Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiesentrenes rolle Forum for kompetanse og arbeidsliv Saltstraumen 6.-7. november Heidi Meland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiesentrenes rolle Forum for kompetanse og arbeidsliv Saltstraumen 6.-7. november Heidi Meland."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Studiesentrenes rolle Forum for kompetanse og arbeidsliv Saltstraumen 6.-7. november Heidi Meland

3 Hvorfor Studiesenter Salten? Rekruttering av kompetanse –Tilflytting høg kompetanse –Utdanne de som er etablert lokalt Utviklingsbehov i kommuner og næringsliv –Interessant å bo i distriktet? –Rett kompetanse for å forvalte ressursene og samfunnet Store avstander, spredd bosetting Lavt utdanningsnivå i Nordland Høg realkompetanse på mange områder Behov for utdanning uten å forlate jobb og familie

4 UTDANNINGSNIVÅ 2006 høgre utdanning

5 Her er vi…

6 Vår rolle Studiesenteret er den lokale agenten for å få i stand utdanning (legge til rette) Studiesenter Salten skal ikke være leverandør av utdanning, men vil bruke –Universitet, høgskoler, videregående skoler, Opus, opplæringskontor, konsulenter, private leverandører, grunnskole,voksenopplærings- organisasjoner osv. –Når de kan og vil levere…

7 Hva gjør studiesenteret? Megler, motor, møteplass Skaper ”etterspørselsmakt” –ved å etablere nettverk av kommuner og aktører som trenger utdanning Finner fram til utdanningsbehovet –lokalt og regionalt –grunnutdanning/basiskompetanse, videregående utdanning, høgre utdanning og korte kurs Utvikler og megler studietilbud –i samarbeid med kunder og leverandører Legger til rette lokalt –administrerer kurs, samlinger, eksamen Studieverksted for ”Den åpne skolen”

8 Hva mer? Yrkes- og utdanningsveiledning for voksne – førstelinje Service for småbedrifter Etablererstøtte Samarbeider – lokalt, regionalt, nasjonalt Regionale kompetansekontor (RKK), NAV, Vekstbedrifter,Videregående skoler/NFK, Private tilbydere, Opplæringskontor, Høgskoler,Universitet, VOX

9 Hva er vår styrke? Til stede i lokalsamfunnet God lokalkunnskap og tillit Gode nettverk Flinke folk som utfyller hverandres kompetanse, på tvers av kommuner Studiesentrene er trivelige miljøer, som motiverer til læring

10 Hvordan jobber vi? Eks. Kontraktsledelse, 30 stp 1.Avdekker et behov 2.Tar kontakt med leverandør (Høgskolen i Nord- Trøndelag), avtaler vilkår og arbeidsdeling 3.Utvikler en markedsstrategi 1.Definerer potensielle studentgrupper: ledere, innkjøpsansvarlige, controllere/økonomimedarb, byggeledere, anleggsledere 2.Utarbeider annonsemateriell og fordeler markedet mellom. Bruker våre nettverk og lokalkunnskap for å markedsføre tilbudet. 4.Som følge av markedsarbeidet: Emnet delt i fire, redusert framdrift, samlinger endra fra to-dagers til en-dags 5.Gjennomført 1.Kontraktsrett 21 studenter, topp resultat 2.Forhandlingspsykologi 14 studenter 3.Kontraktsrett V09 4.Akkvisisjon H09

11 Aktivitet hittil 2006 –55 opplæringstiltak – nesten 1000 studenter –Et kurs med studiepoeng 2007 –113 tiltak og over 1600 studenter Seks kurs med studiepoeng, fire videregående skole

12 Videregående opplæring Barne- og ungdomsarbeider Akvakultur Reinhold x 2 Helsefagarbeider, DÅS Trevaresnekker Tømrer Industritekstil Forkurs ingeniørutdanning

13 2007-2008 Høgre utdanning Fag/emneStpHøgskole/universitet Spesped ADHD, Tourette, Asperger I, II, III 10x3Harstad Grunnkurs ledelse9Industriskolen Framtidsstudium15UiTromsø Saltenvert20Nesna Kontraktsledelse7,5x4Nord-Trøndelag Økonomifag10x6UiTromsø Rus og psykisk helse 15Tromsø

