Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan 2016. Norsk friidrett skal arbeide bevisst med talentutvikling og optimalisere forholdene for toppidrettsprestasjoner. Rekruttere og beholde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan 2016. Norsk friidrett skal arbeide bevisst med talentutvikling og optimalisere forholdene for toppidrettsprestasjoner. Rekruttere og beholde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan 2016

2 Norsk friidrett skal arbeide bevisst med talentutvikling og optimalisere forholdene for toppidrettsprestasjoner. Rekruttere og beholde flere Norsk friidrett skal jobbe for å bedre anleggstilbudet for friidretten i Norge. Norsk friidrett skal legge vekt på kompetanseutvikling Planen bygger på hovedmålsettinger til Norsk Friidrett/ Norges Friidretts / Norges Friidrettsforbund 2

3 Struktur og visjon 3 KretsstyretLeder: Arne Brevik Nestleder: Stein Kalstad Styremedlem: Sigmund Grimstad Styremedlem: Anne Kirsti Espenes Styremedlem: Arne Follestad Styremedlem: Trond Husby Styremedlem: Stig Jansson Ungdomsrepresentant: Annveig Birkeland Daglig lederOla Sakshaug RegnskapsførerKatarina S Hoff RevisorGunn Melting Schjelderup Benjamin Schei StatistikkførerArne Follestad KurslærereErik Sakshaug Ola Sakshaug

4 Drift og administrasjon 4 NrTiltakAntall / målNårAnsvarlig 1DL skal delta på administrasjonssamlinger i regi av forbundet 3Mars Juni Nov DL 2Ajourføre medlemsliste over klubber, utvalg og øvrig nettverk 1 gang per årVårDL 3Ajourføre dommerlisterløpendeDommerutvalg ved Anne Kirsti Espenes DL 4Etablere et aktivt og godt fungerende dommerutvalg som kan fremme dommerarbeidet i kretsen Utvalget skal ledes av Anne Kirsti Espenes. Medlemmer: Stein Kalstad og Geir Arne Kjønstad. VårDL og Anne Kirsti Espenes 5Terminliste - Gi råd og hjelp til klubber etter behov ved bruk av Sportsadmin og mosjon.com -Godkjenne stevner på Sportsadmin og mosjon.com -Terminlisteforslag før møte med lagene i nov/des Løpende Nove mber/ desem ber Terminlislteutvalget Stig Jansson, Trond Husby og DL

5 Revidere regnskapet for 2015Jan/febRevisorer, Regnskapsfører og DL 7 Handlingsplan November Styret og DL 8Kontering og føring av bilag til regnskapLøpenderegnskapsfører 9Oppfølging av nye klubberløpendeDL + styret 10Planlegge og rapportere kurs og samlinger på Sportsadmin løpendeDL 11Politisk aktivitetFølge opp aktuelle saker vedrørende anlegg og aktivitet. (Aqua Nor/ Heimdal, NIF banebefaringer) Leder, nestleder og DL. 12Representasjon på landsstyremøter og annet i regi av forbundet styret 13Markedsføring på hjemmeside og i mediaLøpende Følge opp nylansering av hjemmesidene fra høsten 2015 Annveig, Arne Follestad og DL 14Oppfølging av klubber før Idrettsregistreringen med ringerunder til alle klubber. Oppfølging med etterregistrering Feb 16 DL

6 Klubbutvikling og klubbservice 6 NrTiltakAntall/ mål NårAnsvarlig 1 Klubbesøk Revitalisere sovende klubber 4-8 klubber løpende Løpende løpende Henrik Carstens, Annveig Birkeland og DL DL og styret 2Informasjonsflyt til klubbene gjennom e-post, telefon, hjemmeside og sosiale medier. UkentligløpendeDL 3Høstmøte i November vedrørende terminliste og andre aktuelle saker. 1Styret og DL 4 Kretsen skal til en hver tid være et service organ for klubber og utøvere løpendeStyremedlemm er, utvalg og DL 5DnB idrettsleker TineStafetten. 3-7Hele året Vår DL

7 Utdanning 7 NrTiltakAntall/ MålNårAnsvarlig 1Aktivitetslederkurs1-3Vår/ høstDL 2Ungdomstrenerkurs1 Trondheim HøstErik Sakshaug og DL 3Kretsdommerkurs Forbundsdommerkurs Starterkurs Vår/høstDommerutvalg Stein Kalstad Geir Arne Kjønstad Anne Kirsti Espenes DL 4Arrangement kurs1Vår Stein Kalstad 5Kurs elektronisk tidtaking1-2Vår/høstStein Kalstad Thore Grønnhaug Kjell Christoffersen M.fl.

8 Idrettslig aktivitet 8 NrTiltakAntall/ alder/målNårAnsvarlig 1 Samlinger: - Bendit-samlinger ( år) -Kretstreninger kast. -Trening for funksjonshemmede -Kretstreninger løp, hopp og kast - Samling før interkretskamp (12-15 år) 4-5 (12-14 år) 10-20(12-16 år) Ukentlig månedlig(12-15 år) 1 gang per år. April-september Januar-desember November Annveig Birkeland Anne Sophie Hunstad Roger Midtstraum Arne Follestad DL Trond Husby 2 Interkretskampen Laguttak og oppfølging på stevnedag årSommer og høst 15 Arne Follestad, Trond Husby og DL 3 Ungdomslekene Laguttak, planlegging av reise og opphold, bekledning, skape entusiasme årStart i juni, Endelig uttak i august Arne Follestad, Annveig, Trond Husby og DL

9 Idrettslig aktivitet 9 NrTiltak Antall/ alder/mål NårAnsvarlig 4 Stevnetilbud: - Et godt og tilstrekkelig stevnetilbud for alle aldersgrupper -Nye stevnekonsepter? - Seriestevner2-4 Trond Husby DL Og deres hjelpere 5Treningsleir 1 15 år deltagere Treningsleir januar 2016/2017 DL 6Team Trøndelag Toppidrettssatsing Jevnlige møter, treninger, tester og samlinger. 17 år + Hele åretDL

10 NrTiltakAntall/ MålNårAnsvarlig 7Kretsstatistikkløpendestatistikkførere 8Holde medalje- statistikk over mesterskapsmedaljer i Norge Publiseres på hjemmeside etter mesterskap løpendestatistikkførere 9Følge med på sør-trønderske mesterskapsprestajoner i utlandet Publiseres på hjemmeside løpendestatistikkførere 10Jobbe mot medialøpendeDL Klubbene

11 Anlegg og treningsfasiliteter NrTiltakAntall/MålNårAnsvarlig 1 Delta på Banefordelingsmøter og hallfordelingsmøter i regi av Idrettsrådet i Trondheim Fordele treningstid i Ranheimshallen. Gå i dialog ved behov. Avklare løpende saker 4-5 Vinter, vår, sommer, høst DL 2Jobbe for flere anlegg, bidra med kompetanse i anleggsspørsmål. Ha et spesielt øye med anleggssituasjonen i Trondheim kommune. Leder, nestleder og DL 11

12 Økonomi og finansiering av kretsens arbeid NrTiltakAntall / MålNårAnsvarlig 1 Søke om fylkestilskudd fra Idrettskretsen Vår 16DL, Regnskapsfører 2Utsending av KretskontingentAlle klubberApril 16Regnskapsfører 3Søke momskompensasjon1Sommer 16DL 12


Laste ned ppt "Handlingsplan 2016. Norsk friidrett skal arbeide bevisst med talentutvikling og optimalisere forholdene for toppidrettsprestasjoner. Rekruttere og beholde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google