Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger Vårens tariffoppgjør 2009 Innlegg Tannlegeforeningens tariffkonferanse 11. mars 2009 Knut Aarbakke Leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger Vårens tariffoppgjør 2009 Innlegg Tannlegeforeningens tariffkonferanse 11. mars 2009 Knut Aarbakke Leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger Vårens tariffoppgjør 2009 Innlegg Tannlegeforeningens tariffkonferanse 11. mars 2009 Knut Aarbakke Leder av Akademikerne

2 Lønnsoppgjørene i offentlig sektor Åpner 3. april Ferdig 30. april? Mekling? Meklingssituasjonen – Nye meklingsmenn Konflikt?

3 Prognoser for 2009 Kilde:LønnsvekstprognosePrisvekstprognose Nasjonalbudsjettet5%2 2/3 % SSB5,0%3,1 % Norges Bank5 ¼ %3 ½ % Nordea Bank5,2 %2,6 % Ny prognose fra Finansdepartementet 4 ¼ %Om lag 2 % Ny prognose fra SSB3,8 %1,4 % +/- 0,6 % Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

4 Tall fra SBU/TBU Staten (alle) Årslønnsvekst 2007-20086,7 % Gjennomsnittlig glidning siste 3 år3/4 % Forventet glidning 20091,0 % Overheng til 20093,4 % Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

5 Tall fra TBSK/TBU Kommunesektoren (alle) Årslønnsvekst 2007-20086 ½ % Lønnsglidning i 2008¾ % Tarifftillegg 20084 1/3 % Overheng til 20081,4 % Overheng til 20092 1/3 % Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

6 Tall fra TBSK/TBU Kommunesektoren (skole) Årslønnsvekst 2007-20085 ½ % Lønnsglidning i 20080 % Tarifftillegg 20084 1/4 % Overheng til 20081,2 % Overheng til 20092 % Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

7 Lønnsoppgjøret KS – kap. 4 VirkningsdatoÅrslønnsvekst Overheng2,30 % Antatt glidning0,26 % Generelt tillegg: 3,1%, minst kr. 900001.05.20092,00 % Minstelønnsendringer: 0,2 %01.05.20090,15% Årslønnsvekst4,71% OU-fond01.01.20090,02% Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

8 Lønnsoppgjøret Oslo kommune VirkningsdatoÅrslønnsvekst Overheng3,42% Antatt glidning0,25% Minstelønnsendringer: 0,2 %01.05.20090,15% Årslønnsvekst3,82% Årslønnsvekst 20086,4% Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

9

10 Offentlige tjenestepensjoner Pensjonsforliket i Stortinget 2005 Ny AFP ble fremforhandlet 2008 (NHO/LO) Partene enige om å se på tjenestepensjoner i oppgjøret 2009 Partssammensatt utvalg/arbeidsgruppe – temaer bl.a. offentlige tjenestepensjon, endelig tilpasning av AFP i offentlig sektor, særaldersgrenser, uførepensjon Frist 27. februar 2009 NY frist 11. mars 2009 Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

11 Mandatet og føringer - OfTP Utvalget Føringer  Summen av pensjonsordninger skal sikre 66%. Offentlig ansatte skal sikres et godt tidligpensjonssystem fra 62 år, også for personer med lav inntekt Mandatet  Alderspensjon  AFP  Særaldersgrenser  Uføreytelse  Man skal kunne kombinere arbeid og pensjon uten avkorting 22.09.2016

12 Offentlige tjenestepensjoner OfTP Utfordringer: Angrep på bruttoordningen?? Sluttlønnsprinsippet?? Ytelsesbasert vs innskuddsbasert?? Angrep på 30 års regelen for opptjening?? Økt egenandel ?? 12G? Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

13 Offentlige tjenestepensjoner OfTP Arbeidsgruppen ser på fire typer modeller: Modifisert bruttoordning Netto ytelsesordning Ytelsesbasert påslagsmodell Innskuddsordning Foreløpig utredet – modifisert bruttoordning og ytelsesbasert påslagsmodell Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

14 Mindre avklarte problemstillinger Konkretisering av modellene – konsekvenser for arbeidsgiver/arbeidstaker (kostnader) Særaldersgrenser AFP Uføreytelse Grunnlovsvernet

15 Hva er ”hellig” for Akademikerne? Stortingsforliket skal følges Innskuddspensjon er uaktuelt. Standardsikring Må lønne seg å stå lenger i jobb.

16 Utfordringer frem mot 2010 Finanskrisens innvirkning på lønnsdannelsen? Dårlige tider, rop om mer sentralisering?? Pensjonsspørsmål ikke løst i 2009? Særaldersgrenser Forskriftsunntak NAV Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

17 Andre ting vi er opptatt av! Forskning og høyere utdanning Skattepolitikk Næringspolitikk Utvikling av offentlig sektor Helsepolitikk Miljø- og klimapolitikk Skole Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger


Laste ned ppt "Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger Vårens tariffoppgjør 2009 Innlegg Tannlegeforeningens tariffkonferanse 11. mars 2009 Knut Aarbakke Leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google