Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tunnel 2008 - 2012 Ledende land: Norge Leder: Heidi Berg, Vianova Systems as Sekretær: Harald Buvik, Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tunnel 2008 - 2012 Ledende land: Norge Leder: Heidi Berg, Vianova Systems as Sekretær: Harald Buvik, Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tunnel 2008 - 2012 Ledende land: Norge Leder: Heidi Berg, Vianova Systems as Sekretær: Harald Buvik, Vegdirektoratet

2 Utkast til fremdriftsplan 2008 - 2012 VirksomhetsoppgaverMålOvergripende mål Fremdrift 1LCC (Idé-seminar, med ekstern kompetanse) Finne måter å kommunisere behovet for N/K analyser Helhetstenkende Nye roller/ny kompetanse 2010 – 2012 2Mer effektiv tunnelproduksjon (Workshop /Seminar) Kartlegge faktorer hvor det er mest å hente på effektiv tunnelproduksjon Effektiv tunneldrift Nye roller/ kompetanse Helhetstenkende ? 3Dokumentasjon (Workshop. Studie av normer/håndbøker) Finne hensiktsmessig nivå for dokumentasjon fra tunneldrift Trafikksikkerhet Helhetstenkende 2009 – 2012 4Brannsikkerhet i tunneler (Felles seminar med Trafikksikkerhet?) Gjennomføre et seminar med en bred deltagelse og god kompetanseutveksling Ny teknologi Trafikksikkerhet 2009 5Konsekvensen av EU direktivet Workshop Orientering mellom landene om konsekvensen av direktivet (spesielt lavtrafikk tunneler) Trafikksikkerhet Nye roller/ kompetanse 2010/ 2011? 6Oppgradering av tunneler Case study, Kartlegge ulik håndtering i de ulike prosjekt Ny tunnelteknologi Effektiv tunneldrift Trafikksikkerhet 2009

3 Forslag til arbeidsform Tunnel arbeidsgruppen har frem til nå ligget innunder Bro og Tunnel. Tunnel har hatt tradisjon for å produsere tekniske rapporter i løpet av en kongress periode. Erfaringer gjort i siste kongressperiode gjør at vi ser på andre arbeidsformer Seminar Workshop Studiebesøk Case –study Rapporter? Halvdags-seminar om dagsaktuelle hendelser (politiske, ulykker, nye krav)

4 1) LCC –Mål: Finne måter å kommunisere behovet for N/K analyser –Arbeidsform: Idé-seminar (med ekstern kompetanse) –Leveranse: ? Hvilke funksjoner ønsker vi i de installasjonene vi monterer i tunnel (tilfredstilles disse?) Funksjon kontra nytte/kost 2) Mer effektiv tunnelproduksjon –Mål: Kartlegge faktorer hvor det er mest å hente på effektiv tunnelproduksjon –Arbeidsform: Workshop? /Seminar –Leveranse:? Driving –Forutsetninger for TBM? Kontraktsformer –OPS, PPP, BOT Industrialisering –Etterarbeid (bl. Overbygning) –Massetransport –kledningsprosessen :Kontursprengning =>Sprutbar membran

5 3) Dokumentasjon –Mål: Finne hensiktsmessig nivå for dokumentasjon fra tunneldrift –Arbeidsform: workshop? Studie av normer/håndbøker –Leveranse: Referat? Hvilke data skal lagres om sikringsmidler Innhold og arkivering av prøvetakings rapporter (f.eks for sprøytebetong, bolter, utstøpning) Visning/presentasjon av Geologi Normer/retningslinjer bergforsterkning (koordinering mellom landene) Rensing av tunnelluft/luftkvalitet 4) Brannsikkerhet i tunneler –Mål: Kompetanseutveksling og brannsikkerhet – sammenligning av krav –Arbeidsform: Seminar (felles med Trafikksikkerhet?) –Leveranse: Presentasjonene fra seminaret Risikoanalyse (Overdekning tunnel, hva er rimelig ”eksplosjon” å håndtere) Brandkurver retningslinier for brandforsøg funktionskrav til brandisolering

6 5)Konsekvens av EU direktivet –Mål: Orientering mellom landene om konsekvensen av direktivet –Leveranse: Workshop – ev. en sammenstilningsrapporten fra EU prosjekter om tunnelsikkerhet Administrative rutiner Organisasjons struktur Samhandling mellom ansvarlige aktører Ansvarsfordeling Trafikkstyring og overvåkning Referansegruppe for FOU –Sammenstilling av EU-prosjekter om tunnelsikkerhet 6)Oppgradering av tunneler –Mål: Gjennomføre et attraktivt seminar i perioden med en bred deltagelse –Arbeidsform: Lage program, finne foredrag internt/eksternt –Leveranse: Seminar Endrede forutsetninger fra når den ble prosjektert (f.eks ny krav eller større trafikk) Effektiv og sikker håndtering av oppgraderingsarbeidene (m/ høy trafikk) Når det ikke finnes omkjøringer....

