Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse for flyttbare innretninger 2011, Clarion Flesland Hotell Bergen 5.-6. april Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse for flyttbare innretninger 2011, Clarion Flesland Hotell Bergen 5.-6. april Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse for flyttbare innretninger 2011, Clarion Flesland Hotell Bergen 5.-6. april Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE

2 Den norske modellen preger samarbeidsarenaene våre! Trepartssamarbeidet Aktive fagforeninger Arbeidsmiljøloven i bunn for alt arbeidet Arbeidsmiljøutvalget Verneombudsordningen HMS fagavdeling Vern for varslerne Risikobasert regelverk

3 Hvordan kan man samarbeide for å forebygge ulykker Petroleumsindustrien har sitt særpreg og kjennetegn ved at en rekke sentrale trepartsarenaer setter agendaen for utvikling og forbedring av HMS på en rekke områder. SIDE 3

4 Petroleumsindustrien har en rekke samarbeidsarenaer der partene møtes for å utrede og løse utfordringer i fellesskap Samarbeidsarenaer i petroleumsindustrien: Sikkerhetsforum Regelverksforum Samarbeid for sikkerhet, SFS Regelverkskompetanse, RVK Kjemikalieprosjektet Helikopter samarbeidsforum PSK (avviklet) Sektorstyret for standardisering Livbåtnettverket Nytt felles støyprosjekt SIDE 4

5 Petroleumsindustrien har en rekke samarbeidsarenaer der partene møtes for å utrede og løse utfordringer i fellesskap Samarbeidsarenaer i petroleumsindustrien forts.: Risikonivå i Norsk Petroleumsindustri, RNNP Sikkerhets- og beredskapsopplæring, NSOB Områdeberedskap HMS i nordområdene Redningsdrakter HMS forskning, kompetansegruppe i NFR Kran- og løfteoperasjoner Fallende gjenstander …pluss en del andre prosjekter av ulik varighet SIDE 5

6 SIDE 6 Flere av siste tids store prosjekter har sitt utspring eller forankring fra de ulike trepartsarenaene som blant annet sikkerhetsforum:  Støyprosjektet  Kjemikalieprosjekt Ptil utfordrer nå bransjen på gasslekkasjer! Hvordan kan man samarbeide for å forebygge ulykker

7 Dialogarenaene må brukes for å finne gode metoder og løsninger innen sikkerhetsarbeidet  Åpenhet og læring må sikres  Lærdom kan hentes både fra hendelser og fra god praksis  Ny teknologi må utvikles  Teknologien må også as i bruk

8 Resultatene fra trepartsarenaene må kommuniseres ut slik at anbefalingene/kravene blir tatt i bruk! SIDE 8

9 Sikkerhetsnivået offshore er avgjørende for tilliten i samfunnet og tryggheten hos de ansatte som skal gjøre jobben

10 Ulykkene på sokkelen har ført til nye krav og økt sikkerhetsfokus  Alexander Kielland  Ekofisk Bravo  Piper Alpha Disse ulykkene medførte en politisk oppvåkning med økte systemkrav

11 Hva har vi å lære av Deepwater Horizon? Erfaringene fra Deepwater Horizon vil sette et globalt søkelys på regulering og sikkerhetsarbeid. Vår bransje vil i lang tid bli preget av å ta bruk lærdommene etter ulykken.

12 Ulv i fåreklær! Kan det tenkes at intern kontroll har spilt fallitt? Nye driftsformer, selskapsstrukturer og nytt aktørbilde utfordrer ansvarsforhold og vanskeliggjør tradisjonelle styringssystemer

13 Regelverket som verktøykasse Regelverket må sikre oss vern mot storulykker. Vi må unngå at regelverket så elastisk og tolkbart at det oppfattes som en ”kardemommelov” som ikke forplikter aktørene.

14 Ressurstilgang i Ptil SAFE er opptatt av at Ptil blir tilført nødvendige ressurser og kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver på en god måte. Økende aktivitet i Petroleumsindustrien, land og sokkel, nye driftsformer, internasjonalisering, nytt regelverk, osv, krever økte ressurser hos Ptil

15 Regelverket som verktøykasse Det har vært en utfordring å sikre at bransjen har et helhetlig fokus på HMS. Arbeidsmiljøforhold har ikke blitt fulgt opp i næringen i tråd med regelverkskravene (støy, kjemikalier, arbeidstid, skiftarbeid, tretthet) Bonussystem og konsulentsystemer har medført ensidig fokus på småskader, adferd og holdninger hos de ansatte. Det gjenstår å se om endringene i regelverk og tilsyn fører til nytt helhetlig fokus i næringen der også storulykker og arbeidsmiljø får fokus. SIDE 15

16 Respekt for regelverket og målsettingene må sikres Er bransjen vår tilliten verdig til å ha et funksjonelt regelverk som ikke har klare krav? Er de nye aktørene i næringen villig til å strekke seg etter de målene som funksjonskravene setter? Det kan tenkes at tiden er inne for klarere krav! Regelverksforum vil kontinuerlig vurdere regelverkskravene!

17 Regelverket som verktøykasse Regelverkets kompleksitet og manglende lesbarhet medfører utfordringer. Opplæring via RVK og tilgjengelighet på ressurser må sikres. Tilgang til standarder og arbeidstakermedvirkning ved utarbeiding er fortsatt mangelfull. SIDE 17

18 Styrkeforholdet mellom partene Det oppleves som at styrkeforholdet mellom partene ikke alltid er likt. Dette er særlig lokalt i selskapene der tillitsvalgte og verneombud ikke har nok styrke i sine verv.

19 Arbeidstakermedvirkning Forholdet til AMU, VO og Tillitsvalgte SIDE 19  SAFE erfarer at selskapene til tider gjør sitt beste for å unngå reell og god arbeidstakermedvirkning.  Vi får tilbakemeldinger på at AMUene ikke alltid fungerer i samsvar med intensjonene i regelverket.  Tillitsvalgte og verneombud melder om at det tidvis er tungt å fungere i vervene  TV/VO blir oppfattet som en «kranglete» motpart istedenfor en konstruktiv partner

20 Arbeidsgivers styringsrett Retten til å styre, lede og fordele arbeid. Styringsretten begrenses av: LOVER: Arbeidsmiljøloven, Aksjeloven, Ferieloven, Folketrygdloven osv. FORSKRIFTER: Sokkelregelverket, verneombudsforskriften osv. PÅLEGG FRA MYNDIGHETER OG DOMSTOLER, KONSESJONSVILKÅR AVTALER: Hovedavtale - tariffavtale - særavtaler – lokalavtaler og arbeidsavtaler BEDRIFTSINTERNE STYRINGSSYSTEM: Vedtak fattet i AMU, BU og Bedriftsstyre. Internkontrollsystemet, Arbeidsreglement, Vedtekter og statutter. DET RESTERENDE REGULERES AV ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT

21 Skadelig skadestatistikk Kontraktskrav har fokus rettet mot fraværsskader Bonussystemer og straff knyttet til fraværskader medfører stor oppmerksomhet mot fraværsskader mens andre områder blir ”uinteressante” Risikoutsatte grupper får ikke nødvendig fokus!

22

23

24 Stavanger Aftenblad 15. Oktober 2005

25 SIDE 25

26 Spørsmål og kommentarer: Roy@safe.no 975 61 889


Laste ned ppt "Konferanse for flyttbare innretninger 2011, Clarion Flesland Hotell Bergen 5.-6. april Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google