Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trusted to deliver excellence Omstilling og nedbemanning Erfaringer fra Rolls-Royce Marine AS Ingebjørg Rønning, Head of HR Business Support – Norway Arnt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trusted to deliver excellence Omstilling og nedbemanning Erfaringer fra Rolls-Royce Marine AS Ingebjørg Rønning, Head of HR Business Support – Norway Arnt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trusted to deliver excellence Omstilling og nedbemanning Erfaringer fra Rolls-Royce Marine AS Ingebjørg Rønning, Head of HR Business Support – Norway Arnt Ove Moldskred, Head of HR Policies & Employee Relations – Norway Colorline Stadion, 13. januar 2016

2 Rolls-Royce – kort fortalt 54 000 medarbeidere - i 50 land Flymotorer Helikoptermotorer Flymotorer Helikoptermotorer Skipsutstyr Skipsdesign UK’s atomdrevne ubåter CivilDefenceMarineNuclearPower Systems Motorer for sjø og land

3 Marinedivisjonen Commercial MarineNavalService 5 800 medarbeidere i 34 land Over 25 000 fartøy seiler med vårt design og/eller utstyr Strategiske fokusområder: Konsentrasjon og målrettet segmentering Kundedialog og rask respons Kompetanse Konkurransedyktighet

4 Vi står overfor utfordrende tider 4

5 Hovedbudskap for 2015 fra ledelsen 5 Vesentlig nedgang i selskapets ordreinntak og inntjening Rolls-Royce Marine må foreta vesentlige kostnadsbesparelser i forhold til opprinnelig budsjett for 2015 ProduktporteføljeFotavtrykket vårt/ sammenslåinger Organisasjon & ansatte Ordrebelastning & kapasitet Forretningsenhetene har arbeidet med hva dette betyr i praksis. Selskapet har identifisert 4 hovedområder for kostbesparelser.

6 Nødvendige kostnadsbesparelser Noen relevante dilemmaer: Hva for tiltak må vi gjøre for å oppnå besparelsene? Hva betyr dette i praksis for oss? Hva for aktiviteter må settes i gang? Hva er relevant lov- og avtaleverk? Har vi nødvendig kompetanse? Hva må konsulteres? Hva med kommunikasjon? Hvordan sikre gode prosesser? 6

7 Organisering av prosessen 7 RRMAS Board Norway Work Council Change Coordination Board Business European Work Council Local Work Council 1.Definerer hva som må oppnås 2.Forankring av initiativ 3.Beslutning 1.Koordinerende organ 2.Sikre samordning av tiltak 3.Formidle synspunkter og vurderinger mellom interessenter og beslutningstakere 1.Konsultasjoner vedrørende tiltak som berører ansatte og arbeidsforhold 2.NWC behandler alle tiltak av Site/Business overgripende karakter i Norge, og holdes informert om saker som behandles lokalt. 3.LWC konsulteres om saker som har konsekvenser i eget tariffområde – holdes informert om saker som behandles i NWC.

8 En endring starter når du har fortalt om den. Den første kunngjøringen kan føles som en deadline – det er et avspark

9 Transformation Program 2015 -budskap til de ansatte Vi forventer at 2015 vil fortsette å by på utfordringer. Den lave oljeprisen fører til at kundene utsetter og/eller kansellerer ordre. Effekten av dette er merkbar, og vi må vi tilpasse organisasjonen vår til endringene vi ser i ordreboken. Det er med tungt hjerte ledelsen i Marine nå foreslår å redusere antall stillinger på tvers av organisasjonen med 600 i 2015. Nedbemanninger vil komme i mange stillingskategorier og funksjoner over hele vår globale virksomhet, og vi legger opp til at de bli håndtert lokalt i hvert enkelt land. I Norge er det foreslått å redusere med 325 stillinger. Vi vil samarbeide med de nasjonale og lokale fagforeningene hele veien 9