14 2008-2009 Fag/emneStpHøgskole/universitet Naturfag, lærere10Nesna Miljøledelse60Nord-Trøndelag Økonomifag10x4UiTromsø Kommunal saksbehandling 30Volda Ingeniør180Gjøvik Ex phil10UiT Ex fac10UiT Sos/spesped30Nesna? MBA, fleksibel90UiT? Sykepleierutdanning180? Lærerutdanning180+ 60 ? Karriereveiledning30??

15 Andre kurs Start Opp Salten Ledertrening i bedrift Torskeslakting Business English Stroppekurs Traverskranførerkurs HMS Båtførerprøven VHF Etikk i helsesektoren Legemiddellære Datakurs Avklaring, NAV Fagforedrag barnevern og demens (10-12) Spansk Bokføring Førstehjelp Brannvernledelse Elevvurdering Midlertidig ansettelse Medarbeiderskap Bedriftskultur Klasseledelse Kostra MVA-kompensasjon Varme arbeider

16 Oppsummert Nærstudier – ikke fjernstudier Heller hente en lærer til 15 studenter enn 15 studenter til læreren Utdanning knyttet til arbeidspraksis Økt kontakt mellom universitet/høgskoler/videregåen de skoler og næringsliv/arbeidsliv

17 Hva sier naboen? Hälsingland, Sverige: 85 % av studenter ved studiesentra ville ikke tatt utdanning uten studiesenter! De aller fleste studentene i studiesentra kommer fra miljø uten akademiske tradisjoner – motsatt for institusjonene

18 Hva vil vi nå? Permanent drift, alle kommunene i Salten, full stilling som ”agent” Tilby karriereveiledning i studiesentrene – optimal tilgjengelighet for brukerne Samordne RKK og studiesenter Nasjonal pilot for effektiv tilrettelegging/megling av utdanning til voksne Sentral plass i regionens strategi og partnerskap med fylkeskommunen Mer uttelling av DA og regionale utviklingsmidler

19 Studiesenter Bodø Studiesenter Steigen Studiesenter Hamarøy Studiesenter Meløy Studiesenter Sørfold Studiesenter Beiarn Studiesenter Fauske Studiesenter Gildeskål Studiesenter Saltdal Lyd/bilde Ørnes Lyd/bilde Vikan Lyd/bilde Rognan Lyd/bilde Leines Det Interaktive Salten 2009  Det Interaktive Salten 2009 

20 Utviklingsarbeid Samarbeid med U-vett og ”Vi I Nord” –Styrke kontakten med FoU og forskingsbasert undervisning, 200’ –Doktorgradsstipendiat –Følgeevaluering Norut/Nibr, Hammerfest –VIN – nettverk i Nord-Norge Samarbeid med Salten Regionråd og RKK: ”Salten kompetanse” –Partnerskap Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune –Saltenstrategier 2008-2012: Hovedsatsing: Profilering, omdømme, rekruttering og kompetanse

21 Utviklingsarbeid Strategisk kompetanseutvikling –RDA-bedrifter Meløy Kompetanseutvikling på tvers av bransjer –RDA- Gildeskål og Beiarn Salten Forvaltning –Kommunikasjonsbehov i det regionale samarbeidet NFK’s bredbåndsatsing –Mer enn infrastruktur Bodø og DA-midler –Bodø som regionsenter

22 Videomøter for bedrifter og kommuner Spare tid, penger og miljøbelastning Styrke det interkommunale samarbeidet Jobbe nasjonalt og internasjonalt Tverrfaglig rådgiving med sentrale eksperter Kundekontakt, leverandørkontakt Jobbintervju

23 Studiesenter Salten Kompetanseløft for voksne i eget lokalsamfunn, på deres premisser

24


Laste ned ppt "Studiesentrenes rolle Forum for kompetanse og arbeidsliv Saltstraumen 6.-7. november Heidi Meland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google