Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Samling for rådgivere i videregående skole Merethe Schjem 15.-16. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Samling for rådgivere i videregående skole Merethe Schjem 15.-16. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Samling for rådgivere i videregående skole Merethe Schjem 15.-16. mars 2016

2 Mål med nettverk og fagsamlinger for rådgivere i videregående skole Kompetanseheving og kunnskapsdeling Styrke samarbeid Dialog mellom skoleeier og rådgivere Gi verktøy for å kjøre prosess på egen skole

3 Strategiplanen 2014 – 2018, Bedre Læring Overordnet mål : Innen 2018 skal 75 % av elever og lærlinger i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år. Fullført og bestått videregående opplæring er inngangsbilletten til høyere utdanning og arbeidslivet. Å fullføre videregående opplæring er derfor en kvalitet i seg selv, men det er også viktig at den enkelte oppnår så høy faglig og sosial kompetanse som mulig. Den gjelder for oss – det er vi som må fylle den med innhold for vår rolle.

4 Felles fokusområder Livsmestring – arbeid med psykisk helse og mestring Formidling Arbeid med minoritetsspråklige elever

5 Arena for kunnskapsdeling - nettverk  Rådgivernettverk – fylkesnivå  Regionale rådgivernettverk  Nettverk - koordinatorer for regionale rådgivernettverk  Fagnettverk; skolerådgivere, OT, spes.ped, koordinatorer v/karrieresenter osv. Nordland fylkeskommunes rådgiversamling Felles samling for Elevtjenesten

6 Informasjonssaker Samarbeid med ungdomsskolen Kvalitetsarbeid - samordning, årshjul, planerKvalitetsarbeidårshjul Kartlegginger og evalueringer – endringer basert på evaluering, status Arbeid med minoritetsspråklige, flyktningesituasjonen Tidspunkt for fagsamlinger

7 Innføringstilbudene: 1.Inneværende skoleår er det 756 minoritetsspråklige elever i videregående skoler i Nordland, som oppgir et annet morsmål enn norsk. 2.Totalt 60 minoritetsspråklige elever mottar opplæring i innføringstilbud. 3.Innføringstilbud gis på totalt 12 skoler og varierer med gruppe-/klassestørrelser fra 2-9 elever.

8 Innføringstilbud fortsetter… Tilbudene som gis er svært forskjellige og spenner fra inntil 9 timer/uke i egne grupper til 23 timer/uke i egen klasse hvor elevene hospiterer resten av timene på utdanningsprogrammet de ble søkt inn på. Det skilles på om de gis vurdering med eller uten karakterer i programfagene. Det er viktig at elevene/foresatte blir gjort oppmerksom på at dersom de får karakterer i enkeltfag mens de går i innføringstilbud, må de som ikke gjør et omvalg neste skoleår, gå opp til privatist-eksamen for å forbedre dem. Flere skoler melder om at skolenes rammene ikke strekker til.

9 Vi skal arbeidet med å utvikle innføringstilbudene og opplæring etter § 3-12 Innføringstilbudene – gi et så likt tilbud som mulig i Nordland: Forslag til organisering på alle skoler:  Timer/uke: 30 timer/uke på ST og 35timer/uke på YF.  parallell-legging av fellesfag for at elever utenom innføringsklassene skal kunne følge fag i innføringstilbudet (særskilt norskopplæring) og motsatt – en elev som f.eks. er sterk i matematikk kan følge matematikk-undervisningen i ordinær klasse.  Følge fag og timefordelingen i lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland.  Det gis ikke karakterer i innføringsklassene.  Fleksibelt elevtall og fleksibelt inntak – løpende inntak til innføringsklassene hele året. Forslag til innhold:  Faglig – Hordaland har utviklet en lokal læreplan for innføringsklassene. Tilpasse denne til Nordland?  Metoder – Bruk av praktisk læring, konkretiseringsmateriell, apper, internettsider, dataprogrammer, bøker, m.m.  Gi tilbud om morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring der vi har eller kan skaffe denne kompetansen. Ta i bruk lyd/bilde og/eller skype for business for å kunne gi denne opplæringen på tvers av fylket.  Arbeidet videre med at elevene tar privatist-eksamen i morsmålet sitt, mens de går i innføringstilbud

10 Minoritetsspråklige søkere i Nordland 2016 basert på oppgitt morsmål.

11 Oppgitt behov for innføringstilbud. 182 har oppgitt på søknaden at de er interessert i informasjon om innføringstilbud. Ytterligere 9 er så langt identifisert som aktuelle deltakere. Oversikt over denne gruppen sendes skolen innen kort tid.

12 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Karriererådgiving som verktøy i formidlingsarbeidet 15.-16. mars 2016

13 Trender i søkning til videregående opplæring 2016 13 prosent flere søkere siden 2015 på helse- oppvekstfag. De siste to årene under ett, har antall søkere økt med 22 prosent. Størst nedgang i interesse er det for teknikk og industriell produksjon med 10 prosent færre søkere siden 2015. De siste to årene har søkertallene sunket med 20 prosent. Søkertallene til brønnteknikk på Vg2 går kraftig ned. Store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. –overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. –Gutter dominerer i enda større grad søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

14 Søkertall Totalt antall søkere med læreplass som førsteønske er per i dag 1365 (fjorårets tall var 1462). kun 30 søkere til lærekandidatordningen – mot 55 i 2015 35 søkere har forhåndsavtale om læreplass, - betraktelig lavere enn foregående år

15 Søkertall 1271 søkere (herav 27 lærekandidater) med læreplass som primærønske, fordelt på 84 fag, som skal formidles. Av disse har 978 (herav 24 LK) ungdomsrett Flere aktører, forskjellige roller, viktig med samarbeid. Vi må gi tilbakemeldinger om søkere som ikke møter til avtaler/intervju, eller takker nei til tilbud, er viktig for vårt videre arbeid med søkerne utover sommeren/høsten NB Ingen som har hatt mulighet til læreplass i bedrift, får tilbud om Vg3 i skole til høsten

16


Laste ned ppt "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Samling for rådgivere i videregående skole Merethe Schjem 15.-16. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google