Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke utfordringer møter automatikkleverandøren i prosjekter? Confidential Property of Schneider Electric Solstrandkonferansen 2016: Systematisk ferdigstillelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke utfordringer møter automatikkleverandøren i prosjekter? Confidential Property of Schneider Electric Solstrandkonferansen 2016: Systematisk ferdigstillelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke utfordringer møter automatikkleverandøren i prosjekter? Confidential Property of Schneider Electric Solstrandkonferansen 2016: Systematisk ferdigstillelse 10. - 11. februar Nariman Fakhraee – Avdelingsleder Solution Management Schneider Electric Norge AS

2 U TFORDRINGER FOR SD- OG AUTOMATIKKENTREPRENØREN Mangelfull- eller feil dokumentasjon og prosjekteringsunderlag Kravspesifikasjon med systemskjema, kapasitetstabeller og funksjonsbeskrivelser ”Design” frys Detaljert fremdriftsplan med gjennomførbare frister (idriftsetting, test og integrasjon) Sanksjonsmuligheter ved manglende nødvendig dokumentasjon Forsinket mekanisk ferdigstillelse LEAN, Detaljert fremdriftsplan – også for systematisk ferdigstillelse Feil produkt eller løsning, i forhold til forventet funksjonalitet Prosess for kvalitetssikring av løsning, og produkt i tidligfase (FAT) Oppstykkede innkjøp av automatikkanlegg og relaterte systemer Rekkefølge på kontrahering Fokus på ITB, og grensesnittavklaring i tidligfase Innkjøpskompetanse hos byggherre/totalentreprenør Page 2Confidential Property of Schneider Electric |

3 F ORSINKELSER OG FORSERING EN UTFORDRING FOR SD- OG AUTOMATIKK ….. Page 3Confidential Property of Schneider Electric |

4 O MFATTENDE OG KOMPLEKSE TEKNISKE INSTALLASJONER …. Page 4Confidential Property of Schneider Electric | Komplekse systemer, krever gode prosesser: Kravspesifikasjon Funksjonsbeskrivelser Prosjektering, systemskjema og kapasitetstabeller Tverrfaglig koordinering Grensesnittshåndtering Funksjonsbeskrivelse for integrasjon Testregimet (FAT,SAT) Integrerte tester

5 Prosjekt Nytt Østfold Sykehus (PNØ) Page 5Confidential Property of Schneider Electric |

6 P ROSJEKT NYTT Ø STFOLDSYKEHUS Page 6Confidential Property of Schneider Electric | Ca 89 000 kvm 3 bygningsdeler NS8407 Totalentreprise for automatiseringsanlegg 86 ventilasjonsaggregater 10 operasjonsstuer (autonome VVS tavler) En rekke lab, isolater og farmasøytiske rom (med behov for spesialtrykk) Ca 1250 soner med romkontroll (varme, VAV) 160 store og små automatikkfordelinger med 250 undersentraler Omfattende integrasjon - Ca 30 separate, store og små systemer som UPS, AGV, nødaggregater, medisinsk gasseanlegg, KNX, VAV og lignende… Ansvar for drift i prøveperioden

7 S TYRKER VED ”P ROSJEKT N YTT Ø STFOLDSYKEHUS ” Kravspesifikasjon, funksjonsbeskrivelse og grensesnittsmatrise: Hadde løst mange av de små, og de fleste store grensesnittene (ITB) Riktig spesifisert i forhold til tilgjengelig, og fremtidig teknologi Gode beskrivelser av produkt- og funksjonsleveranser (romfunksjon, bestykning, tekniske anlegg …) Prosjektledelse og løsningsfokus Byggherre med høy tverrfaglig kompetanse, inkludert SD- og automatikk Byggherre med fokus på mekanisk ferdigstillelse Dedikert byggeleder for SD- og automatikk Byggherre med fokus på, og i førersettet for gjennomføring av tester og verifisering av løsninger –FAT,SAT og integrerte tester Fast og avklart plan for idriftsettelse av VVS anlegg og sonekontroll Ferdig testede og egenkontrollerte VVS anlegg, før automatikk idriftsettelse SD- og automatikk sidestilt med andre entrepriser Page 7Confidential Property of Schneider Electric |

8 PNØ, ET GODT PROSJEKT FOR ”S CHNEIDER E LECTRIC ” ! Suksesskriterier….. Fokus på kundetilfredshet Skape dialog og forståelse Tøffe og vanskelige diskusjoner med byggherre, men alltid med forståelse, og fokus på løsning Fornøyd byggherre, etter overlevering Økonomi Det er ikke alltid god økonomi i store prosjekter med tøff konkurranse Vi har ikke tjent store penger på prosjektet, men viktigst er at vi ikke har tapt store penger Unngått store og unødvendige kostnader for BH, SE eller andre entreprenører Ferdigstillelse og overlevering Få punkter (1-2 sider) på mangelliste, ved overlevering Overlevert til avtalt tid ! Page 8Confidential Property of Schneider Electric |

