Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

India – juvelen i kronen Matrix s 107-112. Solen går aldri ned i det britiske imperiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "India – juvelen i kronen Matrix s 107-112. Solen går aldri ned i det britiske imperiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 India – juvelen i kronen Matrix s 107-112

2 Solen går aldri ned i det britiske imperiet

3 Britenes viktigste koloni  India ble britisk koloni i 1858  Juvelen i kronen – viktigste og mest verdifulle koloni  Dagens India, Pakistan og Bangladesh  Rikt på råvarer – Britene kunne tjene mye penger  Importerte billige te og bomull  Solgte britisk produserte industrivarer

4 Indias folk  800 ulike språk, 6 ulike religioner, opprinnelig 600 fyrstestater  Fyrstestatene var ofte i krig med hverandre  Jordbruksland samt en stor håndverksproduksjon av blant annet silkestoff

5 Kastevesenet  Hinduismen største religionen  I religionen ble menneskene delt inn i forskjellige klasser som skulle følge bestemte regler  Kastevesenet  Kunne bare gifte seg innenfor egen kaste  Bestemte yrker  Tilhørte den kasten du var født inn i resten av livet  Alvorlige brudd på reglene kunne føre til at man ble utstøtt  Reinkarnasjon  Hvis du gjør gode gjerninger i dette livet, og lever etter kastens regler, kan du bli født inn i en høyere kaste i neste liv

6 Kastevesenet fortsetter…  De opprinnelige kastene  Prester  Krigere  Bønder/kjøpmenn  Arbeidere  De kasteløse (urene og smittsomme)  De kasteløse hadde ikke lov til å drive med håndverk eller eie jord  De fire hovedkastene ble etter hvert delt inn i 2000 underkaster

7 Kastevesenet i dag  Offisielt avskaffet i 1950, men eksisterer fortsatt  200 millioner kasteløse i India i dag  Diskriminert  Ikke beskyttet av loven slik andre folk blir

8 India kommer under britisk kontroll  Britene hadde drevet handel med India siden begynnelsen av 1600- tallet  Det Ostindiske Handelskompaniet  Ville drive handel, ingen planer om å erobre området  Bygde handelsstasjoner for å forsvare seg og oppbevare verdier trygt  1700-tallet kriget fyrstene om landområder i India samtidig som briter og franskmenn startet kampen om kontroll i India  Britiske handelsmenn opprettet en innfødt hær, ledet av britiske offiserer, for å beskytte handelen  Handelskompaniet inngikk avtaler med fyrstene, eller brukte militæret mot dem som ikke ville samarbeide  Det britiske handelskompaniet kontrollerte etter hvert store deler av India

9 Indisk opprør  Misfornøyde med at britisk handelskompani bestemte mer og mer  Misjonærer som bygde skoler og som ønsket å omvende folket til kristendommen  Opplevelse av at britene ikke respekterte deres religioner  1857: De indiske soldatene i det britiske handelskompani gjorde opprør  Nye gevær med patroner innsmurt i fett  Patronene måtte bites av før geværet kunne lades  Rykter om at patronene var innsmurt med svine- og kufett (Muslimene ser på svinekjøtt som urent og kua er hellige dyr for hinduer)  Soldatene ble sinte og drepte britiske offiserer og andre briter, også kvinner og barn  Soldatene fikk støtte fra noen fyrster, bønder og håndverkere som var misfornøyde med britenes styre  Kampene foregikk i et halvt år før britene klarte å slå ned på opprøret.

10 Det britiske styret i India  Britene ble mer forsiktige med å forsøke å endre inderes kultur og religion – redde for nye uroligheter  Den britiske staten tok over for handelskompaniet og styrte India fra 1858  Dronning Victoria av Storbritannia ble utropt til keiserinne av India i 1877  India ble kontrollert ved hjelp av 500 000 indiske funksjonærer  I 1910 besto hæren av 70 000 briter og 130 000 indere  Ønske om å omforme India etter britisk mønster  Felles lovverk for hele landet – uansett kaste, religion eller rase  Engelsk som felles språk i administrasjon og domstolene  Moderne utdanningsvesen med engelsk som undervisningsspråk

11 Britenes holdninger  Fra å være fulle av beundring og fascinert over indisk kultur, førte opprøret i 1857 til at britene ble mer mistenksomme mot alt som var indisk  Britene isolerte seg i større grad i egne samfunn

12 Handel og industri  India hadde produsert tekstilvarer og eksportert til Asia og Europa i mange år  Britene startet masseproduksjon av bomullstøy på begynnelsen av 1800-tallet, og ønsket å selge varene sine i India som hadde stor befolkning  Britiske klær ble rimeligere enn indiske  Den indiske spinneri- og vevenæringen sank kraftig og mange vevere og spinnere mistet arbeidet  Det britiske kolonistyret i India ødela og hemmet indisk håndverk og industri, og dermed også utviklingen av India  Ikke bare negativt: Britene bygde vanningsanlegg som forbedret jordbruket og jernbane som knyttet India sammen  Kulturelle og religiøse forhold er forklaringer på hvorfor landet ikke utviklet mer moderne industri

13 Indisk nasjonalisme  Mange indere reiste til Storbritannia for å studere  De fikk kjennskap til ideer om nasjonalisme og demokratiske styresett  Mahatma Gandhi (1869-1948) – Utdannet jurist i Storbritannia – reiste hjem til India for å kjempe for at India skulle bli selvstendig  Stadig flere indere utdannet seg til leger, advokater, lærere, journalister og forretningsmenn ut over 1800-tallet, og de ble etter hvert misfornøyde med det britiske styret – mange følte seg diskriminerte  1885 – Kongresspartiet dannet. Jobbet for at indere ikke skulle bli diskriminert, men få muligheten til høyere stillinger innen styret av landet  Uenigheter i Kongresspartiet - mange ville kjempe for et selvstendig India  Lang og tøff kamp om selvstendighet over flere tiår – Selvstendig i 1947


Laste ned ppt "India – juvelen i kronen Matrix s 107-112. Solen går aldri ned i det britiske imperiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google