Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra geriatriens hjemland og litt surfing på eldrebølgen Hospitering i Nottingham og Japan høsten 2013 GerIt 1. april 2014 Marit Apeland Alfsvåg Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra geriatriens hjemland og litt surfing på eldrebølgen Hospitering i Nottingham og Japan høsten 2013 GerIt 1. april 2014 Marit Apeland Alfsvåg Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra geriatriens hjemland og litt surfing på eldrebølgen Hospitering i Nottingham og Japan høsten 2013 GerIt 1. april 2014 Marit Apeland Alfsvåg Stavanger Universitetssykehus

2  Helsepolitikk  Samfunnspolitikk  Sykehus eller kommune.  Spesialisthelsetjenestens plass i eldreomsorgen  Utnytting av spesialistressursene  Grep som gjøres nå får konsekvenser i flere tiår framover. Eldrebølgen Drukne eller surfe?

3

4  NHS National Health Service.  Gratis helsetjenester i sykehus og kommune.  Clinical Comittees.  Social Services.  Egenbetaling. Omsorg, bolig.  Sykehjem, NHS eller privat:  Det gis per i dag ikke i.v. på Nursing Homes  Tilsynslegene er vanligvis almenpraktikere Britisk helsevesen Todeling

5  Befolkning på ca 650 000  Sengetall 1700 til sammen på 2 sykehus  Geriatri: 7 avd x 28 senger=196 senger.  >10% senger i geriatri.  Unngår flytting. Personalet skal komme til pasienten.  Liggetid ca. 11 døgn høst-13.  17 overleger i geriatri  Populære utdanningsstillinger Nottingham University Hospital

6  Hovedbase på en geriatrisk sengepost på sykehuset med faste tilsynsoppgaver  Tendens til subspesialistering innenfor geriatrien  Hovedvekt på somatikk/delir  Tilleggsarbeid i kommunen, rehabilitering, div poliklinikker.  Demensutredning hovedsakelig ved alderspsykiatrisk seksjon.  Områdegeriatri. Hver geriater sitt geografiske ansvarsområde. Geriaterenes arbeidsområder

7  Samhandling  Hjemmebesøk  Sykehjemsbesøk  Bro mellom sykehus og kommune  Samhandling og brobygging i fokus.  Ikke flere innleggelser.  Ikke dyrere! Områdegeriatri (NHS-finansiert)

8 6 Strategic Priorities aligned to ‘levels of care’ Choose to Admit Transfer to Assess Support to Thrive SCOPES (planned care only) Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) Pathway Standards - time based Enabling sub groups - Outcomes & Commissioning, Communications & Consultation, Workforce Planning Support to Thrive Enabling approach - SHARING of information, risks, challenges, successes etc. will be key

9  Store, åpne sengeposter  Fordel: kontinuerlig observasjon og tilsyn  Ulempe: urolig og åpent  Enerom: ansett som farlige mhp fall. Brukt til smitte og for døende pasienter.  Økonomisk straff for MRSA og clostridie-tilfeller  Daglige tverrfaglige møter med hovedvekt på framdrift og utreise. Geriatriske sengeposter

10  Stor akutt, medisinsk sengepost med uspesifiserte problemstillinger for å avklare hovedproblem og finne korrekt spesialpost. Liggetid 1-2 døgn.  ISAR-screening ved sykepleier  Daglig tilsyn ved geriater for selekterte pasienter:  Hjem, sykehjem eller innlegges. Akuttpost

11  Har pasienten pårørende som har omsorg for pasienten?  Synes omsorgspersonene at omsorgen har blitt vanskeligere?  Har pasienten hukommelsesproblemer?  Har pasienten vanskeligheter med å se?  Har pasienten mer enn 3 typer medisiner?  Har pasienten vært mer enn ett døgn på sykehus siste 6 måneder?  Ved score>3/5: Utredes nærmere mhp geriatriske problemstillinger. ISAR-identifisering av eldre/frailty

