Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppsøving # Formål # Hovedområder # Vurdering # Mål og tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppsøving # Formål # Hovedområder # Vurdering # Mål og tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppsøving # Formål # Hovedområder # Vurdering # Mål og tiltak

2 Formålet med faget Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal  inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede  fremme god helse.  være ein viktig arena for å fremme fair play og respekt for hverandre.  medvirke til at elevene opplever glede og mestring  gi en inspirasjon i aktivitet sammen med andre.  gi elevene forståelse av hva egen innsats har å si for å oppnå mål  utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer  lære å praktisere og verdsette ferdsel og opphold i naturen.  gi elevene fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser  gi elevene et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede og mestring

3 Hovedområder og kompetansemål  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  Idrettsaktivitet Idrettsaktivitet  praktisere og gjere greie for sentrale reglar i utvalde idrettar og aktivitetar  praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av føresetnader, i utvalde idrettar og aktivitetar  gjere funksjonell bruk av ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar  eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjonar  Friluftsliv Friluftsliv  praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal forankring  Trening og livsstil Trening og livsstil  gjere greie for faktorar som påverkar motivasjonen til aktivitet og trening  praktisere treningsmetodar og øvingar innanfor uthald, styrke og rørsleevne for å utvikle eigen kropp og ivareta eiga helse  planleggje og gjennomføre oppvarming og uttøying før og etter ulike treningsaktivitetar

4 Vurdering – underveisvurdering og fagsamtaler  Innsats  Fair play  Ferdigheter  Kunnskap

5 Vurdering – underveisvurdering og fagsamtaler Innsats LavMiddelsSvært god Løse faglige utfordringer uten å gi opp Tar ansvar og hjelper til slik at alle kommer raskt i gang med en arbeidsoppgave Utfordrer egen fysisk kapasitet Har evnen til og både arbeide selvstendig, og arbeide sammen med andre mot et gitt mål Komme forberedt til undervisningen Ta ansvar for skolens materiell, utstyr og arbeidsmiljø og hjelpe til å rydde Ha funksjonelt utstyr og treningstøy Ta initiativ og finne kreative løsninger Gjøre ditt beste gir aldri opp Positiv innstilling Bidrar for at også andre skal prestere bedre Ser etter løsninger hvis det oppstår problem Har høyt aktivitetsnivå i timene, og sitter sjelden.

6 Fair play Lav Middels Svært god Respektere dommeravgjørelser uten å overreagere, og respekterer både lærere og medelever som dommere Inkludere andre (f.eks. lagkamerater) uansett forutsetninger Være ærlig og respektere andre (f. eks. medspillere og motspillere) Følge regler Unngå stygt spill Skape trygghet og god lagånd Øve og trene med godt humør Hjelpe skadet medelev uansett lag Takke motstander etter kampen Er ærlig, og unngår juks Har godt humør i trening og spill Respekterer lærerens avgjørelser

7 Kunnskap LavMiddelsSvært god Kunne de viktigste reglene i ballspillene Kjenne til de viktigste momentene i orientering: Karttegn - Målestokk - Ledelinje - Ekvidistanse - Kompass - Fargene på kartet - Orientere kartet - Tommelgrepet Kjenne til de ulike treningsmetodene i utholdenhet Ferdigheter LavMiddelsSvært god Orientering Din bruk av teknikk og taktikk i de ulike idretter/aktiviteter Dans og bevegelse til musikk Ballspill Din måte å praktisere de ulike øvelsene/treningsmetodene innen utholdenhet Din utholdenhet

8  Innsats: Jeg trenger å arbeide mer med å komme raskere i gang med aktivitetene. Jeg har også mye mer å gi i timene.  Fair play: Jeg har ganske gode og positive holdninger, men kan bidra mer med å gjøre de andre gode. Av og til spiller jeg stygt.  Kunnskap: Jeg leser aldri på leksa eller øver til prøver. Der må jeg bare skjerpe meg.  Ferdigheter. Jeg er ganske god i ballspill, men trenger å øve mer på kart og kartforståelse i orientering. Liker ikke dans – derfor er jeg ganske negativ til det. Skriv din egen framovermelding

9 Mål: få flere elever til å delta mer  Tilby flere elever å ta igjen tapte timer i 7. og 8. time onsdager  Minne om kr.øv timene gjennom SMS eller oppmøte i klassen  Ha tett kontakt med kontaktlærere og elevtjeneste ved fravær  Sørge for å gi elevene en positiv opplevelse når de møter opp og deltar  Interessedelt kroppsøving  Framsnakke faget  Invitere kontaktlærerne til å delta  Motivere (lett det er å få god karakter i faget)  Informere programfaglærerne på YF om kompetansemål og hva som vurderes og hvordan  Følge/hente elevene

10 Noe du er bekymret for eller lurer på? Snakk med:  Din kroppsøvingslærer  Din kontaktlærer  Din rådgiver  Helsesøster

11 Vi ønsker dere lykke til med skoleåret 15/16!


Laste ned ppt "Kroppsøving # Formål # Hovedområder # Vurdering # Mål og tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google