10 Legalt rammeverk AML (arbeidsmiljøloven) Hovedavtalen (HO) Tariffavtaler En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold Rettspraksis Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers rett til å bestemme i et arbeidsforhold det som ikke er regulert gjennom lov, tariff- eller arbeidsavtale Permitteringsregler 10

11 Felles «spilleregler» for nedbemanningene Protokoll Utvalgskrets Forretningsenhet Produktområde Funksjon Utvalgskriterier Ansiennitet Kompetanse - Relevant formell utdannelse - Personlig dyktighet - Anvendelighet - Spesielle kvalifikasjoner Sosiale hensyn 11

12 En kultur for endring er et resultat av godt lederskap. Lederne sin rolle: Vurdere behov for tiltak og reduksjoner i sitt område Ut i fra avtalte kriterier vurdere hvilke arbeidstakere som er i risiko Gjennomføre relevante møter med tillitsvalgte Gjennomføre individuelle drøftingsmøter Foreta endelig beslutning om hvem som blir berørt Overlevere budskapet til den ansatte - og utøve «High Performance Leadership» HR sin rolle: Prosjektledelse inkl. rammeverk og felles fremdriftsplan Sikre prosess i forhold til lov- og avtaleverk Sikre nødvendig konsultasjon og kommunikasjon Stå for aktuell opplæring av ledere Utforme felles verktøy og maler til bruk i prosessen Coache ledere underveis Delta på aktuelle drøftingsmøter Utføre felles administrative oppgaver som oppsigelsesbrev, lister over fortrinnsrett osv. Internkommunikasjon er et verktøy - for å bevare og bygge tillit. “High performance leadership” gjennom endringer

13 Hvordan påvirker dette oss i Norge? -budskap til de ansatte, mai 2015 Frem til sommeren skal vi redusere bemanningen med ca 200 faste stillinger i Norge. Innen utgangen av året vil den totale reduksjonen kunne øke med ca 125, til totalt ca 325. Det endelige tallet for året vil veies opp mot hvor mye arbeid vi vil ha, og muligheten for bruk av andre tiltak, som permitteringer, i stedet for oppsigelser. Ordreboken tilsier at vi må vurdere situasjonen igjen utover sommeren og høsten. 13

14 Hvordan skal nedbemanningen skje? -budskap til de ansatte, mai 2015 Vi har startet konsultasjoner med fagforeningene, og vil holde en god dialog med dem videre gjennom prosessen. Det blir samtaler med hver enkelt av de ansatte som kan bli berørte før endelig beslutning av hvem som blir påvirket blir tatt. Det vil bli nytt allmøte mot slutten av juni med informasjon om overordnet utfall. Første oppsigelser vil bli gitt ved utgangen av juni. 14

15 «Bølge 1» (mars-juni 2015) Koordinert prosess på tvers av selskapet BU møter Ledermøter Lederne vurderte sine forretningsområder og aktuelle tiltak/reduksjoner Opplæring Møter med fagforeninger Allmøter Intern og ekstern kommunikasjon Individuelle drøftingsmøter Gjennomgang av midlertidige stillinger og 62+ Kvalitetssikrings-sessions Oppsigelser 15

16 Situasjonen for oss i Norge -budskap til de ansatte, juni 2015 Den utfordrende markedssituasjonen har resultert i at vi i selskapet må redusere våre kostnader. Dette vil skje både ved reduksjon av driftskostnader og arbeidskraftskostnader. Vi har tidligere kommunisert at vi i Marine totalt må redusere med 600. I møter med tillitsvalgte og i allmøter har vi kommunisert at vi som et resultat av dette frem til sommeren må redusere bemanningen med ca 200 stillinger i Norge. Videre ligger det an til at vi i løpet av høsten må redusere med ytterligere ca 125, altså totalt ca 325 for Norge. Før sommeren er det i størst grad engineering, salg og kontrakt som blir berørt, men også produksjon og noen øvrige funksjonsområder. Utviklingen av ordreboken og hvor mye last vi har vil være avgjørende for hvem som blir berørt i høst. 16