12  Kombinert medisinsk-geriatrisk og alderspsykiatrisk enhet.  Utredning av somatiske problemstillinger hos pasienter med demens og/eller delir  28 senger. Åpne løsninger. Som på andre sengeposter.  Fordel: Personell kan observere kontinuerlig.  I praksis ingen skjermingsmulighet.  Enerom: for døende og smitte også her. Medical and Mental Health Unit

13  Rolige omgivelser  Gode farger, lyst  Signalgult og rødt blir best oppfattet av demente?!  Hyggelige bilder, beroligende  Minst mulig lyder. Lyd-alarmer av så sant som mulig.  Ikke radio eller TV på sengetunene Medical and Mental Health Unit Omgivelser

14  Grunnbemanning  Ekstra: 3 psykiatriske sykepleiere på dagtid  2 psykiatrisk spesialiserte ergoterapeuter  ½ fysioterapi med spesialkompetanse. Ikke nok.  3 aktivitører  2 overleger i geriatri  10% alderspsykatri-spesialist. Ikke nok.  1 LIS per 7 pasienter Medical and Mental Health Unit Bemanning

15  Valuing (sette pris på ) Respektere  Individualisert tilnærming.  Perspektiv -sett fra pasientens side  Sosiale omgivelser: Verdighet, Ikke-konfronterende tilnærming.  Comfort, Identity, Attechment, Occupation, Inclusion, Personal detractions and enhancers (Aktivitører/studenter)  Fokus på restressurser Medical and Mental Health Unit Person-sentrert omsorg/ VIP`S. Undervisning!

16  Aktiv holdning, «caring together»  Dementia care mapping  Klar forskjell i ro, kvalitet, pasient-og pårørendetilfredshet i forhold til vanlig sengepost.  BMJ 2013;347:f4132 (Goldberg 1.forfatter, Nottingham QMC).  Gjennomsnittlig liggetid 11 dager. Medical and Mental Health Unit

17  Senger som kan høydejusteres fra normalt til svært lavt  Indikasjon for spesialsengene:  Sengeliggende, urolige pasienter med klatre- og fallfare.  Forutsetning:  Ikke indikasjon for sengehest. (må vurderes for hver pasient)  Ikke aktuell for forvirrede eller demente, oppegående pasienter. Fallforebygging på sykehus Lave senger (High-low beds)

18  Studie i Australia http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20398112 viste ingen sikker reduksjon av skade ved fall. Små tall. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20398112  På Queens Medical Centre har de sett en reduksjon på 35% etter innføring av low-low beds på 1/3 av sengene for eldre. Fallforebygging på sykehus Lave senger (High-low beds)

19

20  Helsemyndigheter/NHS har bestemt at hoftebruddspasienter over 65 år skal opereres innen 1 ½ døgn  Krav om at hoftebruddspasienter over 65 år skal TILSES AV GERIATER INNEN 32 TIMER. Det føres logg med klokkeslett.  Pasientene ligger på kirurgisk sengepost  Daglig tilsyn og visitt ved geriater/LIS i ortopedi  Økonomiske sanksjoner Ortogeriatri

21  SCOPES: Systematic Care of Older People in Elective Surgery i Nottingham oppstart 2010-2011. Adam Gordon.  POPS: Proactive care of elective surgery. (Age-and Ageing 2007) St. Thomas i London. SCOPES eller POPS

22  Ortopedisk vurdering.  Aksepteres for proteseoperasjon  >70 år: enkel screening for «frailty»  Edmonton Frailty Scale. > 5 av 70 poeng: økt fare for komplikasjoner. 0 er best.  Henvises til SCOPES  Tilses innen en måned, eller i forhold til planlagt operasjon SCOPES Nottingham Pasientforløp (foreløpig hofteproteser og kneproteser)

23  Screening  Ikke behov for spesialutdannelse. Pasientens/pårørendes egenvurdering.  Klokketest- enkel utgave  Generell helsetilstand  ADL/behov for hjelp  Antall faste medisiner  Ernæring: vekttap?  Humør: tristhet?  Inkontinens?  Timed Up and Go Edmonton Frail Scale

