Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Afghanistan – krig eller fred? Arne Strand, Kvarteret – Oktober- 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Afghanistan – krig eller fred? Arne Strand, Kvarteret – Oktober- 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Afghanistan – krig eller fred? Arne Strand, Kvarteret – Oktober- 2005

2 Krig siden 1978

3 Ein konfliktfylt region

4 Regionen Påverka av religion, olje/gass og historie – og stormaktdrakamp Iran, - pressa frå Iraq og Afghanistan + kjernekraft+ shia Islam, olje/gass salg til India? Pakistan, religiøse grupper, etterretning + anti shiisme & Kashmir India, Kashmir konflikt – fornya kontaktar i Afghanistan Russland – fornya militært nærvære i Tajikistan (6000 mann) Uzbekistan, USA ut av sine basar – ustabilt, overgrep/opposisjon Turkmenistan, - einevelde – olje/gass interesser – Pakistan/Iran Shanghai samarbeid, Russland + Kina, motvekt mot USA i sentral Asia

5

6

7 Tradisjonsbunde samfunn

8 Internasjonalt militært nærvær Militæraksjon starta oktober 2001, FN & NATO mandat, i samarbeid med ’Nord-alliansen’ =Taliban og Al Qaeda tapte – massakrar, salg av fangar, Guantanamo + andre fengsel - 1 million internflyktningar, siviletap ukjend – mogeleg stråling nær Tora Bora Dette leda til 3 typar av militært nærvære i Afganistan Operasjon Enduring Freedom, USA leda med NATO støtte ISAF styrkar, Kabul basert under NATO kommando – stabilitet for den politiske prosessen Provincial Reconstruction Teams (2003), militært og humanitært

9

10 Operasjon Enduring Freedom OEF, opptil 20 000 soldatar, USA leda med NATO støtte – jaktar Taliban & Al Qaeda – inkl norske spesialstyrkar Opererar i hovedsak i sør og sørvestlege deler av Afghanistan Samarbeider med den nye Afghan National Army som er under oppbygging Samarbeider med lokale kommandantar som vert finanisert og ’armert’ – ’to hunt terrorists’ Dokumentert menneskerettsovergrep, fangeleirar – FN Menneskerettsobservasjon avslutta våren 2005, Afghanske menneskerettskommisjon ikkje tilgang til militære fengsel

11

12 Soldat sjekkar kvinner

13 ISAF Fredsbevaringsmandat Patruljerar i Kabul Vern av vanlege Afghanarar Kabul survey – ISAF mest positivt ut

14 Norske ISAF styrkar – Kabul

15 Provincial Reconstruction Team – to hovedgrupper, OEF og NATO leia OEF – winning hearts and minds, støtte for OEF NATO, fredsbevarade – ISAF utafor Kabul –kombinerar mindre militære einingar med humanitære aktiviteter – eignen implementert eller gjennom andre – kvart land har eige opplegg, tett på lokale guvernørar –hovedmål med det humanitære er ’force protection’ –manglande humanitær kunnskap – rask rotasjon –OEF – i sør, lokal skepsis, – NATO i nord, lokal støtte

16 Blanda resultat ISAF sett positivt på i Kabul, garantist for sikkerheit mot kommandantar – fornya krig OEF PRTar- stor skepsis, NATO PRTar – garantist mot kommandantar – men basert i fredelege område OEF – konfrontasjon gjer meir krig, manglande kulturell forståing, arrestasjonar og fangemishandling aukar motstand og lettar rekruttering

17 Vestleg risiko vurdering

18 Afghansk risiko vurdering

19 Resultat - sikkerheit Sluttresultat: tryggleiken forverra i store deler av Afghanistan NGOar militære mål – 23 drept til juni 2005, - ’hitting the hearts and minds’ - bistand ikkje fram til mange område 86 U.S. soldatar drept i år (55 drept frå Oct. 7, 2001, til ut 2002) Meir enn 1,200 afghanarar drept første halvår 05 (International Crisis Group). 380 kvinner registrert med sjølvmordsforsøk i Herat 2004 Etnisk forfølging – 170 000 internflykningar Krigsherrar; landkonflikter, narko kontroll, offisielle posisjonar… ’The foreigners are here to protect themselves, not us’ – lege i Herat

20

21 President Karzai – september 2005 Noværande militærtaktikk er feilslått, ber om ny taktikk og slutt på luftangrep, tillatelse frå afghanske myndigheiter før OEF går inn i private hus Første militære reaksjoner: avvisande

22 Afghanistan & Iraq Mange fellestrekk – personell (Khalidzad), marionett regjeringar, formell demokratisering, del av regional maktkamp, preferanse for amerikanske selskap – kampen mot USA foregår i regionen Viktig forskjell: Iraq: militær opposisjon ekskludert – Afghanistan: inkludert (minus Taliban) – midlertidig fred

23 Framtida ISAF og OEF slåast saman, NATO PRTar til å erstatta USA i sør, med krigs eller fredsmandat? USA gradvis ut, men ’strategisk partnerskap’ og oppbygging av basar (regionale interesser) Større Europeisk ansvar, men frykt for OEF arv – ’vil Afghanarane forstå at me ikkje driv aktiv krigføring?’ 3 spørsmål Kva treng Afghanistan – aktiv krigføring eller fredsbevaring, kombinasjonen er vanskeleg? Respekt for Afghansk sjølvråderett eller skal internasjonale interesser ha preferanse? Kva rolle kan Norge, med humanitære og militære verkemiddel, best spela?

24


Laste ned ppt "Afghanistan – krig eller fred? Arne Strand, Kvarteret – Oktober- 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google