Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor flytter folk til Østfold, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Planforum, Askim 3.3.2009 Kjetil Sørlie, NIBR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor flytter folk til Østfold, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Planforum, Askim 3.3.2009 Kjetil Sørlie, NIBR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor flytter folk til Østfold, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Planforum, Askim 3.3.2009 Kjetil Sørlie, NIBR

2 Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008: Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Hva er grunnen til at du flyttet siste gang? –Hadde det å gjøre med arbeid, utdanning, familie, helse, bolig, sted og miljø? Hva er grunnen til at du ikke har flyttet i løpet av de siste sju årene? –Hadde det å gjøre med..(de samme emnene) Periode: 1999-2006, 7-årige aldersfaser

3 Motiver og kjønnsforskjeller (blå: flest menn, rød: flest kvinner) 19722008 19722008 Utdanning10 410 Arbeid372069 Familie132798 Helse 2 311 Bolig292540 Sted/miljø 92110 SUM100 00

4 Grunner til at arbeidsmotivet trådte sterkere fram i 1972 enn i 2008 Forskjellig undersøkelsesopplegg: nå livsfase Arbeidet tas i større grad for gitt i 2008 –pga høykonjunktur og flere valgmuligheter –fordi arbeidet i større grad kan tilpasses andre behov og gjøremål, kortere og mer fleksibel arbeidstid Mer sentralisert bosetting –større del av flyttingene går over korte avstander, spesielt i byområder, og flere kan pendle Kvinner la vekt på mannens arbeid før, familiesituasjonene ble i 1972 tatt mer for gitt

5 Og hvorfor blir det så mange flere familiemotiver nå? Før skilsmissene - familien fastere ramme –ved flytting var det selvsagt at alle i familien skulle være med på flyttelasset –Mer kompliserte familiemønstre fører til at flere aktivt søker å bo nærme barn, foreldre og andre slektninger, økte omsorgshensyn Økende tendens til å skulle ”overvinne” avstand, sterkere krav til komm-midler –Man fant seg i eller innså at det oppsto avstander til foreldre og slekt når man flyttet…

6 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Utdanning 4 Arbeid20 Bolig25 Sted/miljø21 Familie27 Helse 3 100

7 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 Arbeid20 Bolig2528+ Sted/miljø21 Familie27 Helse 3 100

8 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 Arbeid20 Bolig2528+4321 Sted/miljø21 Familie27 Helse 3 100

9 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 Arbeid20 Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+ Familie27 Helse 3 100

10 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 Arbeid20 Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+2314 Familie27 Helse 3 100

11 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 Arbeid20 = Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+2314 Familie27 Helse 3 100

12 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 Arbeid20 =1231 Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+2314 Familie27 Helse 3 100

13 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 3- 112 Arbeid20 =1231 Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+2314 Familie27 Helse 3 100

14 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 3- 112 Arbeid20 =1231 Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+2314 Familie2724- Helse 3 1- 100

15 Tilflytting til Østfold: Hovedmotivfordeling Land Øst- fold Ak- hus Oslo Utdanning 4 3- 112 Arbeid20 =1231 Bolig2528+4321 Sted/miljø2124+2314 Familie2724-1821 Helse 3 1- 3 1 100

16 Hvilket annet fylke ligner mest på Østfold? Land Øst- fold ?? Ak- hus Oslo Utdanning 4 3 3 112 Arbeid20 181231 Bolig2528304321 Sted/miljø2124222314 Familie2724 1821 Helse 3 1 3 3 1 100

17 Hvilket annet fylke ligner mest på Østfold? BUSKERUD ! Land Øst- fold Busk -erud Vest- fold Tele- mark Utdanning 4 3 3 Arbeid20 18 Bolig252830 Sted/miljø212422 Familie2724 Helse 3 1 3 100

18 Hvilket annet fylke ligner mest på Østfold? Hva med Vestfold og Telemark? Land Øst- fold Busk -erud Vest- fold Tele- mark Utdanning 4 3 302 Arbeid20 182115 Bolig2528302227 Sted/miljø2124222421 Familie2724 2930 Helse 3 1 3 4 5 100

19 Hvordan henger motivene sammen? Hvor ligger ”bolysten?” Arbeid og bolig: –Rammebetingelser, på to markeder som skal fungere Sted og miljø: –Attraktivitetsfaktorer som gir uttelling som motiver når arbeid og bolig er ”under kontroll” Familie/helse: –Individuelle ønsker og behov som kan tilfredsstilles når arbeids- og boligsituasjon er grei, og når man er fornøyd med forholdene knyttet til sted og miljø

20 Hva om vi prøvde å typologisere motivknippene? 6 motivpar: økonomisk, sosialt, som aktør –Økonomisk: Arbeid og bolig: Basisbehov, næring før tæring Sted/miljø og familie: Interesse, tæring før næring