7 Eget utvalg Sverige ønsker å jobbe kun nordisk? (deltar eventuelt på Sveriges Bro og Tunnel nasjonale møte) Usikker på om de har mulighet til å stille nok folk til å holde nasjonale møter Pr. i dag har tunnelgruppen fungert som er arbeidsgruppe innunder Bro og Tunnel Foreslåtte kontaktpersoner Sverige: –Kjell Kontaktpersoner Norge: –Heidi –Harald Foreslåtte kontaktpersoner Finland: –Bjarne Foreslåtte kontaktpersoner Danmark: –Kenneth (finner en annen person inne 23/5) Foreslåtte kontaktpersoner Island: –Gísli Eiríksson ( ge@vegagerdin.is) Foreslåtte kontaktpersoner Færøyene: –Arngard Steinholdt

8 Se pkt 4: Fællesnordiske retningslinier for krav til brandbeskyttelse af vejtunneler På internationalt plan er der foregået en masse arbejde inden for dette område de seneste år. Jeg mener det kunne være gavnligt, på basis af eksisterende retningslinier fra f.eks. PIARC og ITA, at udarbejde fælles nordiske retningslinier for brandbeskyttelse af vejtunneler, herunder - brandkurver - retningslinier for brandforsøg - funktionskrav til brandisolering (isoleringevne, vedhæftning, robusthed mod rengøring osv.) Ovenstående finde jeg særligt relevant idet udviklingen går imod flere og flere betontunneler i de nordiske lande. Endvidere er ovenstående et område, hvor de nordiske lande (herunder nok især Norge og Sverige) har været meget aktive de seneste år.

9 Se pkt. 2 Erfaringer med BOT-projekter for tunneler (BOT= Build, operate, transfer) - Er der eksmpler på dette i de nordiske lande? - Er det interassant for de nordiske lande? - Opsamling er erfaringer fra den øvrige verden PPP OPS etc

10 Se pkt. 4 Brug af pp-fibre som brandbeskyttende tiltag i vejtunneler Brug af pp-fibre synes at være et effektivt tiltag for at reducere følgerne af brande i vejtunneler (og andre tunneler) af beton. Igen er det et område hvor især Norge og Sverige har været aktive de senere år. Efter min mening kunne følgende bl.a. være relevant: - opsamling af indhøstede erfaringer fra forskning i de nordiske lande samt den øvrige verden, - fastlæggelse af fordele og ulemper ved brugen af pp-fibre (Hvad betyder det f.eks. for betonens/konstruktionernes levetid?) - retningslinier for brug af pp-fibre i betontunneler.

11 Se pkt. 6 Opgradering af tunneler som følge af øgede trafikmængder Trafikmængden stiger i disse år kraftigt i Danmark og billedet er formentlig det samme i de øvrige nordiske lande. Dette betyder, at en række eksisterende tunneler skal klare meget større trafikmængder end forudset da tunnelerne blev projekteret. I det lys mener jeg det kunne være interssant at klarlægge bl.a. følgende forhold: - muligheden for at øge kapaciteten af eksisterende tunneler samtidig med at der opretholdes et acceptabelt sikkerhedsniveau (f.eks. brug af mere og mere sofistikerede trafikstyringssystemer) - eksempler på udbygning af eksisterende tunneler, - opgradering af M&E-installationer for at håndtere den øgede trafik.

12 –liten overdekning: Norra stasjon, förbifart stockholm, Øker’n Oslo –Brannsikring/krav: Bjørvika, förbifart stockholm –(f.eks Opgradering af tunneler som følge af øgede trafikmængder. Effektiv og sikker utførelse av rehabiliteringsprosessen i høytrafikktunneler).


Laste ned ppt "Tunnel 2008 - 2012 Ledende land: Norge Leder: Heidi Berg, Vianova Systems as Sekretær: Harald Buvik, Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google