Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Håndbok 238 Veiledning (høringsutgave)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Håndbok 238 Veiledning (høringsutgave)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Håndbok 238 Veiledning (høringsutgave)

2 2 Universell utforming  Et hovedmål for transportpolitikken er at transportsystemet skal bli universelt utformet. Det betyr at det skal være mulig for alle mennesker å reise uten hindringer, uavhengig av funksjonsevne. Transportsystemet skal tilrettelegges slik at flest mulig kan leve aktive liv. Arbeidet med universell utforming omfatter tilrettelegging for bedre tilgjengelighet i hele transportsystemet. Dette er i tråd med lov mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, som trår i kraft i 2009.  Statens vegvesen baserer seg på denne definisjonen: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.  (Sist oppdatert: 11. november 2008)

3 3  Arbeidet pågår for fullt på mange fronter. Vegregionene er i ferd med å utvikle egne strategier, og universell utforming innarbeides i hele etatens arbeid.  Et viktig premiss for jobben som skal gjøres er at all aktivitet i Statens vegvesens regi skal være basert på prinsipper for universell utforming. Dette gjelder både nye investeringer og ved oppgradering av eksisterende infrastruktur.  Sist oppdatert: 11. november 2008 Hvordan jobber Statens vegvesen med universell utforming?

4 4 Vil du vite mer om universell utforming?  Staten:  Helsedirektoratet - Deltasenteret Regjeringen - Nedsatt funksjonsevne Helsedirektoratet - Deltasenteret Regjeringen - Nedsatt funksjonsevne   BRA-programmet:  Regjeringen - Handlingsprogram for tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006-2009 Regjeringen - Handlingsprogram for tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006-2009  Brukerorganisasjoner:  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Funksjonshemmedes fellesorganisasjon  Norges handikapforbund Norges handikapforbund  Norges blindeforbund Norges blindeforbund  Nyere norsk forskning på feltet:  Tilgjengelighet til europeiske kollektivtransportsystemer Tilgjengelighet til europeiske kollektivtransportsystemer  Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming  Ledelinjer i gategrunn Ledelinjer i gategrunn  Lovverket er ikke godt nok (artikkel i Samferdsel) Lovverket er ikke godt nok (artikkel i Samferdsel)  Sist oppdatert: 20. november 2008

5 5 Høringsutgave 17. desember 2008

6 6 Veiledere 010 Vegen i landskapet 054 Oversiktsplanlegging 072 Fartsdempende tiltak 140 Konsekvensanalyser 164 Utforming av bruer 167 Snovern 169 Vegetasjon av trafikkarer 204 Rasteplasser 232 Tilrettelegging for kollektivtransport pa veg 233 Sykkelhandboka 237 Veg- og gatelys 238 Veileder i universell utforming 242 Veger og dyreliv 248 Fasadeisolering mot stoy 250 Byen og varetransporten 261 Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 264 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning 265 Linjeforingsteori 270 Gangfeltkriterier

7 7  Innholdet i den generelle delen (kap 2-6) må man rett og slett kunne for å være i stand til å ivareta hensynet til ulike grupper i trafikksystemet på en god måte. De øvrige kapitler har mer form som et oppslagsverk som man bruker etter behov

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 Når husene ligger hver for sig, så kalder man gaden for en vej. Når husene danner en façade, så kalder man vejen for en gade. (Piet Hein, 1905-1996, dansk lyriker, ingeniør og oppfinner) –'Folk, som vil forbedre /hele verden, kan med Held starte i dens Centrum /og begynde med sig selv.'


Laste ned ppt "Universell utforming Håndbok 238 Veiledning (høringsutgave)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google