21 Hva om vi prøvde å typologisere motivknippene? 6 motivpar: økonomisk, sosialt, som aktør –Økonomisk: Arbeid og bolig: Basisbehov, næring før tæring Sted/miljø og familie: Interesse, tæring før næring –Sosialt (verdiorientering): Arbeid og familie: Tradisjonalitet, trygg forankring Bolig og sted/miljø: Modernitet, ”det gode liv”

22 Hva om vi prøvde å typologisere motivknippene? 6 motivpar: økonomisk, sosialt, som aktør –Økonomisk: Arbeid og bolig: Basisbehov, næring før tæring Sted/miljø og familie: Interesse, tæring før næring –Sosialt (verdiorientering): Arbeid og familie: Tradisjonalitet, trygg forankring Bolig og sted/miljø: Modernitet, ”det gode liv” –Aktører – livsfaseperspektiv: Arbeid og sted/miljø: Yrkeskarriere og stedskvalitet Bolig og familie: Familieetablering, husholdsendr.

23 Tilflytting til Østfold: Bo- og flyttemotivfordelinger Land Flytt: Øst- fold Land Bo: Øst- fold Utdanning 4 3 Arbeid20 Bolig2528 Sted/miljø2124 Familie2724 Helse 3 1 Annet (bo)

24 Tilflytting til Østfold: Bo- og flyttemotivfordelinger Land Flytt: Øst- fold Land Bo: Øst- fold Utdanning 4 3 1 Arbeid20 19 Bolig252817 Sted/miljø212431 Familie272419 Helse 3 1 2 Annet (bo) 11

25 Tilflytting til Østfold: Bo- og flyttemotivfordelinger Land Flytt: Øst- fold Land Bo: Øst- fold Utdanning 4 3 1 0 Arbeid20 1918 Bolig25281719 Sted/miljø21243130 Familie27241920 Helse 3 1 2 2 Annet (bo) 11

26 Hva består stedsmotivene i? Tilgang på varer, tjenester, aktiviteter Gode kommunikasjoner, korte avstander Fysiske forhold ved nærmiljøet –lite trafikk, lys/luft/utsikt, lite støy/forurensing, klima Sosiale forhold ved nærmiljøet –kontakt med nabo/venner, lite kriminalitet, ”takhøyde” Stedstilhørighet, stedsidentitet –eiendom, erfaringer/opplevelser, liker denne type natur og omgivelser, følelsesmessig tilhørighet

27 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Tilgang i alt 534757 Butikker, forretninger 34 Offentlige tjenester 38 Kulturtilbud, inkl kafeer 30 Tilgang til friluftsliv 47 Kunne dyrke spesielle int. 34

28 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Tilgang i alt 534757 Butikker, forretninger 343042 Offentlige tjenester 38 Kulturtilbud, inkl kafeer 30 Tilgang til friluftsliv 47 Kunne dyrke spesielle int. 34

29 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Tilgang i alt 534757 Butikker, forretninger 343042 Offentlige tjenester 383542 Kulturtilbud, inkl kafeer 30 Tilgang til friluftsliv 47 Kunne dyrke spesielle int. 34

30 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Tilgang i alt 534757 Butikker, forretninger 343042 Offentlige tjenester 383542 Kulturtilbud, inkl kafeer 302534 Tilgang til friluftsliv 47 Kunne dyrke spesielle int. 34

31 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Tilgang i alt 534757 Butikker, forretninger 343042 Offentlige tjenester 383542 Kulturtilbud, inkl kafeer 302534 Tilgang til friluftsliv 474452 Kunne dyrke spesielle int. 34

32 Bomotiver: sted/miljø (1): Tilgang på varer tjenester mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Tilgang i alt 534757 Butikker, forretninger 343042 Offentlige tjenester 383542 Kulturtilbud, inkl kafeer 302534 Tilgang til friluftsliv 474452 Kunne dyrke spesielle int. 343242

33 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Alle innom 545156 Kort arbeidsreise 36 Kort avstand til venner/familie 44 Godt kollektiv- tilbud 29 Pga nærhet til senter, stor by 25

34 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Alle innom 545156 Kort arbeidsreise 363541 Kort avstand til venner/familie 44 Godt kollektiv- tilbud 29 Pga nærhet til senter, stor by 25

35 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Alle innom 545156 Kort arbeidsreise 363541 Kort avstand til venner/familie 444350 Godt kollektiv- tilbud 29 Pga nærhet til senter, stor by 25

36 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Alle innom 545156 Kort arbeidsreise 363541 Kort avstand til venner/familie 444350 Godt kollektiv- tilbud 292528 Pga nærhet til senter, stor by 25

37 Bomotiver: sted/miljø (2): Avstander, kommunikasjoner mm Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Alle innom 545156 Kort arbeidsreise 363541 Kort avstand til venner/familie 444350 Godt kollektiv- tilbud 292528 Pga nærhet til senter, stor by 252226

