Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

2 Lande her og nå - Pusterom Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

3 Agenda 1.Hvorfor mindfulness? 2.Hva er mindfulness? 3.Hvordan gjøre det i praksis? 4.Forskning 5.Muligheter for implementering Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

4 Generelle utfordringer -Hva skal vi mene om travle dager i barnehagen, stress i barneskolen og utbrente tenåringer? Lærer vi barn å håndtere seg selv og andre, eller bare håper vi det ordner seg? -Bør vi trene barn og unge i empati? Hvorfor synes emosjonell selvregulering å være så viktig for hvordan det senere går med barn? -Hvorfor er vi ensidig opptatt av kropp og ernæring, mens det som virkelig bestemmer hvordan vi opplever livet – mental helse – vies lite oppmerksomhet (blant annet fra helsemyndighetene og på skolen)? -Mange stiller slike spørsmål, og det har ledet til en sterk interesse for mindfulnessbaserte tilnærminger også i møtet med barn og unge. Arild Bjørndal, direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør på konferansen Mindfulness for barn og unge, november 2012 Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

5 Stress i vår tid Tidsklemma Prestasjonsjag og konkurranse Personlig iscenesettelse Teknologi Egen historie Batteriene plutselig tomme

6 Stressmestring, pause og girskift PÅ – AV - PÅ – AV - PÅ – AV - Kilde: Pepp-effekten av Erik Møller Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

7 Omsorg og empati har 3 sider Kilde. Mind & Life Institute Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

8 Det du allerede gjør Sosial og emosjonell utvikling Sikker base Trygghet Omsorg Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

9 Hvordan styrke det du allerede gjør Sikker base Trygghet Omsorg Nevrovitenskap Trene oppmerksomhet og empati Sosial og emosjonell utvikling Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

10  Beskytter meg  Trøster meg  Viser godhet for meg  Organiserer følelsene mine TRYGGHETSSIRKELEN ® TRYGGHETSSIRKELEN ® Foreldre med fokus på barnets behov Foreldre med fokus på barnets behov © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999 © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999 Jeg trenger at du Støtter min utforsking Tar i mot meg når jeg søker deg Jeg trenger at du  Passer på meg  Fryder deg over meg  Hjelper meg når jeg trenger det  Har det gøy med meg Jeg trenger at du Jeg trenger at du Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

11 Relasjonskompetanse - med Trygghetssirkelen som eksempel © Anne Slebakke - 2014 Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

12 Forskning viser Oppmerksomhet kan trenes Holdninger kan endres Hjernen er formbar! Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

13 Effekter av 8 uker trening 1.Massachusetts General Hospital Grå substans i prefrontal cortex øker Hippocampus vokser i volum Amygdala reduseres i volum 2. Studie fra Arizona Immunforsvaret aktiveres Kortisol reduseres Immunglobulin øker Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

14 Å se og bli sett Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

15 Hva er mindfulness / oppmerksomt nærvær? Oppmerksomt nærvær er et vennlig nærvær overfor det som oppstår i hvert øyeblikk, i oss selv, i våre relasjoner og i våre liv. En grunnleggende livsholdning, en daglig øvelse i å samle vår oppmerksomhet omkring det som skjer her og nå uten kritikk eller dømming og uten å ønske at virkeligheten skulle være annerledes enn det den er akkurat nå. - Michael de Vibe Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

16 Mindfulness = kunsten å mate rett ulv (mentalhygiene) Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

17 Femkanten - fem naturlige kompetanser Bygger på det du allerede har og kan Jes Bertelsen 2007

18 Femkanten - fem «innganger» til deg selv 1.Kropp. Evnen til å hvile i og være i kontakt med kroppen 2.Pust. Muligheten for å være i kontakt med og følge pusten 3.Hjerte. Kunne lytte til hjertet, øve opp sin evne til vennlighet og empati 4.Kreativitet. Være åpen for den kontinuerlige strøm av impulser fra kropp, sinn og sanser 5.Bevissthet. Bli bevisst oppmerksomheten anne sælebakke, fritt etter Jes Bertelsens modell

19 HEI – det som er felles 1.Husk pause og girskift Senke tempo eller stoppe helt opp 2. Er som det er Aksept og vennlighet 3. Indre forankring - i femkanten Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

20 «Gjestehuset» av RUMI Å være menneske er å være et gjestehus. Hver morgen en ny ankomst. En glede, en depresjon, en smålighet, et øyeblikks nærvær kommer som en uventet gjest. Ønsk dem velkommen og ta i mot dem alle! Selv om de er en flokk med skuffelser, som kraftfullt feier huset ditt tomt for møbler. Gi likevel hver gjest en ærbødig behandling. Han renser deg kan hende for å ta i mot nye gleder. Den dystre tanken, skammen, ondskapen, møt dem ved døren leende, og inviter dem inn. Vær takknemlig for alle som kommer, fordi enhver er blitt sendt som en veiviser langt borte fra. Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

21 Progresjon i treningen 1.Egen praksis – formell og uformell trening 2.Øve seg i å ha nærvær og empati med i hverdagen - i aktiviteter og i samvær med andre 3.Trene nærvær og empati med barn og unge Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

22 Positive helsegevinster mindfulness meditasjon De som mediterer jevnlig mer tilfreds enn gjennomsnittsbefolkningen Reduserer angst, stress, og irritabilitet Bedrer hukommelse og reaksjonstid Mental og fysisk utholdenhet øker Bedrer sosiale relasjoner Reduserer kronisk stress og høyt blodtrykk Forbedrer livskvalitet ved alvorlig sykdom Reduserer rus-sug Styrker immunforsvaret - Williams og Penman 2012 Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

23 Forskning mindfulness for lærere Påvirker mental og fysisk helse. Stress og velvære Økt vennlighet og medfølelse overfor andre Mer tunet inn på elevenes behov Oppnår mer støttende relasjoner med elevene Bedre klasseledelse Økt evne til å se helhet og prioritere Mer selv-motiverte Forskningssammendrag, Katherine Weare (2014) Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

24 Hvordan implementere? 1.Gruppetilbud til elever som har behov eller interesse, f eks i midttimen 2.Klassebesøk - Informasjon 3.Systematisk oppfølging av klasser 4.Del av undervisningen 5.Hele skolen Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

25 Suksesskriterier skoleprosjekter 1.Forankret i ledelsen 2.Interesse og motivasjon 3.Avsatt tid 4.Opplæring 5.Enkelhet 6.Øve på fellesmøter 7.Dialog om erfaringer Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

26 Refleksjoner Hva kan mindfulness tilføre psykisk helse og livsmestring i videregående skole? Hvilke muligheter ser jeg på egen skole / i egen kommune? Hva tar jeg med meg herfra i dag for egen del? Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015

27 Lyst til å lære mer? Kom i gang på egenhånd – Last ned lydspor – Les en bok. Du kan øve deg mens du leser Kurs og utdanning – RBUP, Høgskolen i Gjøvik, Haraldsplass Prosjekt eller undervisning på egen arbeidsplass Mindfulness Norge - Norsk forening for oppmerksomt nærvær Meld deg inn i foreningen. Arrangerer nærværsdager og retreater. www.nfon.nowww.nfon.no

28 Kontantinfo foredragsholdere Anne Sælebakke Mobil: 909 87 412 anne.saelebakke@gmail.com www.anneselebakke.no Anne Grethe Brandtzæg Mobil: 997 53 154 annegrethe@lifegarden.no www.lifegarden.no


Laste ned ppt "Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse Anne Sælebakke, Anne Grethe Brandtzæg 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google