Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagens betydning for barns identitetsskaping F1A 30.01.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagens betydning for barns identitetsskaping F1A 30.01.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagens betydning for barns identitetsskaping F1A 30.01.07

2 Hva møter barn i barnehagen?

3

4 Barns møte med barnehagen?

5 ”…to be socialized is to belong” ”Opplevelse av stolthet og følelsen av tilhørighet til sin barnehage vil være viktig for identifikasjon og dermed sosial handlingsdyktighet” Nina Winger s. 36

6 Å bli sett og hørt – en viktig basis for identitets- skapingen

7 Å etablere tilhørighet i en sosial og kulturell kontekst

8 - å tre inn i og bli en del av - å tre ut av og bli forskjellig fra Identitet: (Høgmo 1992)

9 Barnehagebarnet Hvem er jeg? Å gjøre seg kjent med seg selv sammen med de andre i barnehagen

10 I møte med barnehagen Barns forskjellige erfaringer og kunnskaper knyttet til språk, kultur eller religion må gjenspeiles i barnehagens hverdag, slik at alle barn kan finne gjenkjennelse og identitetsbekreftelse. Temahefte om SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD s. 29

11 ”Sannheten om barna skapes i de pedagogiske rommene””Sannheten om barna skapes i de pedagogiske rommene” Elisabeth Nordin Hultman

12 Hvordan kan vi kommunisere en pedagogiske ide når rommet utformes?Hvordan kan vi kommunisere en pedagogiske ide når rommet utformes?

13

14 Hvordan oppfatter vi barn? KOMPETENTE? INITIATIVRIKE? AKTIVE? PASSIVE? FRUSTRERTE? UKONSENTRERTE? KONFLIKTSØKENDE? MULTIPLE FORSTÅELSER Hva tilbyr miljøet, materiellet og samhandlings- formen når vi oppfatter barna slik?

15 Rommene regulerer barns hverdagsliv Trygghet Setter grenser Overvåker Uttrykker posisjoner Synlig/usynlig Ideer/verdier Hva har barn fri tilgang til? Hva bestemmer de voksne? Hvor er det barna befinner seg i kjempenes land - og avhengig av voksne? Orden og ryddighet på bekostning av et variert lekemiljø?

16 Hvordan gir barnehagen rom for barns ulike identiteter? I samtale med barna? I samtale om barna? I møte med deres foreldre? Det språklige miljøet? I det fysiske miljø I det kulturelle, estetiske uttrykk i barnehagen? I lekene og utstyret I dagsrytmen

17 Hvordan kan barnehagen og førskolelærerne møte Likheter? Forskjeller? Annerledeshet? Mangfold?

18 Ulike koder ? Måltider Påkledning Lek Dans Musikk Kulturelle uttrykk

19 Førskolelærerrollen Hvilket barnesyn har vi og hvordan ser vi det i relasjon til hvordan vi utøver førskolelærer- rollen? Barnet som medmenneske (subjekt)? Vi voksne vet best? Barns intensjoner er irrasjonelle?

20 Førskolelærerrollen: Vi skaper forutsetninger for hverandre gjennom Forståelse og innlevelse Bekreftelse Åpenhet Selvrefleksjon og avgrensethet Bae (1996) Kap. 9

21 Litteratur: Bae, B (1996) Voksens definisjonsmakt og barns selvopplevelse (kap.9) i Det interessante i det alminnelige Oslo;Pedagogisk forum Eide B, Winger N (2003) ”Fra barns synsvinkel” Intervju med barn. Oslo: Cappelen Akademiske forlag Gjervan M, Andersen C og Bleika M (2006) Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademiske forlag Gjervan M (2006) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. KD2006 Winger N (1994) Om identitetsforhandlinger og selvforvaltning i det moderne samfunnet i Aasen P og Haugaløkken O(red) (1994) Bærekraftig pedagogikk. Oslo: Gyldendal


Laste ned ppt "Barnehagens betydning for barns identitetsskaping F1A 30.01.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google