24  Selekterte pasienter.  Prioritering av spesialistressurser  QMC: Reduserer antall avlyste proteseoperasjoner til nærmere null.  Redusert antall blodoverføringer  Sannsynligvis reduserer de også liggetid og komplikasjoner, men vanskelig å gi tall pga mange faktorer som endres samtidig SCOPES Nottingham

25  Poliklinikken ligger på ortopedisk område og betales av ortopedisk seksjon. Ansett som god investering pga reduserte avlysninger av operasjoner.  Pasientene settes opp til en «rotasjon» hos fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og geriater.  Tverrfaglig, bred geriatrisk vurdering (CGA) SCOPES Nottingham

26  Planlagt utvidelse til andre operasjoner. Ex spinaloperasjoner, hjerteoperasjoner etc.  Kirurgisk seksjon «kjøper» geriater-tid.  Ingen harde tall, men  Færre avlyste operasjoner  Færre blodtransfusjoner  Kortere liggetid SCOPES Nottingham

27  «Compassion and Care»  «Care around the clock».  Flere uheldige hendelser og feil/misforstått bruk.  Liverpool Care Pathway: Ikke lenger anbefalt av NHS.  Ingen alternativer… Diskusjon i britisk presse og BMJ: Liverpool pathway of care i miskreditt

28  Geriatriske problemstillinger hadde stor plass på sykehuset i Nottingham, og liggetiden var lang.  Ingen økonomisk konkurranse mellom sykehus og kommune.  Sykehjemspasienter med behov for i.v. terapi ble fortsatt innlagt på sykehus.  Oppbygging av kompetanse i sykehjem  Økt samarbeid mellom NHS og Social Services.  Bølgen beveger seg ut fra sykehuset til kommunene. Eldrebølgen i Nottingham

29  Alderskriterier stadig mindre viktig  Screening og risikovurdering  Forebyggende fokus i samfunnet  Ikke sykeliggjøre de friske, robuste eldre.  Eldre som økende ressurs.  Second career.  Framtidens yrke: fysioterapeut Seleksjon og systematikk Eldrebølgen som mulighet og utfordring

30  ¼ av befolkningen er over 65 år  Fokus på å klare seg selv, spise bra, trene  Høyt aktivitetsnivå hos pensjonistene.  Dramatisk befolkningsreduksjon ila få tiår  Ingen sykehusvekst  Hovedtyngden av eldreomsorg ut i kommunene etter skandinavisk modell  Utbygging av sykehjem, dagsentra, bofellesskap  Økende avhengighet av pleiepersonell fra naboland.  Vil trenden i Japan vise seg også i Europa? Eldrebølgen i Japan

31 Silver- zone

32 Forebygging. Selvstendighet. Frihet. Verdighet.

33  1.Goldberg et al., “Care in specialist medical and mental health unit compared with standard care for older people with cognitive impairment admitted to general hospital: randomised controlled trial (NIHR TEAM trial),” BMJ 2013;347:f4132.  2.The ISAR TOOL: Identification of Seniors at Risk. Intitial Screening Questionnaire 2011/02,http://stmarysresearch.ca/en/publications_and_tools/clinical_tools/isar- seisar, 30.11.2013), .National Hip Fracture Database (NHFD), Patients Pathway  (http://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/resourceDisplay?openform, 27.11.2013).  www.NationalHipFractureDatabase.uk/Resourses. Patients Pathway. Rapport 2012 s 6/32 og 25/32. www.National .Rolfson et al. "Validity and reliability of the Edmonton Frail Scale." Age and Ageing 35(5) (September 2006): 526-529, table 1. Norsk oversettelse av Edmonton Frail Scale er lagt inn på Norsk Geriatrisk Forening sin hjemmeside under "skjema". .A. Gordon et al. "Evaluating the Edmonton Frail Scale as a screening tool for postoperative complications in older patients undergoing elective hip and knee surgery". 7th congress of the EUGMS/European Geriatric Medicine 25 (2011): S1- S23, S22 CO-060. Litteratur


Laste ned ppt "Fra geriatriens hjemland og litt surfing på eldrebølgen Hospitering i Nottingham og Japan høsten 2013 GerIt 1. april 2014 Marit Apeland Alfsvåg Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google