9 N OEN UTFORDRINGER I PNØ PROSJEKTET …. Forsinkelser i mekanisk ferdigstillelse Forsering og oppbemanning Uklare grensesnitt mot enkelte leveranser / Noe mangelfull koordinering Ikke tydelige grensesnittbeskrivelser for produktleveranser/løsninger Forsinkelser på IKT leveranser Prosjekterte, men ikke leverte systemer som skulle overvåkes av SD Til tider dårlig tverrfaglig kommunikasjon mellom prosjekterende Feil prosjektering av egen entreprise / feil produkt eller løsning Feil løsning forhold til beskrevet funksjon (oppsplittet leveranse av automatikkomponenter) Feil beregning av kabel tverrsnitt Samtidig prosjektering og produksjon Utfordringer for mekanisk ferdigstillelse, installasjon og montering Forsinkelser i forbindelse med idriftsetting, test og verifisering Page 9Confidential Property of Schneider Electric |

10 F ORBEDRINGSMULIGHETER ….. Bruk av standardiserte løsninger i større grad Kopieringseffekt ved mange like løsninger Utprøvde og dokumenterte løsninger Koordinering Involvere sluttbruker mer i valg og avklaring av løsninger Tidligere involvering av byggherreleveranser (f. eks. IKT) Bedre koordinering mellom prosjekterende i tekniske fag (TFM ID merking, endringer i tegningsunderlag, avvik elektro / VVS) Mekanisk ferdigstillelse Fokus på mekanisk ferdigstillelse, også for romkontroll Mer systematisk ferdigstillelse av bygningsdeler / bygg / fløy … Page 10Confidential Property of Schneider Electric |

11 Å RSAKER TIL SUKSESS God, tydelig og oppriktig dialog med byggherre –Gjensidig tillitt mellom SE og byggherre –Tydelig på hvordan vi jobber, hvem jobber med hva, og hvor lang tid det tar God dialog med andre tekniske entreprenører –Godt samarbeid, løsningsfokus og vilje til å gjøre hverandre Byggherre med forståelse for SD- og automatikk faget, tilrettelagt for en effektiv gjennomføring –Eksempel på det er stor fokus på mekanisk ferdigstillelse –Fornuftig testregime Gode prosesser for grensesnittshåndtering Byggherre tydelig på at ”Automatikkfaget trenger den avsatte tiden, til idriftsettelse og test” Page 11Confidential Property of Schneider Electric |

12 Å RSAKER TIL SUKSESS ….. Page 12Confidential Property of Schneider Electric | En pragmatisk byggherre med fokus på løsning BH kunne med direkte tilgang til SE personale, uten å gå via prosjektleder (effektiv, men strukturert kommunikasjon) Vi kunne fokuser på å løse utfordringene, uten den formelle prosessen (NS8407) når det var mest hektisk. Schneider Electric og byggherre hadde tillit til at de fikk løst det økonomiske i ettertid.

13 A NDRE SUKSESSKRITERIER Organisering ….. Spesialiserte prosjektteam med dedikerte oppgaver, og egne systemledere Grafikk og bilder Nettverk Romkontroll (ca. 1250) Integrasjon (Modbus, BACnet, LON, OPC, I/O osv.) Tekniske anlegg og VVS tavler Test og igangkjøring Intern styringsgruppe (teknisk og kommersielt) SD og automatikkprosjektleder, med full fokus på kontrakt, fremdrift, og dialog internt og eksternt Dedikerte PNØ prosjektledere/byggeledere for hvert teknisk fag, med ansvar for koordinering Fokus på samarbeid hos alle tekniske entreprenører Page 13Confidential Property of Schneider Electric |

14 L YS I TUNELLEN Vi har lært…………. ! Bransjen har forstått behovet for endring Store aktører setter nye krav til prosjektgjennomføring Fokus på ”riktig med en gang” Behovet for effektivitet tvinger frem nye prosesser Page 14Confidential Property of Schneider Electric | Schneider Electric har gleden av å jobbe i et spennende og interessant prosjekt, der ”Systematisk Ferdigstille” og LEAN har høyt fokus hos byggherre. Dette ser vi på som gode tiltak av de store aktørene, som leder endringsprosessen, effektiviserer og utvikler bransjen ! Kilde : BA 2015 Veileder for systematisk Ferdigstillelse Kilde : http://khib.no

15 Page 15Confidential Property of Schneider Electric |


Laste ned ppt "Hvilke utfordringer møter automatikkleverandøren i prosjekter? Confidential Property of Schneider Electric Solstrandkonferansen 2016: Systematisk ferdigstillelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google