Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbesøk. Agenda: Bli kjent – presentasjonsrunde Klubbsatsningsprogrammet - bakgrunn og målsetting Hvilke klubber deltar i programmet Gjennomgang «Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbesøk. Agenda: Bli kjent – presentasjonsrunde Klubbsatsningsprogrammet - bakgrunn og målsetting Hvilke klubber deltar i programmet Gjennomgang «Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbesøk

2 Agenda: Bli kjent – presentasjonsrunde Klubbsatsningsprogrammet - bakgrunn og målsetting Hvilke klubber deltar i programmet Gjennomgang «Hva skal til?» Oppsummering - tiltaksplan

3 Bakgrunn for prosjektet Mål om bærekraftige rideklubber –Plikter og rettigheter Forankring i Idrettspolitisk Dokument for 2011-2015 og NRYFs Langtidsplan 2011-2015 Videreføres i Rytterpolitisk dokument 2015-2019 Referanser til Fotballforbundets «Kvalitetsklubb» og Friidrettforbundets «Peab» og «Necon» klubber

4 Rytterpolitisk dokument 2015-19

5 Mål: Bærekraftig rideklubb Definisjon - Bærekraftig rideklubb Være gode arena for sportslig utvikling Være sosial møteplass for barn og unge Tilby gode breddeaktiviteter Ha gjennomføringsevne – sportslig aktivitet Tilby utvikling av framtidens ledere. Være selvdrevne og ha ressurser til å drive ovennevnte Definisjon - Bærekraftig rideklubb Være gode arena for sportslig utvikling Være sosial møteplass for barn og unge Tilby gode breddeaktiviteter Ha gjennomføringsevne – sportslig aktivitet Tilby utvikling av framtidens ledere. Være selvdrevne og ha ressurser til å drive ovennevnte

6 NRYFs KLUBBSATSINGSPROGRAM Klubbutvikling satt i system Kriterier basert på Idrettens organisasjonshjul: Organisasjon Trenere Ledelse ________________ Arrangement Aktivitetstilbud Anlegg

7 NRYFs KLUBBSATSINGSPROGRAM Generelle vilkår: Vedtekter godkjent av Idrettskretsen Ha avholdt årsmøte og ha et beslutningsdyktig styre Underslagsforsikring Politiattest for de som har direkte tillits- og ansvarsforhold til barn under 18 år og funksjonshemmede

8 NRYFs KLUBBSATSINGSPROGRAM Nivå 1: Nivå 2: SATSINGSKLUBB VEIVISERKLUBB

9 …er en klubb som : er organisert med et styre og medlemmer som ønsker å få til et løft gir et godt tilbud til alle sine medlemmer, også til de som ikke har egen hest. utvikler seg både sportslig og organisatorisk. skaper gode sosiale møteplasser og bidrar positivt til ryttersportens omdømme i sitt nærmiljø. er et godt forbilde for andre klubber

10 Hva skal til? Organisasjon : En overordnet virksomhetsplan med årlige handlingsplaner Et organisasjonskart med rollebeskrivelser En oppdatert nettside En plan for utdanning av ledere og teknisk personell En sportskomite som har ansvar for klubbens grener

11 Hva skal til? Trenere : Klubbtrener t.om. MB nivå, som er medlem av en klubb, formell bakgrunn som trener eller tilsvarende, eventuelt realkompetanse. Aktivitetsleder eller tilsvarende ressursperson med ansvar for rekrutterings- og breddeaktiviteten.

12 Hva skal til? Ledelse: Minimum tre i styret ha «Klubbens styrearbeid i praksis» Ungdomsrepresentant Kontaktperson mot Idrettskretsen og Rytterkretsen Representere klubben på NRYFs Ting, og på årsmøter i Idrettsrådet, Idrettskretsen og Rytterkretsen Klubbkampanjer forankret i NRYFs verdigrunnlag

13 Hva skal til? Arrangements- og/eller aktivitetsprofil: Terminliste og stevnetilbud, minst 2 L/E-stevner årlig ELLER Terminliste og stevnetilbud, minst 4 D-stevner årlig ELLER Egen rideskole og stevnetilbud, minst 2 D-stevner årlig ELLER Formelt samarbeid med ekstern rideskole og stevnetilbud, minst 2 D-stevner årlig

14 Hva skal til? Arrangement : Horse Pro stevneadministrasjon Plan for stevneavvikling Eget teknisk personell, eller gjennom samarbeid med andre klubber ha god tilgang på teknisk personell Terminliste med stevnetilbud (jfr. profil) Minst to større breddearrangement i løpet av året

15 Hva skal til? Aktivitetstilbud : Sportsplan og treningstilbud t.o.m. MB nivå i minimum én gren Plan for rekrutterings-/breddeaktiviteter og tilbud til de uten egen hest Utvidet samfunnsansvar og tilbud til personer med særskilte behov

16 Hva skal til? Anlegg: Eget anlegg eller ha tilgang til anlegg gjennom avtale med ekstern grunneier. Dette omfatter også tilstrekkelig utstyr/materiell. Anlegg og utstyr må være i tråd med NRYFs konkurransereglement

17 Hva får klubben? Felles grunnpakke: Klubbesøk av NRYF`s klubbveileder Tilbud om NIFs kurs «Klubbens styrearbeid i praksis» Tilbud om «Aktivitetslederkurs Hest» Tilskudd til klubbarrangement/rekrutteringsaktivitet Tilbud om oppfølging/fagkompetanse - f.eks. terminliste og stevneavvikling Støtte til innkjøp av Grønt kort – bøker Profileringspakke (Skilt, flagg, jakkemerker etc.) Effekter/”premieboks” levert av NRYF`s hovedsponsor Profilering på rytter.no og i Hestesport

18 Hva får klubben? …får i tillegg: Støtte til besøk av trener og/eller landslagsutøver eller annen kjent idrettsprofil for å skape motivasjon og engasjement i klubben Bistand til utarbeidelse av virksomhetsplan Tilbud om å arrangere samlinger/treninger i regi av rytterkretsen eller NRYF Hinder eller dressurrail merket ”Veiviserklubb”

19 Opprettholdelse av status Klubben må søke om fornyelse hvert 2. år –Gjøres via rytter.no –Bekrefte at generelle vilkår fortsatt er oppfylt –Bekrefte at øvrige vilkår (Satsingsklubb/ Veiviserklubber) er oppfylt –Legge ved kopi av klubbens vedtekter

20 Omfang og tidsperspektiv Antall klubber i programmet? MÅL: Oppstart av pilotgruppe medio 2015 minst 2 Satsingsklubber i hvert fylke innen 2016 minst 5 Veiviserklubber innen utgangen av 2016


Laste ned ppt "Klubbesøk. Agenda: Bli kjent – presentasjonsrunde Klubbsatsningsprogrammet - bakgrunn og målsetting Hvilke klubber deltar i programmet Gjennomgang «Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google