Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD: tiltak i forhold til skolebarn Del av kursrekken Reguleringsvansker (ADHD/ADD) hos barn i barnehage og skole Torill Håkonsen Ingebjørg Tønnesen PPT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD: tiltak i forhold til skolebarn Del av kursrekken Reguleringsvansker (ADHD/ADD) hos barn i barnehage og skole Torill Håkonsen Ingebjørg Tønnesen PPT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD: tiltak i forhold til skolebarn Del av kursrekken Reguleringsvansker (ADHD/ADD) hos barn i barnehage og skole Torill Håkonsen Ingebjørg Tønnesen PPT

2 PPT’s arbeid Mottar henvisning og ped.rapport fra skolen Samtale med foreldre Observasjon Evnetest Atferdsregistreringsskjema (ASEBA og ADHD- rating scale) Vurdere henvisning BUP Evt innhente samtykke fra foreldre Tiltak uavhengig av viderehenvisning/diagnose

3 Praktiske tiltak Dobbelt sett bøker Ekstra lager av blyanter/visk Eget rom v/prøver Ryddig pult/hylle/perm/sekk Dagsplan skrives på tavla Forenklet ukeplan, brutt ned i dagsplaner Plassering i klasserom Eget rom som tilbud Bruk av PC/iPad

4 Struktur/planlegging Kort økt i begynnelsen av uken, med gjennomgang av uka/ukeplan Oppsummering i slutten av uken Faste rutiner La det ikke være tvil om - hvor ting skal skje - når det skal skje - hvor lenge det skal vare - hva som skal gjøres - hvordan det skal gjøres

5 Hjelp underveis En beskjed om gangen Sjekk om eleven har fått det med seg Igangsetting «dytte videre» Fortløpende feedback/ros Bruke tegn Hyppige pauser Repetisjon

6 Tilleggsproblematikk Lese-/skrivevansker, matematikkvansker Asperger/Tourette syndrom Lærevansker Atferdsvansker Språkvansker Motoriske vansker

7 Forventninger Tiltak i skolen er kompenserende tiltak, en «krykke» som skal hjelpe der de ikke har samme forutsetninger som andre Viktig å justere forventninger om utvikling Barn med ADHD opplever å få mer kjeft og kritikk enn andre barn Viktig å forstå hvorfor de gjør de samme «feilene» om igjen

8 Sosialt/atferd Friminutt kan være vanskelig – følg med Overganger må sikres Unngå situasjoner der det er mange tett sammen, der det lett blir knuffing Økte utfordringer med økt alder Repetere spørsmål Vurdere informasjon i klassen

9 Relasjonsbygging, lærer-elev Først: rette fokus mot egne samspillsferdigheter – Oppmuntrer til? – Er modell for? Når egne ferdigheter ikke strekker til – Tiltak for de voksne – Innhold og metode – Hodet kaldt, hjertet varmt, tungen beint Så: rette fokus mot elevens behov i samspill med jevnaldrende og voksne – Tiltak for eleven – Innhold og metode – Realistiske mål

10 Bestemors lov: Du skal hver dag ta et barn på fersk gjerning i å gjøre noe godt, og la det få vite at du har sett det.

11 Forslag til litteratur Dette gidder jeg ikke lærer! av Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland Barn og unge med ADHD av Pål Zeiner (Red.) Barn som vekker bekymring av May Britt Drugli


Laste ned ppt "ADHD: tiltak i forhold til skolebarn Del av kursrekken Reguleringsvansker (ADHD/ADD) hos barn i barnehage og skole Torill Håkonsen Ingebjørg Tønnesen PPT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google