Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLYKTNING I DAG, NABO I MORGEN FLUKT, EKSIL OG LIVSLØP GRANBYKONFERANSEN SELBU 5. APRIL 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLYKTNING I DAG, NABO I MORGEN FLUKT, EKSIL OG LIVSLØP GRANBYKONFERANSEN SELBU 5. APRIL 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FLYKTNING I DAG, NABO I MORGEN FLUKT, EKSIL OG LIVSLØP GRANBYKONFERANSEN SELBU 5. APRIL 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

2 Flykten valde oss Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger, hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär! Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många, kanske den frie trygge säger. Kan vi bli för många som vet vad frihet är? Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. Den valde oss på vägen. Nu är vi här. Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger! Hjälp oss att bära den frihet som vi bär! Stig Dagermann (1953)

3

4

5 Zaatari- 80.000 syriske flyktninger

6

7 Flyktningtilværelsen Påkjenninger Ekstreme opplevelser Tap Svik Usikkerhet Situasjonen i hjemlandet Flyktningstatus Eksiltilværelsen Potensial Individuelle ressurser Ressurser i nettverket Ressurser i tjenesteapparatet SÅRBARHETSFAKTORER RISIKOFAKTORER BESKYTTELSESFAKTORER MESTRINGSSTRATEGIER 7

8 Integreringsområder  Arbeid  Økonomi og levekår  Helse og velferd  Bosetting og bosituasjon  Oppvekst og utdanning  Deltakelse  Likestilling  Sosial inkludering

9  Høy arbeidsledighet – 3-4 ganger høyere enn for befolkningen som helhet  Overrepresentasjon i ufaglærte, usikre, deltidsjobber – selv om mange har høy utdanning og ønsker fulltidsjobb  Høy terskel, lavt under taket!  «Låses fast» i typiske innvandreryrker  Fiskerinæringen (oppdrett, sjømatproduksjon – eks Hitra/Frøya)  Hotell/restaurant  Familiedrevne nærbutikker  Omsorgssektoren Men – vi ser endringer i neste generasjon. Innvandrere på arbeidsmarkedet

10 Arbeidskraftbehov Mangel på arbeidskraft vil forsterke seg i årene som kommer. Noen diskuterer derfor hvordan vi best kan legge til rette for økt arbeidsinnvandring. Jeg mener derimot det billigste og klokeste er å ta i bruk de ressursene vi allerede har her. Vi må legge forholdene til rette for de som har fått opphold slik at de fortest mulig får seg jobb. Tidl. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen

11 Mangfold lønner seg!  Sosiale og samfunnsmessige argumenter  Etiske argumenter  Forretningsmessige argumenter

12  Fra tilskuer til deltaker  Fra mottaker til bidragsyter  Fra problem til ressurs  Fra offer til overlever Innvandrere som ressurs

13 Eksilets stoppesteder  Krig  Forfølgelse  Flukt  Asylprosess  Retur eller bosetting?  Integrering?  Tilbakevending?  Transnasjonale liv

14 Et nytt eksil Å vende tilbake er nesten som et nytt eksil. Du møter et nytt språk, en ny mentalitet, nye lukter, nye ansikter. Dette er du ikke på noen måte forberedt på. Du møter et storsamfunn som er helt fremmed. Mange tenker å reise tilbake til sitt første eksil. Hvis jeg ikke hadde hatt barnebarn her, ville jeg dratt tilbake… Isidora, 52 år 14

15 Eksilprosessen Tar ulike former og avsluttes på ulike måter, men vil uansett ha noen fellestrekk. Den påvirkes av…  individuelle forutsetninger og ytre betingelser  situasjonen i eksil og i hjemlandet  din egen innstilling og omgivelsenes vilje og evne til å gi deg innpass og muligheter Og – den påvirkes av tidsfakoren

16 Fortid, nåtid, framtid  Handler om å bygge bro mellom det som var og det som er  Mulighet til å bearbeide traumatiske opplevelser  Normalisering av hverdagen – skole, arbeid, sosiale nettverk  Inkludering  Tillit, anerkjennelse, bekreftelse, respekt, omsorg «A sense of coherence» (Antonovsky)

17 Mennesker på flukt Moktar Paki Pudenik, 2009

18 Kontakt Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU berit.berg@svt.ntnu.no Prosjektoversikt og rapportbestilling: NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering www.samforsk.no


Laste ned ppt "FLYKTNING I DAG, NABO I MORGEN FLUKT, EKSIL OG LIVSLØP GRANBYKONFERANSEN SELBU 5. APRIL 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google