Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon. Har din kommune fått midler fra:  Penger fra Norges 50 største stiftelser?  Deles ut 13 milliarder årlig  Har din kommune fått statlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon. Har din kommune fått midler fra:  Penger fra Norges 50 største stiftelser?  Deles ut 13 milliarder årlig  Har din kommune fått statlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 presentasjon

2 Har din kommune fått midler fra:  Penger fra Norges 50 største stiftelser?  Deles ut 13 milliarder årlig  Har din kommune fått statlige midler i henhold til kravene om universell utforming?  Rullestolramper, Ledelinjer, Lavgulv, Parkering, Tilgang for handicappede?  Har din kommune fått statlige eller fylkeskommunale midler til for eksempel:  Kunstnerisk utsmykkelse av bygg?  Egne arrangement (kultur, idrett)  Helsemiljøanlegg  Nærmiljøanlegg  Skogslekeplass  Friområder  Turstier  Kulturstier  Lekeplasser  Med mere

3 Hva har blitt realisert de siste 4 år?  Finnes det etterslep fra perioden? Hva er prioritert i neste 4 års periode?  Har kommunen fått andre tilsagn til penger enn egen investering?  Spillemidler?  Ekstra midler?

4 Utfordringer i Kommune Norge innenfor Idrett og Kultur  Budsjetter er sprengt  Utfordringer innenfor drift og vedlikehold av kultur og idrettsanlegg  Utfordringer knyttet til realisering av nye anlegg  Vil ha mer penger for å realisere prosjekter!

5

6 Eksempler som kan fullfinansieres:

7

8 1.550.000 – KAN FULL FINANSIERES! Nærmiljøanlegg – Alternativ til ballbinge

9 Eksempler som kan fullfinansieres på driftsbudsjett:  Prosjekt for økt fysisk aktivitet  Helsefremmende tiltak for å forbygge frafall til skole  Infosenter for arbeidsinnvandrere  Friluftsaktiviteter for barn i grunnskolen  Leksehjelp for dyslektikere  Introdusere friluftsaktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn  Spre kunnskap om frukt og grønnsaker i barnehager  En lettere hverdag for personer med demens  Kriminal og rusforebyggende tiltak  Forebygge psykisk helse for barne- og ungdomsarbeidere  Forprosjekt for teateroppsetning

10 Tilleggs finansering til store anlegg kan skaffes!

11 Verdiskapende handlingsplan VKS Norge AS utarbeider en verdiskapende handlingsplan for realisering av prosjekter innenfor idrett og kultur i kommunen. Denne ivaretar deler av samfunnsplaner og eventuelle kommunearealplaner. Handlingsplanen koster 25.000,- Engasjeres VKS Norge AS for å gjennomføre handlingsplanen så trekkes de 25.000,- fra de pengene som VKS Norge AS får inn.

12 Hva inneholder den Verdiskapende handlingsplanen?  Kartlegging av ulike prosjekt – Hva er mulig å få til  Kartlegging av muligheter avhengig av prosjekttype  Kartlegging av arbeidsmengde og ressurskrav for prosjektene  Kartlegging av hva som er utført så langt i eksisterende prosjektet  Kartlegging av eierskap til eksisterende prosjekter  Kartlegging av betingelser for prosjekter  Kartlegging av fremdriftsplan og handlingsplan med ansvarsområder i prosjektet  Kartlegging av oppfølging av prosjektet  Kartlegging av arkivbehov for prosjektet  Felles arkivering, kommunal, fylkeskommunal eller prosjektledelse

13 Hva nå – Hvordan går vi videre? Vi finner midler som kan frigi budsjettposter innenfor drift og investering. Midlene er forbundet søknadsfrister. Utredningen bør begynne SNAREST – slik at midlene kan være tilgjengelig i årets budsjett. FORUTSENING for å få gjennomført planen og tilført kommunen ekstra midler er hurtig igangsettelse.

14 Er det noen utfordringer med å komme i gang snarlig? FordelerUlemper -Ekstra midler finnes til drift og innvestering -Ressursbesparende -Kompetansegivende -Anleggs og prosjektutvikling -Realisering av prosjekter blir mindre kostnadskrevende -Kommunen får en verdiskapende strategiplan


Laste ned ppt "Presentasjon. Har din kommune fått midler fra:  Penger fra Norges 50 største stiftelser?  Deles ut 13 milliarder årlig  Har din kommune fått statlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google