Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Her er kan det være penger å spare. Merverdiavgiftsreglene for vekst- og attføringsbedrifter er kompliserte og har vært under stadige endringer de siste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Her er kan det være penger å spare. Merverdiavgiftsreglene for vekst- og attføringsbedrifter er kompliserte og har vært under stadige endringer de siste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Her er kan det være penger å spare. Merverdiavgiftsreglene for vekst- og attføringsbedrifter er kompliserte og har vært under stadige endringer de siste 10 årene. I tillegg skjer det endringer i bransjens eget rammeverk (bl.a. forskrift om arbeidsrettede tiltak) og statsstøttereglene. For å sikre korrekt og optimal avgiftsbehandling er det viktig med kunnskap om regelverket. Ernst & Young med erfarne rådgivere har spesiallaget kurs for vår bransje. Kursdag: 17. oktober Varighet:Fra kl. 10.00 – 15.00 Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo Pris:Kr 2.150 inkl. lunsj Påmeldingsfrist 12. september Foredragsholdere Side 1 ASVL tilbyr kurs i merverdiavgift for Vekstbedrifter og attføringsbedrifter Merverdiavgift Martin Rødland Advokat Tlf: 996 06 929 martin.rodland@no.ey.com Merverdiavgift Marianne Rødser Advokatfullmektig Tlf: 982 07 343 marianne.rodser@no.ey.com

2 Forslag til agenda ► Kort om de generelle reglene i merverdiavgiftsretten ► Gjennomgang av inntektene – hva er avgiftspliktig? ► Hvilke inntekter er avgiftspliktige/ikke-avgiftspliktige, hva med tilskudd fra stat/kommune/NAV til ulike tiltak, omsetning fra kantine, grensen mellom avgiftsunntatt undervisning og avgiftspliktige konsulenttjenester, leieinntekter osv. Side 2 ► Hvilken betydning får det at flere tiltak er blitt slått sammen (AB, Oppfølgning, Avklaring) og at de er blitt konkurranseutsatt, nye tiltak som AFT, hvordan skal man forholde seg til diverse uttalelser fra avgiftsmyndighetene som til dels er motstridende, rettspraksis (blant annet Funkweb-dommen) mv.

3 Forslag til agenda, forts. ► Gjennomgang av kostnadene – fradragsrett for inngående merverdiavgift ► Dette er et vanskelig område og rettstilstanden er fortsatt uklar på mange punkter. Vi vil gjennomgå de grunnleggende reglene for fradragsføring av inngående merverdiavgift og særlig legge vekt på hvilke kostnader som kan fradragsføres fullt ut, hvilke kostnader det er delvis fradragsrett for (felleskostnader) og hvilke som ikke kan fradragsføres. Side 3 ► Hvilke kostnader er såkalte «felleskostnader» og hvordan skal disse fordeles? Det finnes flere «fordelingsnøkler» som kan brukes – hvilke av disse aksepteres av myndighetene og hva gir det mest gunstige resultatet for virksomheten? ► Momskompensasjon? ► Kan reglene om momskompensasjon komme til anvendelse? ► Utfører vekstbedriftene lovpålagte (fylkes)kommunale eller statlige oppgaver? Hva med norskundervisning for innvandrere som flere vekstbedrifter tilbyr etter introduksjonsloven


Laste ned ppt "Her er kan det være penger å spare. Merverdiavgiftsreglene for vekst- og attføringsbedrifter er kompliserte og har vært under stadige endringer de siste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google