Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velg Skog – Trøndelag Rekruttering og merkevarebygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velg Skog – Trøndelag Rekruttering og merkevarebygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velg Skog – Trøndelag Rekruttering og merkevarebygging

2 Bakgrunn Rekrutteringsutfordringer til næringa Store forventingene til skogbruket. (Stortingsmelding nr 39 (2008-2009) Klimautfordringene- landbruket en del av løsningen og Klimakur 2020) Rekruttering er ett av flere prioritert fellestiltak i Melding om Kystskogbruket: Flere har spilt inn behovet for å sikre kompetanse til næring til arbeidet med ”Ny landbruksmelding” Velg Skog i Hedmark etablert 2009 med god effekt på Østlandet ->Skognæringa i Trøndelag ønsket å etablere Velg Skog – Trøndelag

3 Målsetting Skaffe flere trønderske søkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringa, samt bidra til at skogbruk blir synlig som et reelt utdanningsvalg. Gjøre Velg Skog – Trøndelag til et langsiktig og varig verktøy

4 Organisering Prosjekteier: Skognæringa i Trøndelag Prosjektledelse: Skogselskapet i Trøndelag Styringsgruppe: –FMNT –STFK –Skognæringa –Mære landbruksskole Finansiert av RLK-midler og fylkesinntrukne rentemidler i begge Trøndelags-fylkene.

5 Hva er gjort siden oppstart Justering av prosjektperiode –Hovedtrykket settes inn fra høsten 2011-vår 2012 Noen aktiviteter ble gjennomført vinter/vår 2011 for å høste erfaringer Handlingsplan

6 Sentrale elementer i handlingsplanen –Koordinering og samkjøring med NHO-prosjektet og andre tilgrensende prosjekter –Utnevne ”Velg Skog –ambassadører” –Synliggjøring av prosjektet –Hospiteringspakker (i næringa og ved utd.inst) –Informasjon ovenfor rådgivere i u-skole og vgs –Bruke etablerte arenaer hvor målgruppen møtes; Arrangement i regi av Skogselskapet, skogeierlagene, skognettverkene og 4H. –Strategier for organisering og finansiering av en videreføring.

7


Laste ned ppt "Velg Skog – Trøndelag Rekruttering og merkevarebygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google