Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kortere reisetid - hvilke effekter kan vi forvente for Hamarregionen? Atle Hauge, ex ØF nå HiL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kortere reisetid - hvilke effekter kan vi forvente for Hamarregionen? Atle Hauge, ex ØF nå HiL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kortere reisetid - hvilke effekter kan vi forvente for Hamarregionen? Atle Hauge, ex ØF nå HiL

2 Befolkning: landet fra 1970 - 2014

3 Sammenheng mellom befolknings- og arbeidsplassutvikling Økonomiske regioner i Norge Økonomiske regioner i Innlandet

4 Befolknings- og sysselsettingsvekst hos noen det er naturlig å sammenligne oss med…

5 A RBEIDSMARKED : Utvikling i antall arbeidsplasser 2000-2013, Hamarregionen

6 A RBEIDSMARKED : Pendling (4 kvartal 2012). Hamar Ringsaker Løten Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Øvrig Innland Oslo Hele landet Hamar9 1421 3602001 28038914617814878614 336 Ringsaker2 8429 892514891061 13554719159116 551 Løten1 0562251 1713884392017561263 674 Stange3 0726251884 17023042581014309 445 Elverum7371391241477 548603153136110 087 Lillehammer2664904332510 58234975761513 754 Gjøvik26746012291864210 04241052214 491 Oslo284103674102210202

7 Inn og utflytting til Hamar summert over årene 2009-2013 Flere som flytter fra Hamar til Stange enn motsatt. Ikke overraskende stor andel som flytter til Oslo, men også en forholdsvis stor andel andre vegen

8 Hvordan vil kortere reisetid mot Oslo endre dette?

9 Hva viser tidligere studier (1) Menon (2014) å se klare indikasjoner på at utbygginger som forbinder små kommuner med lange reisetider mellom, har lavere gevinster enn utbygginger som binder kommuner sammen til ett funksjonelt bo‐ og arbeidsmarked. Svenske studier viser veksten i pendling er størst på reisetider mellom 20 og 60 minutter, mens det kritiske reisetidsintervallet for daglige tjenestereiser (reiser i arbeid) ligger mellom 90 og 180 minutter (Rambøll 2007) Høyere utdannede har større bo og arbeidsmarkeder = villig til å reise lengre til jobb

10 Hva viser tidligere studier (2) TØI rapport 1346/2014: Transportinfrastruktur som vegen til bærekraftige regioner: Ikke er noen entydig effekt på regional utvikling av infrastrukturinvesteringer. Regionale jernbaner kan øke pendlingsomlandet til en storby betraktelig. I kollektivtransport er det en klar sammenheng mellom økt tetthet, nærhet til knutepunktene og bruk av kollektivtransport og gange… økt komfort medfører økt villighet til å reise lenge med kollektivtransport

11 Hva viser tidligere studier (3) Regionale virkninger av Ringeriksbanen og ny E16 Skaret – Hønefoss (Norkonsult 2015): Erfaringer med ny jernbane som forkortet reisetiden mellom Stockholm og Eskilstuna peker i retning av at Ringerike/Hønefoss vil kunne oppleve at den årlige befolkningsveksten blir ett prosentpoeng høyere per år enn uten banen. Erfaringer fra Skedsmo peker i samme retningen Regionforstørring, bedre samsvar mellom arbeidstakernes kompetanse og bedriftenes behov. 0,5 og 1,1 milliarder kroner 10 – 25 prosent av den økte trafikantnytten

12 Hva viser tidligere studier (4) Potensial for region- forstørring. (TØI‐rapport 1208/2012).

13 Reisetid Oslo - befolkningsvekst Sterk statistisk sammenheng mellom reisetid til Oslo og befolkningsvekst Thorsen (2010) 60 prosent av all variasjon i befolkningsutvikling forklares ut ifra reisetid til Oslo. Østlandsforskning - 50% (loglineær regresjon 0,49).

14 Konklusjon A: Professor Hauge Rimelig å anta at kortere reisetid vil akselerere befolkningsveksten i Hamarregionen Vanskelig å tallfeste

15 Konklusjon B: Hamarsingen Atle Alle skjønner at dette kommer til å bety MYE for Hamar Det viktigste som skjer med byen vår de neste 20 årene


Laste ned ppt "Kortere reisetid - hvilke effekter kan vi forvente for Hamarregionen? Atle Hauge, ex ØF nå HiL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google