utenfor rushtiden

11 Gebyrer side 11 OK med gebyrer, men - de må stå i et visst forhold til skadeomfanget avviket medfører - gradering ift om det er varslet, samt om avhjelpende tiltak er iverksatt - tydeliggjøring om hva som er pr tilfelle eller pr avgang

12 Bussmateriell….(1) side 12 Gjennomsnittsalder minimum samme som antall år kontrakten løpet Ved opsjonsår økes gjennomsnittsalderen tilsvarende Alternativt krev alder etter hvor langt bussen kjører pr år (Møre og Romsdal) Unngå for mange vogngrupper og lengder Bruk funksjonskrav fremfor detaljspesifikasjoner Vær obs! i mini- og midibuss-segmentet vedrørende antall sitteplasser, laventre/lavgulv og universell utforming Diesel Euro 6 er svært ren, Hybrid i by for å redusere utslipp. Strøm neste ?? Fleksibel bruk av busstyper på avganger som primærdefinert materiell ikke MÅ gå.

13 ….Bussmateriell (2) side 13 Unngå å spesifisere busser som blir særegne for denne konkurransen/Troms Tydelighet om hvem som har ansvar for hva i bussen

14 Kvalitet i leveransen side 14 Oppdragsgiver kan legge inn evalueringskriteriet Kvalitet og spesifisere hvilket nivå som ønskes ---- Primærområder: Sikkerhet, Punktlighet/Regularitet og Service Rutiner og arbeidsmåter for forebygging av at avvik ikke skjer Rutiner for avvikshåndtering Sjåføropplæring og videreutdanning av sjåføren i anbudsperioden Bonus ved oppnådde kvalitetsnivåer

15 Andre forhold knyttet til anbudskonkurransen side 15 unngå fordyrende tiltak hvor undertransportører kan brukes (bl.a profilering og skiltkasser på maxi-taxi) tydeliggjøring i rutespesifikasjonene hvilke undertransportører som brukes på hvilke avganger anleggstilgang i arealpressede områder, med leiepriser og erfaringsmessige driftskostnader tilgang til pauserom i sentrum, hvileboder på endeholdeplasser la oss unngå alle mulige opsjonsprisinger ryddige lister for virksomhetsoverdragelse entydig krav til størrelse på busser (ikke slik at ”det skal være nok sitteplasser til alle”) selskapenes spørsmål til anbudsgrunnlaget bør besvares med tanke på at de faktisk kan ha et meningsfullt innhold svar på spørsmål må være forståelige


Laste ned ppt "Innlegg dialogkonferanse Troms 26.06.2015 Driftsdirektør Petter Kure Torgersen side 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google