Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012. Hva var årsaken til den første streiken i staten på 28 år? Uenighet om tallgrunnlaget. Staten mente at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012. Hva var årsaken til den første streiken i staten på 28 år? Uenighet om tallgrunnlaget. Staten mente at."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012

2 Hva var årsaken til den første streiken i staten på 28 år? Uenighet om tallgrunnlaget. Staten mente at resultatet i frontfaget (eksportrettet industri) skulle være «normgivende», men ikke førende. Dette bryter med praksis fra tidligere oppgjør. I tillegg var det uenighet mellom partene rundt hva resultatet i frontfaget ville bli når man ser hele 2012 under et (I eksportrettet industri kjøres det lokale forhandlinger basert på en enkelte bedrifts økonomiske situasjon. Dette kommer i tillegg til de sentralt avtalte tillegg) Regjeringen kom i revidert nasjonalbudsjett med nye og lavere tall for lønnsutvikling i 2012. Disse tallene kom underveis i tariffoppgjøret. Staten hadde uklart forhandlingsmandat. Etter nærmere 2 uker med forhandlinger var det fortsatt ikke kommet tilbud fra staten.

3 Gjennomføringen av streiken YS stat samarbeidet med LO stat og Unio om hvilke steder som skulle tas ut. YS stat tok i første fase ut ca 1000 medlemmer. Av disse tok Parat ut ca 550. I andre fase to YS stat ut ca 500 medlemmer. Av disse var ca 450 medlemmer av Parat. Dermed var i alt 1000 Parat medlemmer i streik. Stor oppslutning om streiken. Mange dispensasjonssøknader. Bred medieoppmerksomhet.

4 Slutt på streiken Etter 1 ukes streik ble partene kontaktet av riksmeklingsmannen med spørsmål om det var mulig å vurdere å gjenoppta meklingen. Fredag 30. juni startet frivilling mekling. Lørdag morgen kom YS stat, LO stat og Akademikerne til enighet med staten. Unio fortsatte streiken.

5 Hva oppnådde vi? Generelt tillegg til alle med virkning fra 1. mai 2012. Kr 12.000 på alle lønnstrinn til og med 55. Lønnstrinn 56 til 98 heves med 2,70%. A-lønnstabellen utvides med 3 lønnstrinn til 101. De nederste 19 lønnstrinn fjernes. Ikke justeringsoppgjør for 2012. Derimot følgende sentrale justeringstiltak med virkning fra 1. Juli: - Alle lønnsrammer får ett lønnstrinn på høyeste ansiennitetstrinn. - Alle lønnsspenn løftes ett lønnstrinn i bunn og utvides med tre lønnstrinn på topp. - Lønnsramme 13 overføres til lønnsramme 17. Stillingskode 1064 konsulent utgår. Lokal pott på 1 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2012. I tillegg kommer 0,1 % resirkulerte midler. Likelønn skal prioriteres. På fellesbestemmelsene er de viktigste endringer at lørdag- og søndagstillegget økes til 40 kroner timen. Akademikertillegget (ved tilsetting) er økt fra ltr 45 til 47.

6 Dessuten er partene enige om at Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Dette skal motvirke at arbeidstakere i foreldrepermisjon taper lønnsutvikling. Likebehandlingsprinsippet for innleid arbeidskraft skal gjøres gjeldende i staten. Før mellomoppgjøret 2013 skal lønnsutviklingen i 2012 for de statsansatte og for arbeidere/funksjonærer i industrien (NHO bedrifter) gjennomgås. Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i 2013, og reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013. Denne bestemmelsen vil styrke muligheten for at arbeidstakere i staten sikres en lønnsutvikling innenfor den samme årsramme som for NHO bedrifter.

7 konsekvenser av oppgjøret for Parats medlemmer Alle 1408 førstekonsulenter med 10 års ansiennitet eller mer vil være sikret en lønnsøkning på minimum 17.900 kroner. Alle i stillingskode 1064 lønnsramme 13 overføres til kode 1065 lønnsramme 17, med samme alternativ og samme ansiennitet. Dette vil gi denne gruppen 1-2 lønnstrinn avhengig av ansiennitet. Alle lønnsrammer får ett lønnstrinn på høyeste ansiennitetstrinn. Dette gir alle med full ansiennitet ett lønnstrinn og innebærer en prioritering av ansatte med lang erfaring og tjenestetid. Avsetning av en pott på til sammen 1,1% pr. 1. september til lokale forhandlinger. Dette er positivt for Parats medlemmer som erfaringsmessig pleier å oppnå en betydelig del av potten til lokale forhandlinger.

8 Uravstemning YS Stat anbefaler resultatet fra oppgjøret. Oppgjøret går til uravstemning. Svarfrist er 22. juni 2012 kl. 15.00. Det vil bli gjennomført elektronisk avstemning, nærmere informasjon om dette kommer seinere. Det er viktig at alle sørger for å være registrert med riktig e- postadresse i medlemsregisteret. E-postadresse oppdateres i Medlemsportalen på www.parat.com.www.parat.com


Laste ned ppt "Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012. Hva var årsaken til den første streiken i staten på 28 år? Uenighet om tallgrunnlaget. Staten mente at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google