38 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Fysiske forhold nær 626455 Fornøyd med bebygg. / strøk 47 Barne- vennlighet 46 Bra med lys, luft, sol, utsikt 51 Lite støy, for- urensing etc. 44 Godt klima 41

39 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Fysiske forhold nær 626455 Fornøyd med bebygg. / strøk 474942 Barne- vennlighet 46 Bra med lys, luft, sol, utsikt 51 Lite støy, for- urensing etc. 44 Godt klima 41

40 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Fysiske forhold nær 626455 Fornøyd med bebygg. / strøk 474942 Barne- vennlighet 464939 Bra med lys, luft, sol, utsikt 51 Lite støy, for- urensing etc. 44 Godt klima 41

41 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Fysiske forhold nær 626455 Fornøyd med bebygg. / strøk 474942 Barne- vennlighet 464939 Bra med lys, luft, sol, utsikt 515447 Lite støy, for- urensing etc. 44 Godt klima 41

42 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Fysiske forhold nær 626455 Fornøyd med bebygg. / strøk 474942 Barne- vennlighet 464939 Bra med lys, luft, sol, utsikt 515447 Lite støy, for- urensing etc. 444640 Godt klima 41

43 Bomotiver: sted/miljø (3): Fysiske forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Fysiske forhold nær 626455 Fornøyd med bebygg. / strøk 474942 Barne- vennlighet 464939 Bra med lys, luft, sol, utsikt 515447 Lite støy, for- urensing etc. 444640 Godt klima 415239

44 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Sosiale forhold nær 706980 Lite innblanding & sosial kontroll 29 God kontakt m naboer/venner 58 Lett å bli akseptert 57 Trygt sosialt, trafikk / kriminal. 65

45 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Sosiale forhold nær 706980 Lite innblanding & sosial kontroll 29 30 God kontakt m naboer/venner 58 Lett å bli akseptert 57 Trygt sosialt, trafikk / kriminal. 65

46 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Sosiale forhold nær 706980 Lite innblanding & sosial kontroll 29 30 God kontakt m naboer/venner 585768 Lett å bli akseptert 57 Trygt sosialt, trafikk / kriminal. 65

47 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Sosiale forhold nær 706980 Lite innblanding & sosial kontroll 29 30 God kontakt m naboer/venner 585768 Lett å bli akseptert 575666 Trygt sosialt, trafikk / kriminal. 65

48 Bomotiver: sted/miljø (4): Sosiale forhold ved nærmiljøet Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Sosiale forhold nær 706980 Lite innblanding & sosial kontroll 29 30 God kontakt m naboer/venner 585768 Lett å bli akseptert 575666 Trygt sosialt, trafikk / kriminal. 656372

49 Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Steds- tilknytning 81 86 Bolig / eiendom i slekt / familie 23 Erfaringer, opp- levelser, aktivit 63 Liker stedstype, natur 73 Sterk stedsidentitet 61

50 Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Steds- tilknytning 81 86 Bolig / eiendom i slekt / familie 232618 Erfaringer, opp- levelser, aktivit 63 Liker stedstype, natur 73 Sterk stedsidentitet 61

51 Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Steds- tilknytning 81 86 Bolig / eiendom i slekt / familie 232618 Erfaringer, opp- levelser, aktivit 636670 Liker stedstype, natur 73 Sterk stedsidentitet 61

52 Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Steds- tilknytning 81 86 Bolig / eiendom i slekt / familie 232618 Erfaringer, opp- levelser, aktivit 636670 Liker stedstype, natur 737479 Sterk stedsidentitet 61

53 Bomotiver: sted/miljø (5): Stedstilknytning Pst av alle med sted/miljø tot. Landet Mellomstore byreg. Østland Byregionene i Østfold Steds- tilknytning 81 86 Bolig / eiendom i slekt / familie 232618 Erfaringer, opp- levelser, aktivit 636670 Liker stedstype, natur 737479 Sterk stedsidentitet 616062

54 Hva er egentlig et motiv? Begrunnelse for egen atferd –Egen vilje: ønsker, behov og gjøremål –Sosial og kulturell påvirkning fra omgivelsene –Valgmuligheter innenfor samfunnsmessige rammer Mulighetsrommet påvirker tankegangen: –Hva blir tatt for gitt? –Hva blir tillagt motiverende betydning? Ikke alle har de samme valgmulighetene –Noen tar for gitt det andre har som begrunnelser, og omvendt. Eksempel: Må man hegne om jobben sin på et sted, tar de færreste arbeid for gitt


Laste ned ppt "Hvorfor flytter folk til Østfold, og hvorfor blir de boende? Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008. Planforum, Askim 3.3.2009 Kjetil Sørlie, NIBR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google