17 Hva er status? -budskap til de ansatte, juni 2015 Vi har nå gjennomført konsultasjoner med fagforeningene på navnelister. Videre har hver enkelt av de som er i risikosonen blitt invitert til individuell samtale. Bedriften tar nå endelig beslutning på hvem som blir berørte. Alle berørte vil få brev av sin leder innen utgangen av juni. De som mottar oppsigelse vil få mer informasjon om tiltak som bedriften vil legge til rette for. For eksempel karriereveiledning og jobbsøkerprogram, tilbud fra bedriftshelsetjenesten, NAV informasjon etc. Vi forventer en ny tilsvarende runde etter sommeren. 17

18 Transformation Program & media (før sommeren) 18

19 Strictly Confidential Markedsutfordringen -budskap til de ansatte, august 2015 Vi har merket oljeprisens fall siden starten av året Investeringer i olje- og gassprosjekter blir utsatt og kansellert Konkurransen er tøff, mange konkurrerer om de samme få kontraktene, og vi er ofte for dyre Verden rundt kuttes det i antall stillinger knyttet til olje og gass (100 000+ og stigende) Vår verden endrer seg raskere og er blitt mer uforutsigbar 19

20 Strictly Confidential Hva betyr dette for Marine? -budskap til de ansatte, august 2015 Vi gjør grep for å følge med i de raske svingningene i markedet, og kunne svare riktig og raskt. Vi skal fortsatt være med, og være konkurransedyktige Vi kan ikke sitte i ro og vente på at oljeprisen skal stige Vi må ha en virksomhet som er riktig strukturert og posisjonert for fremtidig vekst Vi skal fortsatt være teknologileder De neste stegene: Farten vil øke i endringsprogrammene Vi vil investere ekstra i FoU 20

21 Transformation Program & media (etter sommeren) 21

22 Strictly Confidential «Bølge 2» (andre halvår 2015) De ulike forretningsenhetene og delene i verdikjeden ble berørt i ulikt tempo. Planlagt: Koordinert «repetisjon» av bølge 1 Realitet: Fasing relatert til ulike businessbehov Aktuelle punkt: –Kompetanse & erfaring –Ressursbruk –Kvalitetssikring –Kommunikasjon 22

23 Oppfølging & informasjon til oppsagte 23

24 NAV Samarbeid med NAV: Varsling & kommunikasjon ang. nedbemanninger Informasjonsmøte med oppsagte Informasjonsmøte med 62+ Nedbemanning/omstilling og rettigheter BIO midler (Bedriftsintern opplæring) 24

25 Rettigheter for arbeidstaker §15-1 §17-3 Rettsforhandlinger Hovedforhandling i retten 25

26 Administrasjon Administrere Fortrinnsrett Dokumentasjon Kontroll HC tal, rapporteringer etc. Holde kontroll på: fremdrift i forhold til tidsplan antall reduksjoner foretatt Sikre formalkrav tekst/innhold i innkallinger, protokoller, oppsigelsesbrev… 26

27 2016 - status Markedet er fortsatt svært utfordrende Rekordlav oljepris Fra 114 dollar i juni 2014 til nytt bunnivå på 33 dollar nå i januar, det laveste siden 2004. Nye 400 reduksjoner foreslått for Rolls-Royce Marine Evaluering 2015; - erfaringer å ta med til neste runde Kompetanse Prosess Spilleregler Verktøy ??? 27

28 Spørsmål? 28 Vårt mål er å skape en lønnsom og konkurransedyktig virksomhet

29 Trusted to deliver excellence © 2015 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party, or used for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of Rolls-Royce plc. This information is given in good faith based upon the latest information available to Rolls-Royce plc, no warranty or representation is given concerning such information, which must not be taken as establishing any contractual or other commitment binding upon Rolls-Royce plc or any of its subsidiary or associated companies. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Trusted to deliver excellence Omstilling og nedbemanning Erfaringer fra Rolls-Royce Marine AS Ingebjørg Rønning, Head of HR Business Support – Norway Arnt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google