Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN FORSTÅ SOSIALT ARBEIDS ROLLE PÅ NAV-KONTORET? Fagforbundet, 17.1.13 Hanne Glemmestad høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (og tidligere NAV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN FORSTÅ SOSIALT ARBEIDS ROLLE PÅ NAV-KONTORET? Fagforbundet, 17.1.13 Hanne Glemmestad høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (og tidligere NAV."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN FORSTÅ SOSIALT ARBEIDS ROLLE PÅ NAV-KONTORET? Fagforbundet, 17.1.13 Hanne Glemmestad høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (og tidligere NAV leder ved NAV Østre Toten)

2 Fakta om Nav Østre Toten  Eies av NAV Oppland og Østre Toten kommune  Kontoret åpnet 8. september 2008  Bemanning:  37 ansatte fra stat og kommune  Enhetlig ledelse  ”Fullintegrert” Nav-kontor: fullmakter til å jobbe på hverandres myndighetsområde  Nav er både en statlig tjenesten og en kommunal tjeneste

3 Oppfølgingsarbeid Overordnet modell for Arbeidsprosesser Arbeidsprosessen i sosialt arbeid

4  ”Sosialt arbeid er et praktisk og og samfunnsomfattende prosjekt hvis formål er å fremme likeverd og respekt, og bidra til at mennesker blir møtt på sine behov og får brukt sine ressurser”  ”Sosialt arbeid er et anvendt fagområde hvis hensikt er å hjelpe mennesker løse sine sosiale problemer. Det retter sin oppmerksomhet mot relasjonen mellom personen(e) og omgivelsene”  Irene Levin, 2004 Sosialt arbeids egenart

5 Sosialt arbeid i Nav – er det mulig?  Sosialt arbeid utøves innenfor ulike spenningsfelt:  Teori – praksis  Hjelp – kontroll  Individ – samfunn Irene Levin, 2004

6 Hva er sosialt arbeids bidrag i Nav? Personen i situasjon! Forståelsen av sammenhenger mellom individuelle og strukturelle sosiale problemer Ferdigheter i endringsarbeid på ulike nivåer Individ Gruppe Organisasjon Samfunn Metodisk arbeid med basis i relasjonskompetanse Yrkesetikk Systematisk kunnskap- og kompetanseutvikling, veiledning på egen praksis Sosialpolitisk innsikt og handlingskompetanse

7 Sosialt ekskludert Sosialt inkludert arbeid aktivitet deltakelse økonomi bolig individ gruppe organisasjon samfunn Familieområdet Pensjon Arbeidsavklarings- penger Arbeidsledige Sosialhjelps- mottakere Kvalifiserings- program Flyktninger Gjeldsrådgivning Sosialfaglig oppfølgingsarbeid i NAV kontoret Rus Sykefraværs- oppfølging Sosialt arbeid TidMengde

8 Utfordringer for sosialfaget i NAV  Styringssystemer  Manglende helhetsforståelse og integrering av de ulike faglige oppgavene  Arbeidslinja og individualisering av sosiale problemer  Sosialt arbeids politiske karakter  Ulik forståelse av hvilken kompetanse som er nødvendig i NAV  Sosialfaglig ledelse?  Holdninger og ambivalens…

9 « I NAV sammenheng strekker sosialfaget seg derfor utover de tradisjonelle sosiale tjenestene. Ved å ta utgangspunkt i fagets primæroppgave (å løse folks sosiale problemer) og menneskenes sosiale behov, uavhengig av de institusjonelle grensesnittene mellom stat og kommune, kan derfor NAV åpne nye muligheter for sosialfaget utover det de gamle sosiale tjenestene representerte» Langeng og Stene, 2010 s. 283 Sosialt arbeid i nye omgivelser

10 Sosialt arbeid i NAV gir mennesker muligheter!


Laste ned ppt "HVORDAN FORSTÅ SOSIALT ARBEIDS ROLLE PÅ NAV-KONTORET? Fagforbundet, 17.1.13 Hanne Glemmestad høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (og tidligere NAV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google