Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA MOTTAK TIL ARBEIDSLIV – EN EFFEKTIV INTEGRERINGSPOLITIKK NOEN UTFORDRINGER MED BETYDNING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA MOTTAK TIL ARBEIDSLIV – EN EFFEKTIV INTEGRERINGSPOLITIKK NOEN UTFORDRINGER MED BETYDNING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA MOTTAK TIL ARBEIDSLIV – EN EFFEKTIV INTEGRERINGSPOLITIKK NOEN UTFORDRINGER MED BETYDNING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

2 Tiltakskjede for voksne

3 Regjeringen vil bl.a. Kartlegge den enkeltes kompetanse i mottaksfasen Gi yrkesveiledning i asylmottak på bakgrunn av kompetansekartlegging Etablere hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for de som har fått vedtak om opphold, og som har med seg en kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Innsatsen konkretiseres gjennom et samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet Samle ansvar for generell godkjenning av utenlandsk utdanning hos NOKUT Gjennomgå godkjenningsordningene og hindringer i utdanningssystemet med sikte på forenkling og økt brukervennlighet Gjøre det enklere for innvandrere å dokumentere generell studiekompetanse slik at de kan søke opptak til høyere utdanning Utvikle verktøy for å kartlegge grunnleggende ferdigheter Etabelere Inntegreringsmottak: Den enkelte skal få kartlagt sin kompetanse, og det skal gis karriereveiledning

4 Vurdering av kompetanse eller/også realkompetansevurdering ›Kartlegging Hvem, hva, hvordan? Som i realkompetansevurderingens fase 1 og deler av fase 2? Så tidlig som mulig; hvem gjør det? ›Medbrakt kompetanse skal benyttes i videre opplæring Kompletterende utdanning (restopplæring)?

5 Opplæring (restopplæring) ›Gjennomføre forsøk med forberedende voksenopplæring, inkludert utvikling av nye læreplaner og moduler som er tilpasset voksne, også voksne med et annet morsmål enn norsk. ›Gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i lærefag innenfor utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogrammer. ›Hvordan kan vi gi restopplæring?

6 Utfordringer ›Sektorovergripende samarbeid om kartleggingen (Karriereveiledning – yrkesveiledning)? Programrådgiver (introduksjonsprogram) Språk (norskopplæring) Grunnskole Videregående skole (Sluttkompetanse) ›Realkompetanse på annet språk enn norsk (st.m. nr 16)


Laste ned ppt "FRA MOTTAK TIL ARBEIDSLIV – EN EFFEKTIV INTEGRERINGSPOLITIKK NOEN UTFORDRINGER MED BETYDNING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google