Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Managing Light™ EASL DMD liquid memory, developed by Fjord/PD since 1985 for many applications, ready for new global industry Proven enabling technology.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Managing Light™ EASL DMD liquid memory, developed by Fjord/PD since 1985 for many applications, ready for new global industry Proven enabling technology."— Utskrift av presentasjonen:

1 Managing Light™ EASL DMD liquid memory, developed by Fjord/PD since 1985 for many applications, ready for new global industry Proven enabling technology Fjord Industrial Waves FW 1EASL glass (Vindauge™) FW 2EASL plastic (PolyFlex™) FW 3EASL memory FW 4EASL computing All: Vertical ID integration with: IP-address/radio Solar power, photovoltaics All: System Integration SmartGrid ℗ matrix of panes Public attention/warning FW 1 EASL GLASS PRODUCTS - Vindauge™MARKETS Cities by buildings windows/facades Automotive/cars Public by digital signage Personal by EASL companion Civil security 1. EASL glass production factory EASL liquid EASL glass reference factory (Scandinavia) Norway INVESTMENT OPPORTUNITY: 25 MEUR for 49 % of Fjord with options BUSINESS POTENTIAL (glass):100 BEUR/year globally, 50 MEUR 1.st factory LABOUR & SOCIETY (KICK):Digital visual paradigm within Industry 4,0

2 Lønnsomhetsvurderinger ved EASL flytende minne og produkter EASL flytende minne nøkkelteknologi etablerer forutsetningene for egen industriell produksjon av selve væsken, dernest EASL glass (ID - moduler) og videre EASL glass-baserte applikasjoner som terminaler og systemer med private, forretningsmessige og samfunnsmessige effekter av dette; Et nytt «grønt» KICK (cluster) – innen Industri 4,0 paradigmet. 1.Produksjon Selve væsken, sammenliknbar med nematisk LCD, vil utgjøre typisk 2 % av terminalkostnadene. MERCK har fortjeneste på over 50% (EBITDA) på dagens væske. EASL har potensiale over dette – om det spilles rett.  EASL glass kan produseres med kostnader ned mot halvparten av LCD ved automatisert volumproduksjon. Dette åpner for et nytt lønnsomhetsparadigme, med EBITDA på 18-25% (50 – 60% for EASL). 2.Anvendelse EASL flytende minne vil først kunne benyttes til produkter basert på EASL glass, og deretter tilsvarende og nye produkter hvor glass erstattes av plast - PolyFlex™, dernest dynamisk maling – PolyPaint™. EASL åpner ved sine kapasitive egenskaper også for optisk databehandling, først ved lagring og tilbakelesing. Med en pris på 50 EUR/m 2 vindu er årlig potensial > 50 MRD.  Konkurrerende produkter trenger energitilførsel hele tiden. Operative besparelser kan nå helt opp til 98 % dersom informasjon som vises endres kun en gang per døgn. For et 4 m 2 stort trafikkskilt med LED, vil 98 % besparelse nås ved 2 skifter per døgn, tilsv. kr. 5.000 skilt/år.  Anvendelser finnes «aDAPPD» – i Domotic (bygninger/fasader av vinduer – senere hele kledninger/dynamisk maling), Automotive (instrumentering, skilt, vinduer og senere lakk for kjøretøy for sjø, luft og land), Private (håndholdt), Public (Skur/skilt) og Defence (varsling). 3.Miljø JEITA (Japan Electronics & Information Technology Industries Association) har beregnet at LCD bruker ¼ av energien, gir 1/3 av fotavtrykket, og betydelig lettere produkter, samt ingen røntgenstråling, mindre øyebelastning og upåvirket av magnetisme – sammenliknet med det forutgående katodestrålerøret (CRT). «Grønnere» industri finnes knapt!  EASL flytende minne vil forbedre dette ytterligere på alle punkter  CO 2 besparelser på enorme dimensjoner kan beregnes ytterligere  Befolkningsvarsling i sann tid kan ha verdi på > 3 MRD EUR/år i Norge - 2 -


Laste ned ppt "Managing Light™ EASL DMD liquid memory, developed by Fjord/PD since 1985 for many applications, ready for new global industry Proven enabling technology."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google