Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm

3 Fag- og timefordeling Vg1: FELLESFAG: Engelsk, 5 timer Fremmedspråk nivå I eller II, 4 timer Mattematikk P/T, 5 timer Naturfag, 5 timer Norsk, 4 timer PROGRAMFAG: Felles programfag, 7 timer Valgfrie programfag, 5 timer Totalt 35 timer

4 Fag- og timefordeling Vg2: FELLESFAG: Fremmedspråk nivå I eller II, 4 timer Geografi, 2 timer Historie, 2 timer Matematikk P/T, 3 timer Norsk, 4 timer Samfunnsfag, 3 timer PROGRAMFAG: Felles programfag, 12 timer Valgfritt programfag, 5 timer Totalt 35 timer

5 Fag- og timefordeling Vg3: FELLESFAG: Norsk, 6 timer Religion, 3 timer Historie, 4 timer PROGRAMFAG: Felles programfag, 17 timer Valgfritt programfag, 5 timer Totalt 35 timer

6 Felles programfag er: Aktivitetslære, 5 timer (1, 2 og 3) Treningslære, 5 timer (1 og 2) Idrett og samfunn, 5 timer Treningsledelse, 2 timer (1, 2 og 3)

7 Valgfrie programfag hos oss: Toppidrett, 5 timer (1, 2 og 3) Breddeidrett, 5 timer (1, 2 og 3) FAGTILBUDET AVHENGER AV DEN ENKELTE SKOLENS TILBUD!

8 FAGVG1VG2VG3Totalt Fellesfag Engelsk55 Fremmedspråk 1 eller 244 (5) Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen i 10. kl. 8 (13) Fordypning i engelsk er ikke fremmedspråk. Matematikk praktisk eller teoretisk5 3 8 Naturfag55 Norsk44614 Geografi22 Historie246 Samfunnsfag33 Religion33 Sum fellesfag23181354 Felles programfag/valgfrie programfag:121722 (17 om du har fremmedspråk i Vg3) Sum totalt35 105 (107)

9 FAGVG1VG2VG3TOTALT Felles programfag: Aktivitetslære55515 Treningslære 1235 Treningslære 255 Idrett og samfunn235 Treningsledelse (1, 2 og 3) 2 226 Totalt7121736 Valgfrie programfag fra eget programområde kan være: (evt fra annet studieforberedende utd.program) *Toppidrett 1, 2 og 3. eller555 *Breddeidrett 1, 2 og 3.555 Totalt Valgfrie programfag:55515 * Toppidrett eller Breddeidrett kan kjøres som et fag over tre nivåer, eller de kan blandes; f. eks nivå 1 og 2 av det ene og nivå 1 av det andre.

10 Krav til fagsammensetning: ◦ Elever uten fremmedspråk i tillegg til engelsk i ungdomstrinnet må benytte en valgfri programfagenhet (5 uketimer) til fremmedspråk i Vg3.

11 Idrettsfag egner seg særlig for deg som tenker høyere utdanning innen: Videre studier innen idrett og/eller friluftsliv. Idrett kombinert med administrasjon og ledelse. Idrett/kroppsøving som sikter mot læreryrket. Politistudier. Studier i forsvaret. Fysioterapi? Ellers: Alle studier som krever generell studiekompetanse.

12 Studiekompetanse: Generell studiekompetanse er et utrykk for et minimumskrav som gjelder alle studier i høgskole/universitet. Spesiell studiekompetanse er et uttrykk for tilleggskrav som stilles ved en del studier. Studiekompetanse i seg selv gir ikke garanti for opptak ved høgskole og universitet. - Du må også ha gode nok karakterer, og fylle eventuelt andre krav.

13 Eksempler på ”Spesielle krav” ved opptak til høyere utdanning: Se eget skriv for detaljer Spesielle fagkrav, er i hovedsak realfag (Fysikk, Matematikk, Kjemi eventuelt Biolog), tegnspråk ved høgskolen for døve og studier for døvetolking, samisk ved samisk høgskole. Spesielle karakterkrav, eks. minst snittkarakter 3 i norsk og matematikk for allmennlærerutdanning (5-årig) Krav om politiattest, ved flere utdanninger, - ulike graderinger Krav om opptaksprøve, fag/svennebrev eller bestått 3-årig yrkesutdanning, dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i fagområdet.

