Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hamar Energi Holding AS Folkevalgtopplæring 13.01.16 – Hamar Rådhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hamar Energi Holding AS Folkevalgtopplæring 13.01.16 – Hamar Rådhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hamar Energi Holding AS Folkevalgtopplæring 13.01.16 – Hamar Rådhus

2 Tema: Hamar Energi Holding AS – HEH Roller og administrasjon – Hvem gjør hva? Forventninger til politikerne som eier Utfordringer med offentlig eier

3 Hamar Energi Holding AS - HEH Etablert i 2004 – forvalter 21,89% av aksjene i Eidsiva Energi AS 100% eid av Hamar kommune Formål: Forvalte eierskapet i energisektoren for Hamar kommune samt eie aksjer og forestå kapitalforvaltning Profesjonalisert styre –Bjørn T. Aasen – Styreleder –Tom S. Lien – Nestleder –Anette Trettebergstuen – Styremedlem –Eli Bryhni – Styremedlem –Erik Engan – Styremedlem –Daglig leder – Tor Mattsson

4 Hamar Energi Holding AS - HEH Underlagt AL samt Hamar kommunes eierprinsipper og gjeldende vedtekter Styringsdokumenter forøvrig Gi et forutsigbart utbytte til Hamar kommune Styrke eierinnflytelsen i Eidsiva Energi Sikre en god informasjonsflyt –HEH – Eidsiva –HEH – Hamar kommune –HEH – Andre eiere

5 Hamar Energi Holding AS - HEH Oppnådd mye til nå; Bekler viktige verv i Eidsiva Etablert en god dialog mellom eierne til selskapets og eiernes beste God relasjon og kontakt til administrasjon og konsernstyre Signifikant mer innflytelse enn tidligere mot selskapet og selskapets aktiviteter Brukt mye tid for å komme hit, nå et tiden kommet til å foreta en mer kritisk vurdering av oss selv Selskapskontroll Eidsiva Energi AS 23. mai 2013 – bakgrunnsinformasjon

6 Roller og administrasjon HEH – Eidsiva Energi Generalforsamling –Representasjon: HEH –Saksforberedelse: Eiersekretariatet og ADM HEH –Beslutning. HEH Eiermøter Eidsiva Energi –Representasjon: HEH og Hamar kommune –Saksforberedelse: Eiersekretariatet og ADM HEH –Beslutning. Styret i HEH Bedriftsforsamling Eidsiva Energi –Representasjon: Velges av BF i Eidsiva Energi etter innstilling fra HEH (i samarbeid med HK) –Saksforberedelse: Administrasjon HEH –Beslutning. Styret i HEH i samråd med repr utenfor styret Styret Eidsiva Energi –Representasjon: Medlem foreslått av HEH/Hamar kommune samt styreleder HEH –Frekvens: Etter behov

7 Roller og administrasjon II Administrasjon Eidsiva Energi – konsernsjef - ledergruppe –Frekvens: 1 – 2 møter pr år mellom EE og HEH (om ønskelig også med HK) Valgkomite Eidsiva Energi –Representasjon: Styreleder HEH –Frekvens: Etter behov – betydelig aktivitet i valgperioder Eierutvalg/Eierforum Eidsiva Energi –Representasjon: Styreleder HEH –Frekvens: Etter behov og forumene er under etablering Rapportering til styret/Hamar kommune –Representasjon: Styreleder HEH –Frekvens: Umiddelbart.

8 Roller og administrasjon III HEH – Hamar kommune – Generalforsamling – Eiermøte – Bedriftsforsamling HEH – Eierskapssekretariat/Rådmann Hamar Energi Holding - internt – Styret – Daglig leder HEH – Eierutvalg/Eierforum

9 HEHs forventninger til HK/Eier Hamar kommune får «skryt» for sin eierskapsrolle Hamar kommune en god eier – armlengdes avstand - habilitet Kompetansebehovet er økende (fin/fys/deriv/ivest/pålegg/vind/pris) Styret opptrer lojalt mot eiers ønsker og strategi Har en god modell for kontakt mot adm/politikere (men kan forbedres) AL bestemmelser – formannskap generalforsamling God tilgjengelighet til administrasjon og politikere Politikere og administrasjon skal være aktive mot HEH Åpen dialog Fokus på de store og viktige tingene i det komplekse bildet HEH og Eidsiva opererer i – styring ikke detaljfokus

10 Troms kraft Mange kontroversielle saker med høy medieprofilering Sterk og risikofylt ekspansjon Mangel på kompetanse – høyprofilert satsing i Sverige Politisk posisjonsskifte hos begge eierne TFK og TK Sterkt administrasjonsstyrt selskap

11 Troms kraft Granskning: 6 mandater –Investeringer/forutsetninger for denne. Svekket Troms kraft (Salten kraftsamband/Nordkraft) –Bardufoss – politisk innblanding for å bestride en klar juridisk avtale –Pengestøtte til Senterpartiet –Eierskapsmelding – First House – Bevisst misledende informasjon fra administrasjon for å påvirke politikerne –Kraft og kultur – regnskapsmanipulasjon –Administrasjon jobbet for å sikre kreditor fremfor eierne

12 Troms kraft Konklusjoner: Svak intern kompetanse ikke avdekket Svak kompetanse og styringsforståelse i styret og BF overrepresentasjon av politikere Eiernes kontrollutvalg hadde ingen reell kontrollfunksjon Revisorkontroll kan ikke erstatte internkontroll og god styring Ansvaret ligger hos eierne - politikerne Oslo kommune og Bergen kommune - forretningsmodell

13 Utfordringer med offentlig eier OFFENTLIGHETSLOVEN Krav til offentliggjøring

14 HEH i politiske sakspapirer 2016 HEH – organisering, formål, oppgaver og kapitalstruktur Politisk behandling av endringer i akjsonæravtalen samt avtale om ansvarlig lån En «energi»krevende vår sesjon

15 Hamar Energi Holding AS - HEH Takk for meg !!


Laste ned ppt "Hamar Energi Holding AS Folkevalgtopplæring 13.01.16 – Hamar Rådhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google