Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKS Økonomisystem for Skogordningene Skogfaglig samling 02.09.2010 Per Olav Rustad, SLF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKS Økonomisystem for Skogordningene Skogfaglig samling 02.09.2010 Per Olav Rustad, SLF."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKS Økonomisystem for Skogordningene Skogfaglig samling 02.09.2010 Per Olav Rustad, SLF

2 Hvorfor nytt fagsystem for skog ’SKAS’ har passert 20 år ’SVEG’ litt yngre, og har aldri blitt ’voksen’ Teknologiske utfordringer sikkerhet support for SW og tilgang til ressurser for vedlikehold Brukermessige utfordringer Lite robust Uvant brukergrensesnitt (forms) Ofte dårlig responstid – mye venting for brukerne

3 Status Framdrift Utviklingen startet opp i august 2009. ØKS ferdig i løpet av første halvår 2011. I god rute i forhold til framdriftsplan, men en viss usikkerhet er knyttet til fortsettelsen pga mulig bytte av utviklingsleverandør. Budsjett Totalbudsjett 6.9 mill over tre år. Forbruk så langt ihht budsjett.

4 Framdriftsplan spesifikasjonutviklingtestopplæringdrift Tilskudd skogsveier Mai 2010 VSOP – registrering og innbetalinger Okt 2010 Refusjonskrav – postering og utbetaling Tilskuddsbehandling Jan 2011 Års- og månedsavslutning Kart Rapportering og vedlikehold ? Apr 2011 FerdigUnder arbeid Ikke påbegynt

5 Viktige bidragsytere! Prosjektgruppa Roar Kjær, FMHE Morten Svanes, FMRO Testing FMST FMHE FMBU Referansebrukere er uvurderlige!

6 Noen viktige endringer.

7 Integrering av kommunale oppgaver Vil vises som en del av WebSkas. Aktuelle områder Veisøknader og regnskapssammendrag Godkjenning av avvirkningsfiler fra SkogData Tilgang til statistikk Fylkene kan selv styre tilgangene personnivå, rolle-nivå

8 Anviserrollen i ØKS Økonomireglementet for staten krever at samme person ikke kan både godkjenne og utbetale tilskuddsmidler. I ØKS er det lagt opp til en egen rolle som KUN skal kunne anvise midlene til utbetaling. (har for øvrig kun lesetilgang i systemet). Denne funksjonaliteten tas i bruk i løpet av høsten, og fylkene må avgjøre hvilke personer som skal inneha de forskjellige rollene.

9 Skogreisingsmodellen En del (Vestlands-)fylker har benyttet SKAS til å holde oversikt over kommunenes forskuttering av investeringer i skogkultur, og etterfølgende avregninger mot skogeiere. Det er ikke lagt opp til at ØKS vil støtte denne funksjonaliteten, og fylkene må forberede nye rutiner på dette området.

10 Standardisering SKAS bærer preg av at hvert fylke ’eide’ sin versjon, og kunne tilpasses til lokale behov, f.eks. på statistikksiden. Med ØKS forsøker vi i størst mulig grad å ha nasjonale standarder ved registreringer

11 Bedre kvalitetskontroll fra systemet – både på statistiske og økonomiske data. Eks.: Hvk 110 og 120. - Ført 39 250 på antall, riktig er 3 925. Hvk 120, Manglende registrering av plantetall. SSB gjør en god jobb med å vaske statistiske data, men hvordan kan vi fange opp slike feil selv? NB: Korreksjoner fra SSB blir i liten grad oppdatert tilbake i SKAS, slik at informasjonen blir feil ’til evig tid.’ Systemet må bli bedre til å varsle om feil på registrerings-tidspunktet.

12 Opplæring Utviklingen av ØKS skjer modul for modul. Vi ønsker å ta i bruk ny funksjonalitet når den er klar. Dette tilsier at vi har behov for korte, men relativt hyppige opplærings- sekvenser (1-3 timer) Vi har gjennomført Web-baserte møter med godt resultat. Forsøk: Kurs i den nye VSOP-modulen i september via Web.

13 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "ØKS Økonomisystem for Skogordningene Skogfaglig samling 02.09.2010 Per Olav Rustad, SLF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google