Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samspill mellom utdanning og arbeidsliv for økt innovasjonskraft Råd for samarbeid med arbeidslivet – RSA NTNU 14. August 2013 Anthony Kallevig, LO A.Kallevig,LO1NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samspill mellom utdanning og arbeidsliv for økt innovasjonskraft Råd for samarbeid med arbeidslivet – RSA NTNU 14. August 2013 Anthony Kallevig, LO A.Kallevig,LO1NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samspill mellom utdanning og arbeidsliv for økt innovasjonskraft Råd for samarbeid med arbeidslivet – RSA NTNU 14. August 2013 Anthony Kallevig, LO A.Kallevig,LO1NTNU 14.08.13

2 Norwegian Industrial Cluster 4 NCEer og deres utdanningsmiljøer 50.000 ansatte og 150 milliarder i omsetting 20.000 studenter og to tusen ansatte. Styrke relasjonene utdanning – arbeidsliv Styrke relasjonene til internasjonal forskning og utdanning. Nytt klyngeprogram GCE Behov for en ny EVU pilot A.Kallevig,LO2NTNU 14.08.13

3 Hva skjer’a? Hvordan kan og bør næringslivet delta i utformingen av utdanningen (herunder EVU)? Rammene - målene for utdanning, tilpasses de myndighetenes og UoH sektorens egne mål ? Hvordan tilpasses de da arbeidslivets ulike behov? Hvordan kan NTNU bidra til å utvikle den norske arbeidslivsmodellen, dersom partsamarbeidet og tillitsvalgt funksjonen marginaliseres i utdanningen? A.Kallevig,LO3NTNU 14.08.13

4 Flere spørsmål MIT – samarbeid mellom akademi og næringsliv som modell for det norske? Triple Helix. Hvordan og hvem bidrar til å innovere modellen og innovasjonssytemene? Utdanning, innovasjon og forskning er viktig, men hvor er fokuset på Entre- og Intraprenørskap og hvordan er samspillet med TTO sentrene? Er utdanningskapasitet tilpasset etterspørsel? A.Kallevig,LO4NTNU 14.08.13

5 Utdannings mengde Noen etterspør mastergrader, for andre er bachelor tilstrekkelig Har det gått inflasjon i utdanningsnivået eller har jobbenes innhold virkelig forandret seg så mye? Kongsberg 1975; 1 Ingeniør pr. 4. Fagarbeider Kongsberg 2013; 1 Fagarbeider pr. 4. Ingeniør A.Kallevig,LO5NTNU 14.08.13

6 Attraktivitet Nordiske vekstbedrifter rangerer sosial kompetanse som viktigere i ansettelsesprosessene enn teknisk og eller metode kunnskap. (valg av rett person) Hvordan utvikles studentenes egnethet? Hvordan forbereder NTNU, sammen med arbeidslivet, studentene på det som venter de på arbeidsmarkedet? A.Kallevig,LO6NTNU 14.08.13

7 Norge kan ikke være best i alt, men.. Vi må være best til å utnytte mulighetene i den globale kunnskapsfronten og til å lage konkurransedyktige løsninger for det globale markedet. Hvordan ? 1.Sikre tilgang til globale kunnskapsfronter 2.Ha evner og kapasitet til å utnytte den (erfaring) 3.Ha ønske og vilje til å lykkes (holdning) A.Kallevig,LO7NTNU 14.08.13

8 Globaliseringen Teknologiindustrien konkurrerer daglig i den globale kunnskapsøkonomien Bedriftene lever av å selge kunnskap. Kunnskapseksplosjonen i Asia vil utfordre oss. Vi har verdensledende kunnskap og kompetanse innen Energi, Marint og Maritimt. Men hvor lenge? Konkurransedyktige på IQ/NOK, produktivitet, men hva med innovasjon? Godt omdømme, attraktivitet og enestående samarbeidsforhold er ikke tilstrekkelig. Vi må ha mer entreprenørskap og nyskaping. OG myndighetene må ta globaliseringen og kunnskapsøkonomien mer på alvor. A.Kallevig,LO8NTNU 14.08.13

9 Innovasjoner Innovasjonsdefinisjonene til OECD, Oslo manualen, og EU (IUS) Fokuserer på fire forhold: Produksjon Prosess Organisasjon Marked Organisasjonsinnovasjon er kanskje den minst utviklede? Norge ligger på 17. plass på IUS. Skal vi fortsette å bruke tid på å finne bortforklaringer eller skal vi intensivere innsatsen vår for å bli like gode som våre naboer? Hvordan ønsker NTNU å bidra til dette? A.Kallevig,LO9NTNU 14.08.13

10 LOs MDI definisjon ”MDI – Medarbeiderdrevet innovasjon er innovasjoner ( nye produkter, prosesser eller tjenester ) som er frambrakt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på systematisk anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaring – som er utviklende for virksomhetens totale innovasjonsevne.” A.Kallevig,LONTNU 14.08.1310

11 MDI ► Anvendelse av alles kompetanse og kreativitet. ► NHD – LO – NHO ► Nordisk MDI strategi ► HF – NCE – MDI prosjekt ► 90 % av utviklingen skjer i bedriftene. A.Kallevig,LONTNU 14.08.1311

12 MDI Handler om Læring – Kunnskapsdeling Innovasjonsledelse og kultur Organisasjon Prosess – strategi - handlinger Idegenerering Fra kontinuerlig systematiske forbedring Til radikale innovasjoner Samarbeid internt - eksternt A.Kallevig,LO12NTNU 14.08.13

13 Nordisk MDI forskning Følge opp rapporten med Nordisk MDI forskning Er den nordiske arbeidslivsmodellen et fortrinn for arbeidsplass innovasjoner? Hva skiller nordiske innovasjonsprosesser fra andre lands? Hvordan bidrar det til å skape ny og spre kunnskap? Hvor viktig er det for å høyne innovasjonsevnen? A.Kallevig,LO13NTNU 14.08.13

14 Nordiske Partnere Arbeidslivets parter SINTEF – NTNU Norske forskningsinstitutter Universitetet i Århus Copenhagen Business School Lindkøping Universitet KTH Vinnova Tekes – Lideri programmet Nordic Innovation (Nordisk Råd) NHD (kontakt med de nordiske industriministeriene.) Norges Forskningsråd Innovasjon Norge A.Kallevig,LO14NTNU 14.08.13

15 Oppsummering Øk det prosjektrettede samarbeidet med flere ulike virksomheter fra arbeidslivet. Tverrfagligheten er fortatt viktig Økt fokus på entreprenørskap og innovasjon Overførbar kunnskap baseres på gjensidig utveksling av erfaringsbasert kompetanse og forskningsbasert kunnskap. Økt fokus på å forberede studentene på arbeidslivets utfordringer. Øk EVU kapasiteten også gjennom økt internasjonalisering. Gi økt oppmerksomhet til IMS og MDI NTNU må ta den norske arbeidslivsmodellen på alvor og samspille med partene i arbeidslivet. A.Kallevig,LO15NTNU 14.08.13

16 A.Kallevig,LONTNU 14.08.1316 Veien videre blir til – når vi går den sammen Takk for oppmerksomheten anthony.kallevig@lo.no


Laste ned ppt "Samspill mellom utdanning og arbeidsliv for økt innovasjonskraft Råd for samarbeid med arbeidslivet – RSA NTNU 14. August 2013 Anthony Kallevig, LO A.Kallevig,LO1NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google