Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YS Inntektsplitiske konferanse 27.02.07 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YS Inntektsplitiske konferanse 27.02.07 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE."— Utskrift av presentasjonen:

1 YS Inntektsplitiske konferanse TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE

2 YS Inntektsplitiske konferanse UTVIKLING I KONKURRANSEEVNEN 2004 og 2006: Lønnskostnader overfor handelspartnerne økte med 1,7 %, og en styrking av kronen på 3,5 % medførte at konkurranseevnen samlet for de to årene svekket seg med 5,3 % 2004 og 2006: Lønnskostnader overfor handelspartnerne økte med 1,7 %, og en styrking av kronen på 3,5 % medførte at konkurranseevnen samlet for de to årene svekket seg med 5,3 % Norske timelønnskostnader for alle ansatte er 23 % høyere enn for handelspartnerne, mens for industriarbeidere alene lå kostnadene 40 % over handelspartnerne. Norske timelønnskostnader for alle ansatte er 23 % høyere enn for handelspartnerne, mens for industriarbeidere alene lå kostnadene 40 % over handelspartnerne.

3 YS Inntektsplitiske konferanse VEKST I REALØNN ETTER SKATT I 2006 ÅRSLØNN ENDRING ÅRSLØNN ENDRING 2005 KJØPEKRAFT(%) 2005 KJØPEKRAFT(%) INDUSTRIARBEIDERE ,9 1 1/2 INDUSTRIARBEIDERE ,9 1 1/2 IND.FUNKSJONÆRER ,3 3 IND.FUNKSJONÆRER ,3 3 INDUSTRI I ALT ,6 2,3 INDUSTRI I ALT ,6 2,3 HSH-VAREHANDEL ,3 2,0 HSH-VAREHANDEL ,3 2,0 FINANSSEKTOREN ,8 3,5 FINANSSEKTOREN ,8 3,5 STATSTILSATTE ,7 2 STATSTILSATTE ,7 2 KOMMUNETILSATTE ,8 1 3/4 KOMMUNETILSATTE ,8 1 3/4 ALLE GRUPPER ,5 1 3/4 ALLE GRUPPER ,5 1 3/4

4 YS Inntektsplitiske konferanse Lønnsutvikling i perioden(%) OVERHENG OVERHENG 07 INDUSTRIARBEIDERE 3,4 % 3 ½ 1 ¼ INDUSTRIARBEIDERE 3,4 % 3 ½ 1 ¼ FUNKSJONÆRER 4,3 % 4 ¾ 2 FUNKSJONÆRER 4,3 % 4 ¾ 2 FRONTFAGET 4,0 % 4 1/3 1 2/3 FRONTFAGET 4,0 % 4 1/3 1 2/3 STATEN 3,4 % 4 ½ 2 ¾ STATEN 3,4 % 4 ½ 2 ¾ KOMMUNENE 3,4 % 4,- 1 ½ (1 1/3)* KOMMUNENE 3,4 % 4,- 1 ½ (1 1/3)* FINANSNÆRING 7,7 % 5,6 1,4 FINANSNÆRING 7,7 % 5,6 1,4 NAVO utenom helse 3,6 % - NAVO utenom helse 3,6 % - HELSEFORETAKENE 3,3 (3,8) ( 1 ¼ )* HELSEFORETAKENE 3,3 (3,8) ( 1 ¼ )* HSH VAREHANDEL 3,9 4,2 1,2 HSH VAREHANDEL 3,9 4,2 1,2 ALLE GRUPPER 3,3 4,1 1 ¾ (1/4)* ALLE GRUPPER 3,3 4,1 1 ¾ (1/4)* * Avtalte tillegg i 2007

5 YS Inntektsplitiske konferanse PRISUTVIKLINGEN 2005/2006 KPI 2,3 %* 2005/2006 KPI 2,3 %* 2005/2006 KPI-JAE 0,8 % 2005/2006 KPI-JAE 0,8 % PROGNOSE FRA TBU: 2006/2007 KPI 0 – 1 % (0,6 %) KPI-JAE 1,5 % * Ett prosentpoeng skyldes el-priser * Ett prosentpoeng skyldes el-priser

6 YS Inntektsplitiske konferanse NORSK ØKONOMI I 2007 NOE LAVERE VEKST, ØKT SYSSELSTETTING OG LAVERE LEDIGHET (-0,7 %) NOE LAVERE VEKST, ØKT SYSSELSTETTING OG LAVERE LEDIGHET (-0,7 %) PENGEMARKEDSRENTE 4,6 % PENGEMARKEDSRENTE 4,6 % KRONEKURS + 0, KRONEKURS + 0, ANSLAG FOR LØNNSVEKST 2007: ANSLAG FOR LØNNSVEKST 2007: SSB 5,5 %, FINANSDEP 4 ½ % OG NORGES BANK 4 ¼ PROSENT (INKL OTP) SSB 5,5 %, FINANSDEP 4 ½ % OG NORGES BANK 4 ¼ PROSENT (INKL OTP) HANDELSPARTNERNE % ? HANDELSPARTNERNE % ?

7 YS Inntektsplitiske konferanse Forts. høy økonomisk vekst Den høye veksten i norsk økonomi har fortsatt, og det ligger an til at BNP Fastlands-Norge i 2006 for tredje år på rad vil vokse med over 4 prosent. Sterk sysselsettingsvekst har brakt arbeidsledigheten kraftig ned, om lag til nivået ved konjunkturtoppen på slutten av 1990-tallet. Kapasitetsutnyttelsen er nå svært høy, noe som sammen med svakere internasjonal vekst og høyere norske renter gjør at vi venter en avdemping av veksten framover. Mer ekspansiv finanspolitikk og økte oljeinvesteringer vil imidlertid bidra til at veksten fortsatt blir relativt høy, og at arbeidsledigheten faller ytterligere. Den høye veksten i norsk økonomi har fortsatt, og det ligger an til at BNP Fastlands-Norge i 2006 for tredje år på rad vil vokse med over 4 prosent. Sterk sysselsettingsvekst har brakt arbeidsledigheten kraftig ned, om lag til nivået ved konjunkturtoppen på slutten av 1990-tallet. Kapasitetsutnyttelsen er nå svært høy, noe som sammen med svakere internasjonal vekst og høyere norske renter gjør at vi venter en avdemping av veksten framover. Mer ekspansiv finanspolitikk og økte oljeinvesteringer vil imidlertid bidra til at veksten fortsatt blir relativt høy, og at arbeidsledigheten faller ytterligere.

8 YS Inntektsplitiske konferanse AFP – tre forhold 1 En tidligpensjonsordning må bygge på AFP- ordningen og statens samlede økonomiske bidrag skal videreføres 2. Evt. endringer i AFP kan først skje etter forhandlinger med partene ved hovedtariffoppgjøret i Vises til brevet fra regjeringen til partene i tariffoppgjøret 1997, der enkelte elementer i AFP-ordningen ble varslet revurdert i 2007.


Laste ned ppt "YS Inntektsplitiske konferanse 27.02.07 TBU DE TØRRE, MEN VIKTIGE, TALLENE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google