14 Poengberegning ved opptak til høyere utdanning gjeldende fra og med studieåret 09/10: Alle avsluttende fag fra vg1, Vg2 og Vg3, med tallkarakterer (standpunkt og eksamen), skal regnes med i beregningen av karakterpoeng Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte alle tidligere karakter i samme fag.

15 Poengberegning forts.: TILLEGGSPOENG FOR REALFAG/SPRÅK: Det gis inntil 4 poeng for realfag/fremmedspråk (programfag, - ikke fellesfag) med et omfang på minst 5 uketimer. Det gis 0,5 poeng per fag, unntatt R2, fysikk 2 (Vg3-nivå), og fremmedspråk III, som gir 1 poeng.

16 Poengberegning begge kvoter.: Det kan i spesielle tilfelle også gis 1-2 tilleggspoeng for underrepresentert kjønn. (Jenter: 2-3-årige ingeniørstudium unntatt kjemi, maritime høgskolestudium, landbruksstudium ved statlige høyskoler, siv.ing.utd ved NTNU – unntatt industriell kjemi og bioteknologi og industriell design. Gutter: veterinær- og dyrepleierstudiene.) Det kan gis særlige tilleggspoeng i spesielle kvoter (nordnorsk eller samisk tilknytning, forkurs, praksiskvote for journalistutd, forsvarskvote ol,… og for opptaksprøver. (idrettshøgskolen, politihøgskolen, Fotojournalist HiO, Produktdesign HiAk, flerkamra og dokumentarfilmstudiet HiL m.fl.)

17 Poengberegning utenom førstegangsvitnemålkvoten: Max 2 TILLEGGSPOENG FOR HØYERE UTDANNING, FOLKEHØGSKOLE ELLER SIVIL/MILITÆR FØRSTEGANGSTJENESTE: Det gis 2 poeng for 60 studiepoeng, 1 år på folkehøgskole eller fullført sivil/militær førstegangstjeneste Det gis 1 poeng for 30 studiepoeng

18 Poengberegning utenfor førstegangsvitnemålskvoten forts.: Max 8 TILLEGGSPOENG FOR ALDER: Utenom kvote for førstegangsvitnemål gis 2 alderspoeng pr år fra og med det året søkeren fyller 20 år. (For 23/5- søkere fra og med det året søkeren fyller 24 år.)

19 Kvote for Førstegangsvitnemål: OMFATTER SØKERE SOM: Ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret Ikke har forbedrede karakterer på vitnemålet etter normert utdanninngstid. Har fullført og bestått utdanninga innen normert opplæringstid på 3 år. (Unntak: Inntil ett år internasjonal utveksling, Inntil ett år ved omvalg av grunnkurs, Inntil 2 års sykdomsavbrudd.) 50% av plassene forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål. Enkelte studier kan unntas fra førstegangsvitnemålkvote. – Eks: politistudiet.

20 Vær oppmerksom på: Det er ikke mulig å ta tilleggsfag etter 3. året, og få det godkjent innenfor primærvitnemålskvoten.

21 Ordinær kvote: Omfatter øvrige søkere med godkjent kompetanse. Poengsnittet er oftere noe høyere i denne kvoten sammenlignet med kvote for førstegangsvitnemål.

22 Alternative veier etter Vg1: IKT- servicefag (fra SS) Dette er fag med 2 år læretid etter Vg2

23 Hensyn ved valg av programfag? Hvilke fag finnes på skolen jeg går på? Hvilke typer fag du liker å arbeide med/ambisjonsnivå. Spesielle fag som kreves for det studiet du ønsker, eller tror kan bli aktuelt. Hvor langt må jeg eventuelt reise for å fag jeg ønsker? Hvordan er fylkets regler ved skolebytte?

24 Omvalg? Gis kun en gang. Bør gjøres innen samme nivå en er på, (på Vg1 eller Vg2,) for å best mulig sikre at en får fullført utdanningen.

25 Utvidet rett? Kan være mulig å søke om når utdanningstiden blir utvidet pga sykdom, eller andre spesielle forhold. Normalt 1 år, men inntil 2 år kan være mulig i spesielle tilfeller.

26 Noen spørsmål?

27 VI ØNSKER HVERANDRE: LYKKE TIL MED PROSESSEN VIDERE!


Laste ned ppt "Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google