Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny regjeringserklæring og nytt statsbudsjett – hvor står vi? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny regjeringserklæring og nytt statsbudsjett – hvor står vi? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny regjeringserklæring og nytt statsbudsjett – hvor står vi? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

2 Forskjeller fra 2005 til 2009 Fra offensiv mobilisering for ’ny kurs’....til defensiv kamp mot H/FrP i regjering Fagbevegelsen klarte ikke å opprettholde presset på regjeringa gjennom perioden Fra å starte offensivt og entusiastisk skled de rødgrønne gradvis tilbake til ’stø kurs’

3 Forskjeller fra SM I til SM II Et svekket dokument analytisk og politisk Langt flere runde og uklare formuleringer Den skattepolitiske tvangstrøya beholdes Sykehusforetakene vernes – mer privat Tilstramming av innvandringspolitikken Stort rom for tolking og politisk kamp

4 Privatisering innen helse ? «For å sikre et godt helsetilbud til alle må vi ha en sterk offentlig helsetjeneste der sykehusene i det vesentlige er eid og drevet av det offentlige, med private virksomheter og avtalespesialister som nyttige samarbeidspartnere.»

5 Så hva må gjøres ? To muligheter: Offensiv kritikk av de uklare formuleringene, eller fylle dem med innhold Første fase: Fyll dem med innhold, organiser omfattende kampanjer og press mot regjeringa Andre fase: Vil avhenge av om fagbevegelsen makter fase en, samt av regjeringas respons

6 Sterkere kommuneøkonomi «Kommunesektorens frie inntekter skal styrkes betydelig i løpet av stortingsperioden.»

7 Alternativ til NPM ? «Trepartssamarbeidet som er etablert i kvalitetskommuneprogrammet skal utvikles videre. (..) Fornying av offentlig sektor skal skje gjennom (..) utvikling av de ansattes kompetanse og bedre bruk av deres talenter, ideer og evne til å finne gode løsninger. (..) Innflytelse og medbestemmelse for offentlig ansatte og deres organisasjoner er et avgjørende virkemiddel i dette arbeidet.»

8 Ikke lenger avskaffe ?! «Regjeringen vil øke innsatsen mot fattigdom.»

9 Mot sosial dumping «Regjeringen vil gjennomføre handlingsplanene mot sosial dumping og vurdere ytterligere tiltak.»

10 Allmenngjøring «Regjeringen vil sikre at allmenngjøring av tariffavtaler kan skje der det er behov, og følge opp og vurdere om innsynsretten er hensiktsmessig utformet.»

11 Fra midlertidig til fast «Regjeringen vil arbeide videre for å sikre at fast ansettelse er hovedregelen og begrense midlertidige ansettelser.»

12 Fra deltid til heltid «Regjeringen vil styrke innsatsen mot ufrivillig deltid og for retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette.»

13 En gyllen anledning ? «Regjeringen vil ta et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer gjennom treparts bransjeprogrammer.»

14 Flere lærere, men hvor mange? «Regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommune- økonomi og ved å endre opplærings- loven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole.»

15 Det vil de nok, ja… «Regjeringen vil ved tilpasningen av reglene for uføres ytelser til pensjonsreformen sikre en fortsatt god uføreordning i Norge.»

16 Statsbudsjettet - hva er bra? Svakt ekspansivt budsjett mot arbeidsløshet Endret formuesskatt et skritt i riktig retning 8 milliarder kroner mer til kommunene 2.500 flere sykehjemsplasser (av 12.000) Satsing på kollektivtrafikk (+13,5 %) Styrking av SFO og en gratis time

17 Avvik fra handlingsregelen

18 Og hva er mindre bra? Manglende strukturelle grep mot finanskrisa Ingen tiltak mot New Public Management Ingen lovfesting/løft av sosialhjelpsatsene Status quo for etter- og videreutdanning 11 måneders studiestøtte ikke innfridd Mer ’stø kurs’ enn ’ny kurs’

19 Årlig forbruksvekst

20 Så hvor vil kampen stå?

21 Viktige velferdsarenaer NPM må nedkjempes i offentlig sektor Kampen mot fattigdom må bli reell Rettighetsfest anstendig sosialstønad Det går via et oppgjør med arbeidslinja Profittinstitusjonene må ut av velferden Ikke tull med LOs krav om uføretrygda

22 Viktige arbeidslivsarenaer Kampen mot sosial dumping Kampen mot ufrivillig deltid Kampen for likelønn Kampanje i de useriøse bransjene Beredskap omkring sykelønna Kampen mot postdirektivet

23 Viktige strukturkrav Regulering av finansmarkedene Innføre avgift på finanstransaksjoner Offensiv bruk av statlig eierskap Statlig industripolitikk for arbeid, teknologiutvikling og fornybar energi Gjenreising av sosial boligbygging

24 Varsku her! Motsetninger mellom offentlig og privat sektor må forebygges og motarbeides fra dag en Angrep på sykelønn og uføretrygd krever endring av fokus fra utgifter til brutalisering Fra ekspansivt budsjett til innstramming En sykehusmodell med økende kriseutslag

25 Roglandskonferansen 2009 «… oppfordrer LO-avdelingene i Stavanger, Oslo og Trondheim til å ta initiativ til å konkretisere disse kravene, sikre at de forankres blant medlemmene og bidra til å mobilisere for at regjeringen kan få dem gjennomført mot sterke motkrefter i samfunnet. Dette arbeidet kan samordnes og konsolideres gjennom en større, landsomfattende konferanse for fagorganisasjoner og allierte krefter i løpet av 2010. »

26 Hvis regjeringa ønsker å være et termometer for samfunnskampen – ja, så må vi sørge for å få opp temperaturen.


Laste ned ppt "Ny regjeringserklæring og nytt statsbudsjett – hvor står vi? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google